Matematica si istoria, fãrã bãtãi de cap pentru candidatii la Bacalaureat (Bareme de evaluare și de notare)

EXAMEN… Sesiunea de toamnã a Bacalaureatului 2020 a continuat cu proba obligatorie a profilului la Matematicã sau Istorie. 523 candidati înscrisi au fost asteptati sã participe la acest examen, însã s-au prezentat doar 395. Acestia au avut accesul permis în sãlile de examen pânã la ora 8.30, iar la ora 9.00 s-a început distribuirea subiectelor pentru proba obligatorie a profilului. Asemãnãtor baremelor publicate dupã proba de Limba si Literatura Românã, si de aceastã datã candidatii pot consulta în finalul acestui material, care sunt baremele la Matematicã si Istorie. Subiectele la aceastã probã au fost comentate pentru Vremea Nouã de profesorul husean de matematicã, Adrian Talasman. “Subiectele au fost accesibile pentru toti candidatii, inclusiv pentru cei din Tehnologic, subiecte care, dupã cum bine stim, în varã la acest profil au fost dezastruoase, ca o bãtaie de joc. Acum majoritatea celor prezenti la examen au avut posibilitatea de a rezolva destul de usor subiectele si de a trece usor peste nota 6.”

Examenul de Bacalaureat 2020 continuã! Absolventii de liceu si nu numai, într-un numãr total de 395 candidati din 523 înscrisi, au sustinut si probele obligatorii ale profilului, Matematicã sau Istorie. Proba de examen a început la ora 9.00, iar candidatii au avut la dispozitie trei ore ca timp de rezolvare a subiectelor. Nu au fost situatii care sã impunã eliminarea vreunui candidat, iar temperatura participantilor nu a depãsit valoarea normalã. În schimb, de aceastã datã, comparativ cu prima sesiune a Bacalaureatului din perioada iunie-iulie 2020, subiectele la Matematicã au fost usor modificate si accesibile pentru toti, inclusiv pentru cei de la profilul Tehnologic, unde, dupã cum bine se stie, în prima sesiune subiectele au fost de un nivel de dificultate mãrit. Iatã ce spune profesorul husean de matematicã, Adrian Talasman, despre dificultatea rezolvãrii subiectelor din aceastã a doua sesiune a Bacalaureatului: “Nu a fost nimic special sau foarte dificil. La Mate-info au fost subiecte specifice profilului dar diferentiat, de aceastã datã, fatã de cele de la Stiinte ale naturii. La Mate-info s-a pãstrat acelasi nivel de dificultate ca cele care au fost în prima sesiune din varã, la Stiinte Naturale au fost sensibil mai usoare, iar la Tehnologic acum au avut subiecte exact pe profilul lor, fãrã mari dificultãti. Subiectele au fost accesibile pentru toti candidatii, inclusiv pentru cei din Tehnologic, subiecte care, dupã cum bine stim, în varã la acest profil au fost dezastruoase, ca o bãtaie de joc. Acum majoritatea celor prezenti la examen au avut posibilitatea de a rezolva destul de usor subiectele si de a trece usor peste nota 6”. Asemãnãtor baremelor publicate dupã proba la Limba si Literatura Românã, si de aceastã datã candidatii vasluieni pot consulta mai jos care sunt baremele la Matematicã si Istorie.

Bacalaureatul continuã cu proba la alegere a profilului si specializãrii

Ultima probã scrisã, proba la alegere a profilului si a specializãrii, este programatã pe 26 august. Absolventii de liceu din partea minoritãtilor nationale vor sustine pe 27 august proba scrisã la Limba si literatura maternã. Rezultatele preliminare se vor afisa în data de 2 septembrie, pânã la ora 12.00. La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui si a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare. Contestatiile pot fi depuse în aceeasi zi, între orele 14.00-20.00, atât în format fizic, cât si electronic. În acest caz, candidatii completeazã, semneazã si depun/transmit electronic inclusiv o declaratie-tip în care se mentioneazã faptul cã au luat cunostintã cã nota acordatã ca urmare a solutionãrii contestatiei poate modifica, dupã caz, nota initialã, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnatã si de cãtre pãrintii/reprezentantii legali ai acestora. Rezultatele finale, dupã solutionarea contestatiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate sâmbãtã, 5 septembrie.

Reguli ce vor fi respectate în timpul examenului la Bacalaureat 2020

Timpul destinat elaborãrii unei lucrãri scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecãrui elev. Toate sãlile de examen au în dotare camere functionale de supraveghere video si audio. Pentru rezolvarea subiectelor, candidatii vor folosi numai cernealã sau pastã de culoare albastrã, iar pentru executarea schemelor si a desenelor, vor utiliza numai creion negru. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folositã este doar cea distribuitã în sala de examen. Pentru elevii care solicitã si primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Nationale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea sustinerii probelor cu subiectul de rezervã, se organizeazã proba scrisã/probele scrise dupã finalizarea ultimei probe prevãzute în calendarul de desfãsurare a Bacalaureatului. Este interzisã introducerea în sãlile de examen a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete etc. De asemenea, elevii vor fi informati cã este interzis accesul în sãli cu orice fel de lucrãri: manuale, dictionare, notite, însemnãri, precum si cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informatii sau de comunicare. În acelasi timp, candidatilor le este interzis sã comunice între ei sau cu exteriorul, sã transmitã ori sã schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinsi în aceste situatii vor fi eliminati din examen, indiferent dacã materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacã au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent dacã ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecintã, acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmãtoarele douã sesiuni ale examenului.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ