23.4 C
Vaslui
30-sept.-2022

LICHIDÃRI JUDICIARE CU CÂNTEC

- Advertisement -

Judecãtorii sindici din Vaslui, verificati la dosare

TERGIVERSÃRI… Douã dosare de insolventã nu reusesc, de mai bine de zece ani de zile, sã-si gãseascã o rezolvare concretã la Tribunalul Vaslui. Este vorba de dosarele societãtilor Mecanica Vaslui si Agroind Laza, care dateazã pe rolul instantelor din 1997. Alte 21 de dosare se apropie vertiginos de perioada de zece ani de când sunt pe rolul instantelor de judecatã, conform unui control fãcut de sectia pentru judecãtori a CSM.

VERIFICÃRI… Zeci de dosare de insolventã, mai vechi de un an de zile, zac în arhivele Tribunalului Vaslui, cu consecinte grave asupra încasãrii veniturilor la bugetul de stat sau plata creditorilor. Este rezultatul unei verificãri dispuse de Consiliul Superior al Magistraturii, care a verificat situatia procedurilor de insolventã mai vechi de un an si vulnerabilitãtile constatate în system, în legãturã cu administrarea acestor proceduri. Conform raportului de control, în multe cazuri “procedura de lichidare este îngreunatã de imposibilitatea valorificãrii bunurilor în conditiile acceptate de cãtre creditori sau diverse conditionãri legale în valorificarea acestora”. Conform raportului de control, la Tribunalul Vaslui existã doar doi judecãtori care participã si la judecarea cauzelor din alte materii, respectiv un judecãtor este programat în douã sedinte de fonduri civile pe lunã, respectiv în litigiile din materia societãtilor comerciale si a altor societãti, cu sau fãrã personalitate juridicã, iar cel de-al doilea judecãtor participã la douã sedinte de recursuri civile pe lunã.

Judecãtorii sindici de la Vaslui nu se grãbesc în aplicarea mãsurilor legale, în cazul a peste 220 de dosare de insolventã, care zac în arhivele institutiei de ani buni. Conform Raportului Inspectiei Judiciare privind situatia procedurilor de insolventã – document la nivelul tuturor instantelor competente din tarã, analizat zilele trecute de Sectia pentru Judecãtori a CSM, – judetul Vaslui figureazã cu 228 de dosare de insolventã în lucru, din care peste 180 au vechime între 1 si 3 ani, 23 sunt cu vechime de 3-5 ani, iar 21 au ajuns pe rolul instantelor de mai mult de cinci ani. Douã dosare sunt aducãtoare de venituri substantiale pentru cei implicati, fiind mai vechi de zece ani de zile, mai constatã raportul. “De exemplu, în dosarul 10/89/1997, de pe rolul Tribunalului Vaslui (SC Mecanica SA Vaslui – debitor, n.r.) în care procedura de lichidare a debutat la 05.05.2005, dupã confirmarea unui plan de reorganizare la 16.05.2000. În luna septembrie 2007, lichidatorii încep demersurile pentru valorificarea unuia dintre imobilele din patrimoniul debitoarei, cu impact asupra mediului, procedurã stopatã la solicitarea Autoritãtii de Mediu care a impus întocmirea unui bilant de mediu si obtinerea avizului Gãrzii de Mediu. La data de 27.02.2008, societatea nu mai are bunuri de lichidat, dar trebuie îndeplinite o serie de obligatii legale tinând cont de decontaminarea unei zone poluate si predarea unor materiale toxice, în acest timp încercându-se recuperarea diverselor creante cu privire la care sunt în derulare proceduri judiciare. Pentru îndeplinirea acestor obligatii este necesarã încheierea unor contracte cu firme specializate, iar costurile acestora trebuie aprobate de creditori, sens în care au fost convocate mai multe adunãri generale ale acestora. De asemenea, trebuie încheiat un contract cu o firmã specializatã în arhivarea documentelor contabile, care ridicã probleme similare de selectare a firmei, negociere a costurilor si aprobare de cãtre creditori. Într-un final, se încheie un contract de decontaminare a solului si apelor, operatiunile urmând sã se deruleze pânã în decembrie 2012”, se aratã în raport.

La Vaslui, doar doi judecãtori sindici

Conform raportului de control, la Tribunalul Vaslui existã doar doi judecãtori care participã si la judecarea cauzelor din alte materii, respectiv un judecãtor este programat în douã sedinte de fonduri civile pe lunã, respectiv în litigiile din materia societãtilor comerciale si a altor societãti, cu sau fãrã personalitate juridicã, iar cel de-al doilea judecãtor participã la douã sedinte de recursuri civile pe lunã. Situatia celor doi judecãtori este si ea complicatã. Unul dintre acestia a participat la patru seminarii în materie de insolventã, în perioada 2007-2011, toate organizate de filiale ale Uniunea Nationalã a Practicienilor în Insolventã, ceea ce nu ar fi tocmai corect, iar cel de-al doilea judecãtor nu are nicio participare la vreun seminar, din 16 mai 2010, de când a fost numit în functie. “Pentru dosarele de insolventã nu existã o arhivã separatã, iar cei patru grefieri arhivari ai instantei deservesc arhiva comunã. Spatiul nu este suficient pentru pãstrarea dosarelor pe termene, având în vedere cã, la momentul finalizãrii lucrãrilor la noul sediu al Tribunalului Vaslui, nu s-a avut în vedere nici numãrul acestor cauze, nici specificul lor”, se constatã în raport. De parcã aceste probleme nu ar fi de ajuns, la Tribunalul Vaslui existã o singurã salã alocatã sedintelor de judecatã pentru cele douã complete de insolventã.

Ce au verificat inspectorii judiciari…

Verificãrile inspectorilor judiciari au vizat: numãrul si vechimea dosarelor, numãrul de cauze nou intrate si a procedurilor închise în ultimii trei ani, numãrul judecãtorilor sindici si conditiile în care acestia îsi desfãsoarã activitatea. De asemenea, raportul valorificã date statistice furnizate de Oficiul National al Registrului Comertului, pe baza datelor publicate în Buletinul Procedurilor de Insolventã.

Sectia pentru judecãtori si-a însusit urmãtoarele concluzii formulate de Inspectia Judiciarã: la data de 30.10.2011, pe rolul tribunalelor erau înregistrate un numãr de 19.545 cauze de insolventã mai vechi de un an, din care 15.527 cauze cu o vechime între 1 si 3 ani, 2.431 cauze cu o vechime între 3-5 ani, 1.424 cauze cu o vechime între 5-10 ani si 181 cauze cu o vechime de peste 10 ani. Ca numãr efectiv de dosare mai vechi de 10 ani, pe primul loc se situeazã Tribunalul Constanta, cu un numãr de 32 dosare, mai multe decât cele înregistrate la Tribunalul Bucuresti, respectiv 28 dosare – în conditiile în care aceasta din urmã înregistreazã, cel putin în ultimii 5 ani, un numãr de 3 ori mai mare de proceduri deschise. Tribunalul Neamt înregistreazã 9 cauze mai vechi de 10 ani, iar Tribunalul Alba, un numãr de 8 dosare cu aceeasi vechime. În ceea ce priveste situatia cauzelor cu o vechime între 5-10 ani, procentele cele mai ridicate din totalul cauzelor mai vechi de un an sunt înregistrate la Tribunalele Covasna – 17,2%, Neamt -16,42%, Mehedinti – 12,8% si Bucuresti – 11,7%.

De ce s-a ajuns în aceastã situatie?

Au fost identificate o serie de vulnerabilitãti generate de:

– lipsa unei specializãri efective a unei mari pãrti a judecãtorilor sindici si insuficienta programelor de formare profesionalã în materie;

– lipsa unor spatii corespunzãtoare pentru arhivã la majoritatea tribunalelor, cu impact direct asupra functionãrii compartimentului si administrãrii probelor;

– cresterea constantã a volumului de activitate în ultimii cinci ani;

– neadaptarea sistemului statistic actual la specificul procedurii si lipsa unui sistem standardizat de înregistrare a documentelor în dosarele de insolventã.

Inspectorii judiciari au identificat o serie de cauze care au condus la prelungirea duratei procedurilor. Cauzele obiective privesc, în special, dificultãtile legate de lichidarea activelor sau recuperarea creantelor debitorului si adoptarea unor mãsuri legislative care au interferat cu procedura insolventei. Cele mai frecvente cauzele subiective sunt date de:

– prelungirea duratei de solutionare a cererii de deschidere a procedurii ca urmare a acordãrii de termene repetate pentru plata debitului, lipsa apãrãrii sau efectuarea de expertize contabile;

– casarea sentintelor de deschidere a procedurii pentru unii creditori, urmatã de reluarea procedurii la cererea altor creditori;

– depunerea de cereri succesive de deschidere a procedurii de cãtre mai multi creditori.

În vederea înlãturãrii acestor cauze ce conduc la prelungirea excesivã a procedurilor analizate, Inspectia Judiciarã a formulat o serie de propuneri însusite de Sectia pentru Judecãtori a CSM, precum:

– luarea unor mãsuri de organizare si evaluare a activitãtii judecãtorilor sindici prin crearea unui sistem eficient de evaluare a volumului de activitate real, crearea unui sistem standardizat de înregistrare a documentelor în cauzele de insolventã, stabilirea tipurilor de cereri care se înregistreazã ca dosare asociate, adaptarea sistemului statistic la specificul acestor proceduri;

– identificarea unor formule de specializare si formare continuã pe termen lung a judecãtorilor sindici, precum si a posibilitãtii creãrii unor tribunale specializate;

– extinderea posibilitãtii legale de închidere a procedurii si în cazul în care în patrimoniul debitorului existã drepturi cu sanse reduse de valorificare iar creditorii nu înteleg sã avanseze cheltuielile pe care le implicã realizarea acestora;

– efectuarea unor verificãri directe privitoare la situatia cauzelor mai vechi de 10 ani de la Tribunalul Constanta si Tribunalul Alba, precum si a cauzelor mai vechi de un an la Tribunalele Neamt si Covasna, care înregistreazã procente ridicate ale cauzelor între 5-10 ani.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

11 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.