Legea care vizeazã mii de copii din judetul Vaslui a fost promulgatã

ÎN SPRIJIN… Mii de copii din judetul Vaslui vor avea acces mai usor la servicii de bazã si de informare în domeniul sãnãtãtii, educatiei si protectiei sociale dupã ce presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru completarea Legii asistentei sociale nr. 292/2011, care prevede acordarea unui pachet minimal de servicii sociale fiecãrui copil si familiei acestuia, în domeniile mentionate mai sus.

“Se instituie pachetul minimal de servicii sociale pentru copil si familie, în sarcina autoritãtilor administratiei publice centrale si locale, universal si obligatoriu, în scopul asigurãrii dreptului fiecãrui copil la supravietuire, dezvoltare, protectie, precum si la combaterea sãrãciei. Pachetul minimal de servicii include servicii de bazã si de informare în domeniul sãnãtãtii, educatiei si protectiei sociale precum: identificarea situatiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socialã, evaluarea acestora, furnizarea de informatii, consiliere, însotire, asistentã si monitorizare. Pachetul minimal de servicii se acordã în cadrul unui program national”, prevede legea. Finantarea pachetului minimal de servicii se face din bugetul de stat, prin transferuri cãtre bugetele locale în baza solicitãrilor autoritãtilor administratiei publice locale, precum si din fonduri europene nerambursabile sau Granturile Spatiului Economic European (SEE) si Norvegiene, potrivit legii, se aratã în textul actului normativ. Pachetul minimal de servicii se acordã de cãtre o echipã mixtã, multidisciplinarã, formatã la nivelul unitãtii administrativ-teritoriale din: un asistent social/lucrãtor social, un asistent medical comunitar si un consilier scolar. Acestora li se pot adãuga, în functie de nevoile persoanelor din comunitate, potrivit legii, mediatori scolari si mediatori sanitari. Membrii echipei mixte prevãzute, cu exceptia consilierului scolar, îsi desfãsoarã activitatea, în proportie de cel putin 66% din timpul de lucru pe teren, inclusiv la domiciliul beneficiarilor, în vederea asigurãrii accesului acestora la serviciile publice sociale, de educatie si de sãnãtate. Potrivit legii, echipa mixtã de la nivelul unitãtii administrativ teritoriale este supervizatã si asistatã metodologic de o echipã mixtã constituitã la nivel judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucuresti, din inspectori angajati ai directiilor de sãnãtate publicã, ai directiilor generale de asistentã socialã si protectia copilului, ai inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si ai centrelor judetene de resurse si de asistentã educationalã, respectiv al municipiului Bucuresti.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ