Matematica, “puntea suspinelor”, proba a doua la Evaluarea Nationalã!

MULT SUCCES! Cei aproape 4000 de absolventi de clasa a VIII-a, care sustin în aceastã perioadã Evaluarea Nationalã, vor da piept, miercuri, cu Matematica! Disciplina consideratã drept “puntea suspinelor” este, pentru multi elevi, provocarea fiecãrui examen. Asadar, pe 17 iunie, la ora 9:00, va începe examinarea la Matematicã, însã elevii trebuie sã fie în clase cu cel putin jumãtate de orã înainte. “La Matematicã, elevii au voie sã intre în sala de examen cu instrumente de desen, iar pentru realizarea schemelor si a desenelor trebuie sã foloseascã creionul”, se aratã în regulile de Evaluare Nationalã.

Evaluarea Nationalã 2020 continuã miercuri, 17 iunie 2020, cu proba scrisã la Matematicã. Rezultatele de la Evaluarea Nationalã 2020 se afiseazã pe 22 iunie, dupã care urmeazã contestatiile. La examenul de Matematicã, elevii au voie sã intre în scoli pânã cel târziu la ora 8:30. Amintim cã la intrarea în centrul de examen elevii trec printr-un triaj epidemiologic, iar cei care au o temperaturã corporalã care depãseste 37,3 C nu pot intra în examen. Fiecare elev care intrã în scoalã va primi câte o mascã la sosire si câte o mascã la plecare. La intrarea în scoalã, fiecare persoanã se dezinfecteazã pe mâini. Elevii vor fi asezati câte unul în bancã, alfabetic. Pe usa fiecãrei sãli de examen este afisatã lista cu numele elevilor repartizati în sala respectivã si banca în care stau, schemã care se numeste „oglinda sãlii”.

Atentie, în cazul în care unii elevi, din diferite motive fac corectãri numeroase, greselile ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere!

Pentru rezolvarea subiectelor, elevii au voie sã foloseascã numai cernealã sau pastã de culoare albastrã, iar la matematicã, pentru executarea schemelor si a desenelor, trebuie sã foloseascã numai creion negru. Pentru examenul de la Matematicã, elevii pot sã foloseascã instrumente de desen. Ei nu au voie sã foloseascã în examen calculatoare. Cei care vor sã corecteze o gresealã “taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontalã”. Regulile de examen stabilesc cã “în cazul în care unii elevi, din diferite motive fac corectãri numeroase, greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere si doresc sã-si transcrie lucrarea dar fãrã sã depãseascã timpul stabilit, primesc alte coli tipizate”.

Elevii primesc atâtea coli tipizate si ciorne marcate cu stampila scolii câte le sunt necesare. Profesorii asistenti primesc subiectele multiplicate în plicuri, de la presedinte sau un membru al comisiei, si le distribuie fiecãrui elev. Durata fiecãrei probe scrise este de 120 de minute din momentul primirii subiectelor de cãtre fiecare elev. Din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în salã si niciun elev nu poate pãrãsi sala, decât dacã predã lucrarea.

Dupã ce terminã lucrarea de examen, elevii numeroteazã foile sub îndrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în coltul din dreapta, indicând pagina curentã si numãrul total de pagini (de exemplu, sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacã elevul a scris în total cinci pagini). Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisã fiind baratã de cãtre asistenti. Dupã încheierea numerotãrii, elevii predau asistentilor lucrãrile. La expirarea celor 120 de minute de examen, elevii predau lucrãrile în faza în care se aflã, fiind interzisã depãsirea timpului stabilit. Trei elevi vor rãmâne în salã, pânã la predarea ultimei lucrãri, se aratã în Regulament.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ