Locuri de muncã în institutiile vasluiene: se cautã îngrijitori, paznici si muncitori calificati/necalificati

LA BUGET… Institutiile publice din judetul Vaslui au scos la concurs mai multe locuri de muncã. Se cautã atât oameni calificati, cu experientã în anumite domenii, cât si muncitori necalificati, care nu au vechime în muncã sau liceul terminat. Colegiul Economic “Anghel Ruginã”, spre exemplu, cautã un îngrijitor cu studii medii (minimum 10 clase). Postul este pe perioadã nedeterminatã, iar dosarele pot fi depuse la sediul institutiei în urmãtoarele sapte zile. Candidatii înscrisi vor trebui sã sustinã o probã practicã, programatã pe 3 noiembrie, ora 09:00, si un interviu, programat pe 4 noiembrie, ora 12:00.

Liceul Teoretic “Mihail Kogãlniceanu” a scos la concurs trei posturi: unul de paznic, unul de îngrijitor si încã unul de muncitor calificat (întretinere). Candidatii care se înscriu pentru postul de paznic trebuie sã aibã mãcar scoala profesionalã absolvitã, un an vechime în specialitatea studiilor, precum si atestat profesional sau certificat de absolvire a unui curs în specialitatea postului (paznic). Pentru postul de îngrijitor (pe perioadã determinatã), candidatii trebuie sã aibã cel putin scoala gimnazialã absolvitã si cinci ani vechime în muncã, iar pentru postul de muncitor calificat – scoala profesionalã (cel putin una din calificãri în domeniile tâmplãrie, zugrav, vopsitor, lãcãtus, instalator) si minimum 10 ani vechime în muncã.

Scolile si liceele din judet au nevoie de îngrijitori, muncitori si supraveghetori de noapte

Posturi de îngrijitor mai sunt disponibile si la Scoala Gimnazialã nr. 1 din satul Rãdeni (comuna Dragomiresti), Scoala Gimnazialã “Constantin Parfene” Vaslui, Scoala Gimnazialã “Anastasie Panu” din Husi, Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivã “Constantin Pufan” Vaslui, Scoala Gimnazialã Nr. 1 satul Parpanita din Negresti. De asemenea, si posturi de muncitor calificat si necalificat sunt disponibile la mai multe institutii publice din judet: Colegiul National “Cuza Vodã” din Husi, Directia pentru Administrarea Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor din Bârlad, Scoala Gimnazialã Nr. 1 satul Parpanita din Negresti, Primãria comunei Gherghesti. Colegiul National “Cuza Vodã” din Husi are nevoie, totodatã, si de un secretar de scoalã si un supraveghetor de noapte. Dacã pentru postul de secretar candidatii trebuie sã aibã studii superioare absolvite si cel putin cinci ani vechime în muncã, pentru cel de supraveghetor de noapte, sunt suficiente studiile medii si cei cinci ani vechime în muncã. Supraveghetor de noapte mai cautã si Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivã “Constantin Pufan” Vaslui si Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Ioan Gurã de Aur” din Husi.

Ce documente trebuie sã continã dosarul de înscriere

Dosarele candidatilor care se înscriu în concursurile de recrutare pentru posturile mentionate mai sus trebuie sã depunã la sediul institutiei respective un dosar care sã continã urmãtoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresatã conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestã identitatea, potrivit legii, dupã caz; copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri, precum si copiile documentelor care atestã îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publicã; carnetul de muncã sau, dupã caz, adeverintele care atestã vechimea în muncã, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaratie pe propria rãspundere cã nu are antecedente penale care sã-l facã incompatibil cu functia pentru care candideazã; adeverintã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare eliberatã cu cel mult 6 luni anterior derulãrii concursului de cãtre medicul de familie al candidatului sau de cãtre unitãtile sanitare abilitate; curriculum vitae. Mai multe informatii despre concursurile de recrutare si posturile disponibile, pot fi gãsite pe site-ul posturi.gov.ro/judetul/vaslui/, precum si la sediile institutiilor care organizeazã concursurile respective.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ