La 43 de ani in clasa I!

Bobocei dupa gratii!

PRIMA ZI Emotiile începutului de nou an scolar vor fi simtite si la Pentitenciar. Detinutii încarcerati în Penitenciarul din Vaslui, încep de luni scoala, cel mai vârstnic dintre elevi având 43 de ani, iar cel mai tânãr, 21. Pentru fiecare an scolar promovat detinutii beneficiazã de reducerea pedepsei de executare.

În incinta închisorii functioneazã o scoalã cu clasele I-VIII, în noul an scolar înscriindu-se 41 de persoane private de libertate, dintre care 25 de detinuti sunt înscrisi în ciclul primar si 16 în ciclul gimnazial. Fiecãrui elev i-a fost asigurat necesarul de rechizite pentru desfãsurarea în conditii optime a procesului instructiv-educativ. „Penitenciarul Vaslui în colaborare cu Scoala Generalã nr.7 “Constantin Motas“ din Vaslui organizeazã la sediul institutiei, festivitatea de deschidere a noului an scolar 2010 – 2011 pentru persoanele private de libertate aflate în custodia unitãtii noastre care s-au înscris la cursurile scolare. Cu aceastã ocazie vor fi prezentate cadrele didactice, angajate ale Inspectoratului Scolar Judetean care vor asigura instruirea scolarã a celor 41 persoane private de libertate înscrise în acest an si curriculum scolar stabilit la nivel national de Ministerul Educatiei. Din cele 41 persoane private de libertate, 25 vor studia la nivelul primar, clasele I-IV si 16 în ciclul gimnazial, doar clasele a V-a si a VI-a. Cel mai tânãr dintre cei înscrisi are 21 de ani si este înscris în clasa a IV-a, iar decanul de vârstã are 43 de ani si este înscris în clasa I. Diploma de studii, certificatul de absolvire precum si foaia matricolã, se elibereazã de cãtre unitatea de învãtãmânt care asigurã cu personal didactic buna desfãsurare a cursurilor, fãrã a fi înscrise mentiuni cu privire la locul în care s-a derulat instruirea scolarã. Rechizitele vor fi puse la dispozitie de Penitenciarul Vaslui, iar manualele de Scoala generalã nr.7 „Constantin Motas“. Conform Legii nr. 83/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 275 / 2006 privind executarea pedepselor si a mãsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, scolarizarea persoanelor private de libertate este obligatorie, iar fiecare detinut care promoveazã un an scolar beneficiazã de 30 de zile considerate ca executate din pedeapsã, zile care se acordã numai în cazul absolvirii anului scolar. Prin modificãrile aduse la Legea nr. 275 / 2006, persoanele private de libertate nu mai primesc sume de bani pentru scolarizare. Studiile universitare sunt continuate de o persoanã privatã de libertate înscrisã în anul III de studiu, învãtãmânt la distantã. Activitatea de scolarizare reprezintã una din posibilitãtile de ocupare a timpului liber în mod util si constructiv. Prin implicarea persoanelor private de libertate în aceste activitãti valorizatoare se urmãreste a scoate persoana privatã de libertate din starea de inadaptabilitate psihologicã si socio-culturalã si apropierea de un mediu natural, original si sãnãtos care asigurã conditii cât mai apropiate de un mediu social normal, specific oamenilor liberi. Toate acestea contribuie la diminuarea efectelor negative ale încarcerãrii, la optimizarea stãrii de spirit precum si la dezvoltarea unor competente educationale de bazã care vor contribui la dezvoltarea individualã si vor facilita reintegrarea socialã a acestor persoane private de libertate”, a precizat Nicolae Toma, purtãtorul de cuvânt al Penitenciarului Vaslui.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ