6.2 C
Vaslui
10-dec.-2022

Liceul tehnologic din Negresti, petitie online pentru pãstrarea filierei teoretice: „dacã dispare, va creste incidenta abandonului scolar”

- Advertisement -

REACTIE… Profesorii de la Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” din Negresti nu sunt de acord cu transfomarea liceelor tehnologice în licee profesionale. Acestia au publicat un anuntat pe pagina de Facebook a unitãtii de învãtãmânt în care îi roagã pe elevii, fostii absolventi si pãrintii acestora sã trimitã un e-mail pe adresa consultare.legieducatie@edu.gov.ro în care sã pledeze pentru pãstrarea filierei teoretice în liceu. „Avem nevoie de sustinerea dumneavoastrã. Potrivit noului proiect de lege a învãtãmântului preuniversitar „România Educatã”, pus în dezbatere publicã pânã la data de 24 august 2022, se propune transformarea liceelor tehnologice în licee profesionale si asumarea filierei, adicã liceele tehnologice nu vor mai putea organiza clase pe filiera teoreticã, vor pierde specializãrile filologie, matematicã-informaticã, stiinte sociale si stiinte ale naturii începând cu anul scolar 2023-2024. În aceastã situatie se aflã si Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” din Negresti, Vaslui. Ținând cont de faptul cã sunteti sau aveti copii absolventi ai acestui liceu, filiera teoreticã si cã, poate, liceul nostru a contribuit pozitiv la dezvoltarea voastrã personalã si profesionalã, vã rog sã accesati site-ul Ministerului Educatiei și sã trimiteti un email la adresa indicatã, în care sã pledati pentru pãstrarea filierei teoretice pentru liceul nostru, aducând argumente si spunându-vã povestea”, se aratã în apelul publicat pe pagina de Facebook a Liceului Tehnologic „Nicolae Iorga” Negresti.

Profesorii de la aceastã unitate de învãtãmânt au creat o petitie online în care cer pãstrarea filierei teoretice. Iatã cum si-au argumentat solicitarea: „Liceul negrestean deserveste un areal geografic mare, defavorizat economic, în care majoritatea familiilor nu au putere de sustinere economicã a migratiei elevilor din zonã la liceele din alte orase. Este prima optiune la învãtãmântul teoretic al elevilor din zonã. Dacã dispare filiera teoreticã, va creste incidenta abandonului scolar în zonã. În plus, filiera teoreticã a liceului nostru a fost una performantã, care a ajutat multi absolventi sã-si aleagã o carierã de prestigiu în toate segmentele cheie ale societãtii. Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negresti, Vaslui, este singura unitate de învãtãmânt liceal pe o razã de 50 de km, cu aproximativ 1300 de elevi. Pe lângã orasul Negresti, care are în jur de 10000 de locuitori, liceul nostru deserveste mai multe comune si sate din trei judete : Vaslui (Todiresti, Dumesti, Bãcesti, Rebricea, Draxeni, Osesti, Buda, Pãdureni, Rafaila, Vulturesti, Buhãiesti, Parpanita), Iasi (Bâcu, Ipatele, Drãguseni, Țibãnesti, Jigoreni, Cuza-Vodã, Frenciugi, Dagîta, Tansa, Mânãstirea) si Neamt (Cuci, Bozieni, Oniceni). Este o comunitate sãracã, iar elevii foarte buni nu-si permit sã plece la Iasi, Vaslui sau Roman pentru a urma o filierã teoreticã, astfel existã sansa cresterii ratei abandonului scolar în zona noastrã, ori numerosi absolventi ai liceului Negresti, filierã teoreticã, au fost admisi primii sau printre primii la facultãti de prestigiu din toatã tara, devenind medici, juristi, ingineri sau chiar profesori universitari remarcabili. Elevii care urmeazã filiera teoreticã în liceul din Negresti s-au remarcat de-a lungul anilor la olimpiadele si concursurile nationale ( Premii I, I, III la Olimpiada nationalã de Lingvisticã, Matematicã, Geografie, Limba francezã si englezã etc). În istoria liceului a predominat filiera teoreticã. Liceul a fost initial înfiintat liceu teoretic în anul 1958, el transfomându-se în perioada comunistã în liceu industrial (1977), apoi, din 1990 a functionat cu 5 clase de teoretic si una de tehnic pânã în 1999, când  a fuzionat cu liceul agro-industrial si a rezultat ceea este astãzi, un liceu tehnologic cu filierã teoreticã (5 clase pe fiecare nivel de studiu), filierã tehnicã (3 clase pe fiecare nivel de studiu) si scoalã profesionalã (câte 2 sau 3 clase pe fiecare nivel de studiu). Profesorii de la acest liceu, care sunt foarte bine pregãtiti, majoritatea titulari si cu gradul didactic I sau doctorat, îsi vor pierde catedrele si vor intra la restrângere de activitate, deoarece numãrul claselor va fi drastic diminuat (vor dispãrea câte 5 clase pe nivel de studiu, profesorii de pe disciplinele de culturã generalã având cel mai mult de suferit)”, se aratã în petitie.

În Negresti lipseste cu desãvârsire industria mare, iar elevii de la filiera tehnologicã desfãsoarã practica de specialitate la societãti private mici

De asemenea, în cadrul acesteia, profesorii spun cã „este dificil de înfiintat noi specializãri pe filiera tehnologicã, deoarece în zonã lipseste cu desãvârsire industria mare, elevii de la filiera tehnologicã desfãsoarã practica de specialitate la societãti private mici. Programul se numeste „România educatã”, ceea ce înseamnã egalitate de sanse pentru toti copiii României, însã eliminarea filierei teoretice la Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negresti -Vaslui, va duce la discriminarea copiilor din zonã, la îngrãdirea dreptului acestora de a avea acces la o filierã care le va da posibilitatea sã urmeze cursuri universitare. Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negresti – Vaslui este prima optiune a majoritãtii elevilor din mai multe comune si sate din trei judete: Vaslui (Todiresti, Dumesti, Bãcesti, Rebricea, Draxeni, Osesti, Buda, Pãdureni, Rafaila, Vulturesti, Buhãiesti, Parpanita), Iasi (Bâcu, Ipatele, Drãguseni, Țibãnesti, Jigoreni, Cuza-Vodã, Frenciugi, Dagîta, Tansa, Mânãstirea), Neamt (Cuci, Bozieni, Oniceni), deoarece, din cauza situatiei financiare precare, nu-si permit sã plece la licee din Vaslui sau Iasi care oferã filiera teoreticã. Rata promovabilitãtii la Bacalaureat pe filiera teoreticã la Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negresti, Vaslui, a fost în ultimii 22 de ani peste 80%, ceea ce dovedeste interesul pentru filiera teoreticã de la acest liceu (liceul se aflã în top 50 al liceelor tehnologice din tarã în anul 2022 ca promovabilitate la bacalaureat datoritã filierei teoretice). Proiectul de Lege a învãtãmântului preuniversitar „România Educatã” îsi încalcã valorile si principiile promovate, si anume: echitatea – nu se respectã dreptul fiecãrui beneficiar de a avea sanse egale de acces, de participare si de atingere a potentialului sãu maxim; principiul nediscriminãrii – nu este respectat, întrucât acest proiect de lege nu oferã, pentru elevii din zona noastrã, acces la o educatie de calitate fãrã discriminare; principiul egalitãtii de sanse – nu se asigurã un traseu echitabil pentru toti beneficiarii primari ai sistemului de educatie. Propunem ca Art. 27 din proiectul de Lege a învãtãmântului preuniversitar „România Educatã”, pus în dezbatere publicã pânã la data de 24 august 2022, sã cuprindã si o exceptie privind zonele defavorizate cu liceu unic în localitate, liceu care sã poatã organiza si clase din filiera teoreticã”, se aratã în petitia liceului din Negresti.

REACTII: „Sã se înfiinteze un nou liceu teoretic!”

Subiectul transformãrii liceelor tehnologice îi împarte pe cetãteni în douã tabere: pro si contra. Iatã câteva dintre reactiile acestora: „Nu este normal. Liceul din Negresti a format multi copii care acum au cariere strãlucitoare. Lãsati-l asa cum este”; „Pânã la urmã avem nevoie si de licee care sã producã muncitori calificati, resursa umanã activã medie la ora actualã e formata din absolventi de filologie, care fac pe instalatorii, vânzãtori ori croitori”; „Cândva au fost douã licee si era bine asa. Doar cã cele douã licee aveau profesori comuni la unele discipline si o minte strãlucitã s-a gândit sã le uneascã. Acum vine reversul medaliei, doar cã respectivul nu mai poate da socotealã”; „Sã se înfiinteze un nou liceu teoretic!”; „Liceul de la Negresti trebuie sã îl lase cum este. Fiindcã la teoretic este multã tocealã (studiul si multe cãrti) si nu au nevoie de ateliere pentru a învãta masini si alte acareturi, pe când la industrial Negrestiul nu are unde sã îi pregãteascã”.

„Toti vor sã aibã în mica lor localitate si matematicã-fizicã, sã se compare cu Sava, si un pic de profesional

În aceeasi situatie cu cea a liceului din Negresti se aflã toate celelalte licee tehnologice din tarã. Ministrul Educatiei spunea recent cã sunt, în total, 467 de licee mozaic, care seamãnã cu o shaorma cu de toate. Sunt licee, iertati-mã, stiu cã e public, parcã suntem în Balcani: shaorma cu de toate. Aceasta este expresia. Se face si profesional, si teoretic, se face si matematicã, se face si uman. Și nu se face nimic bun. Te uiti la promovare si promovarea este …. Vorbesc de nevoia de profesionalizare. Atunci când esti liceu profesional, nu scoalã profesionalã, nu liceu tehnologic, liceu profesional, te ocupi de partea aceasta: investesti în dual, investesti în legãturã cu mediul de afaceri, ai în PNRR 338 de milioane pentru campusuri duale, te ocupi de profesional”. De asemenea, ministrul Educatiei a precizat cã o rezistentã ar putea sã fie si din partea autoritãtilor locale: „stiti ce înseamnã aceasta? O imensã rezistentã din partea multor factori, începând cu autoritãti locale, pentru cã toti vor sã aibã în mica lor localitate si matematicã-fizicã, sã se compare cu Sava (n.r. Colegiul National „Sfântul Sava din Bucuresti, considerat cel mai bun liceu din tarã), si un pic de profesional. Nu e bine. Asumare filierã si investit – nu obligi pe nimeni sã-si asume filiera, dar dacã ti-ai asumat „profesional”, mergi pe profesional. Ți-ai asumat cã esti colegiu national, mergi pe teoretic”.

Licee teoretice si tehnologice în acelasi timp

În judetul Vaslui sunt mai multe licee cu douã filiere. La Liceul Tehnnologic „Ion Mincu”, spre exemplu, existã si filierã teoreticã, si, asa cum îi spune numele, tehnologicã. Filiera teoreticã are o singurã specializare stiinte sociale, în timp ce filiera tehnologicã are sase specializãri: Tehnician desenator pentru constructii si instalatii, Tehnician în transporturi, Tehnician veterinar, Tehnician analize produse alimentare, Organizator banqueting si Coafor stilist. Ultimele douã sunt, mai degrabã, specializãri pentru scoalã profesionalã, întrucât oferã calificãri profesionale. Potrivit Curriculumului revizuit în învãtãmântul profesional si tehnic, organizatorul banqueting desfãsoarã pe piata muncii activitãti privind organizarea serviciilor de protocol, planificarea activitãtilor de servire în bar si în restaurant si realizarea unei decontãri operative privind serviciile prestatePe româneste, un elev care terminã liceul cu aceastã specializare se poate angaja ca sef de salã într-un restaurant. În Liceul Tehnologic „Ion Mincu” functioneazã, totodatã, si învãtãmântul profesional si dual. Un alt exemplu sugestiv este Colegiul Economic „Anghel Ruginã”, care s-a dezvoltat în timp si, de aproximativ opt ani, nu mai e doar economic, are si un profil uman: stiinte sociale. De asemenea, si profilul real a mai primit o specializare – stiinte ale naturii. Ultimele medii de admitere au fost, anul trecut, 7, 49 la Știinte Sociale, respectiv 7,04 la cele douã specializãri ale profilului real. Liceul cu Program Sportiv Vaslui si Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad si-au pãstrat, pânã acum, o singurã filierã, cea vocationalã. La Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gurã de Aur” Husi, în schimb, functioneazã, alãturi de filiera vocationalã si cea teoreticã, profilul uman, cu o singurã specializare – Filologie. Liceul „Stefan cel Mare” Codãesti este singurul din mediul rural în care functioneazã o singurã specializare: Știinte Sociale (n.r. exceptând scoala profesionalã). În comunele Zorleni, Puiesti, Dragomiresti si Vetrisoaia, liceele au doar filierã tehnologicã, în primele trei functionând, totodatã, si învãtãmântul profesional.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

5 COMENTARII

 1. frica pazeste bostanaria???????? la tehnologic profesorii de cultura generala au mai putine ore si!!!!!!!! dar … sa dotezi intr un liceu tehnologic, laboratoare de matematica, fizica, istorie etc ….. si la tehnic sa nu ai aproape nimic este de strigat la cer.
  as propune ca si scolile generale sa se retransforme… o scoala numai cu gradinite, una numai cu primar alta cu gimnaziu si,,,,
  palatele copiilor ???????? la ce mai sint bune cind fiecare scoala poate sa si propuna o activitate cum e scoala 9 vs. are clase de muzica ,,,
  dar centrele de consiliere ,,, ce rol au ??? ca nu au facut decit prin asa zisa experiente din proiecte sa introduca elevii cu CES in invatamantul de baza fara consultarea cadrelor ref. la dificultatilor ce le intimpina . … si astora trebuiesc soli /clase speciale.
  economiiii se pot face !!!!!!!!!!!!!! la personalul auxilir din scoli ,,,,,, la personal de paza … la….

  • cite un pic pic, ne vine sa zicem „tot ma bine era inainte ” cind liceele teroretice erau teoretice si cele tehnologice ,,,,,,,hmmm care scolarizeaza copii pentru tarile care dau salarii mai mari ,,,,,

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.