6.2 C
Vaslui
08-dec.-2022

Medicamente din categoria drogurilor legale, la liber

- Advertisement -

Debandadã totalã în sistemul farmaceutic din mediul rural

DE NECREZUT… Un demers jurnalistic fãcut la câteva farmacii din mediul rural, în jurul Bârladului, a scos la ivealã nereguli crase în functionarea acestora. Farmaciile, conform legii, trebuie sã aibã pe tot timpul programului de lucru un farmacist prezent, altfel farmacia respectivã nu poate elibera retete compensate si gratuite si nici medicamente psihotrope (din categoria drogurilor legale) care se elibereazã pe retete cu regim special! La farmaciile la care am mers, având retete compensate si din cele cu regim special, am gãsit doar asistente de farmacie, care ne-au eliberat retete fãrã prea multe întrebãri, iar medicamente ca Diazepam sau Alprazolan LPH (somnifere) chiar fãrã retetã! Desi încalcã flagrant legea de functionare a farmaciilor, codul deontologic al farmacistilor, fac concurentã neloialã farmaciilor care respectã contractul cadru, proprietarii farmaciilor din mediul rural nu pãtesc mai nimic. CJAS Vaslui stie de aceste nereguli, fiind informatã despre ele încã de anul trecut, când a fost fãcutã o investigatie de cãtre un detectiv profesionist. Rezultatul demersului a fost adus la cunostinta Directiei Generale de Monitorizare Antifraudã. Între timp, aceastã directie a dispãrut! Proprietarii de farmacii, când sunt prinsi pe picior gresit de CJAS Vaslui, se aleg doar cu nedecontarea retetelor din ziua în care a fost controlul! Farmacistii care se complac, se joacã cu vietile sãtenilor si iau bani nemunciti, stând acasã în timp ce salariul le merge doar pentru cã proprietarii de farmacii se folosesc de diploma lor! La tejgheaua farmaceuticã vinde nestingheritã o asistentã de farmacie!

În urma unei sesizãri venitã din rândul farmacistilor din mediul rural, am pornit un demers jurnalistic cu rezultate care ne-au pus pe gânduri. Pe scurt, sesizarea ne aducea la cunostintã cã farmaciile din mediul rural, apartinând unor proprietari care n-au diplomã de farmacist, încalcã flagrant legea. Vorba “la tarã merge” este perfect valabilã în acest caz. Pentru început, vã facem cunoscut cã orice farmacie functioneazã doar dacã are prezent la program un farmacist cu diplomã de studii universitare farmaceutice. În mediul rural, conform legii, s-au deschis multe farmacii, unii proprietari având angajati farmacisti din Bârlad, Vaslui, Iasi, Galati, farmacisti care ar trebui sã fie prezenti zilnic în farmaciile unde sunt angajati. Asa prevede legea functionãrii farmaciilor, contractul cadru încheiat cu CJAS Vaslui, care deconteazã retetele compensate si gratuite doar dacã sunt semnate de farmacist! În realitate, la farmaciile din mediul rural, farmacistii angajati nici nu trec pe acolo, fiind folositã diploma lor, figurând ca angajati si fiind plãtiti pentru asta. La ghiseul farmaciilor sunt de regulã asistenti de farmacie, care fac studiile postliceale (uneori n-au nici Bacalaureat luat) pe la diverse scoli particulare (FEG, de exemplu). Dar acestia nu au dreptul sã vândã orice medicament fãrã a avea un farmacist adevãrat în carne si oase la farmacie. Sesizarea fãcutã ne aducea la cunostintã cã la majoritatea farmaciilor din mediul rural vând doar asistentele de farmacie, proprietarii farmaciilor eludând astfel legea si punând în pericol vietile sãtenilor. Retetele bãgate în sistem primesc o confirmare tot din sistem care trebuie semnatã de pacient si OBLIGATORIU de farmacist! Aceste confirmãri poartã numele farmacistului dar ele nu sunt semnate de farmacist! Sau le semneazã o datã la o lunã când vine sã-si ia salariul!

Prima farmacie, prima surprizã!

Pentru a ne convinge cã aceste lucruri se întâmplã si real, am pornit pe urmele unui detectiv, angajat de o farmacistã exasperatã de ceea ce se întâmplã în sistem si de concurenta neloialã practicatã de unii afaceristi, care deschid farmacii dupã farmacii în mediul rural. În judetul Vaslui sunt 93 de farmacii, dintre care 39 în mediul rural si 18 oficine, conform datelor de la CJAS Vaslui, de la finele anului trecut. Am intrat, înarmati cu o retetã compensatã si una cu regim special pentru medicamente psihotrope (Diazepam), în farmacia “Adrymed” din Pogana. La ghiseu era o persoanã de sex feminin, fãrã halat si ecuson, care ne-a servit cu medicamentele … dupã ce abia fãcea fatã lucrului la calculatorul din sistem. Am aflat cã este proprietara farmaciei – Adriana Maxim. Dupã ce am asteptat sã se “descalte” pentru a scoate confirmarea de la CJAS din sistem, am semnat în patru locuri si am observat cã pe retetã scria “Caia Nadia Elena”, acesta fiind numele farmacistei angajate, cea cu studiile! Dar care lipsea cu desãvârsire din farmacie. Mai mult, asistenta-patroanã de farmacie ne-a dat medicamentul Diazepam, dupã ce a cãutat medicamentul cã habar nu avea unde este tinut, desi conform legii acesta trebuie sã stea într-un dulap special! Dupã ce ne-a dat Diazepamul, ne-a dat si partea din retetã care se înmâneazã pacientului, numai cã ea nu stia cã pe retetã scrie clar care exemplar merge la pacient si ne-a dat exemplarul care ar fi trebuit sã meargã la CJAS Vaslui! Acum rãmâne de vãzut cum se va descurca patroana de farmacie, cã nu prea mai are exemplarul pentru Casa de Sãnãtate, cã este la noi! Si n-am primit nici bon fiscal!

A doua farmacie, acelasi stil!

De la Pogana am mers în comuna Iana, la farmacia “Vitalphram”. Aceeasi situatie: o persoanã de sex feminin elibera retete pe bandã rulantã, la elevi si bãtrâni, nu avea ecuson… Ne-a eliberat o retetã compensatã pentru o prietenã, cum am explicat, dar pe exemplarul ce a iesit la imprimantã de la Casa de Sãnãtate, unde am semnat, ca farmacist era trecut Boboc Marinela. Nu stim dacã farmacistul era prezent, dar cu sigurantã stim, de la localnicii aflati la rând, cã cea care ne-a servit era asistenta de farmacie. Oamenii nu cunosteau farmacista pentru cã n-au vãzut-o niciodatã! Asa ne-au spus.

A treia farmacie …neregulile continuã!

La farmacia “Sasviro” din comuna Puiesti, unde farmacist sef figureazã Otilia Talpãu, o farmacistã pensionarã din Bârlad, erau peste zece oameni la rând, fiind singura farmacie deschisã ieri. Persoana care elibera medicamentele compensate era o femeie tânãrã, îmbrãcatã cu halat, fãrã a avea ecuson de identificare. Pentru toate persoanele prezente la rând, asistenta de farmacie (am aflat cã o cheamã Carmen Bujdei), lua reteta si scana codul de bare, dupã care scotea la imprimantã documentul cu valoarea compensatã de la CJAS din sistem, pregãtea medicamentele si apoi dãdea la semnat documentul – unde figura cã reteta a fost eliberatã de farmacista Otilia Talpã, care nu era acolo! Nu am reusit sã rezistãm câteva ore la rând pentru a lua medicamente, însã am constatat cã neregulile persistã!

A patra farmacie … cea mai mare surprizã!

La farmacia “Artemisa Farm” din comuna Voinesti, localitatea Mãrãsesti, apartinând medicului Ovidiu Munteanu, din comuna Voinesti, am gãsit pe sotia sa, care avea halat, însã fãrã ecuson de identificare. Eram înarmati cu o retetã verde (cu regim special) expiratã, din luna iulie 2014! Pe ea era medicamentul Alprazolan LPH, un somnifer puternic, din categoria medicamentelor psihotrope. Asistenta de farmacie a vãzut cã reteta era expiratã si ne-a spus cã nu poate elibera decât pe retetã valabilã din luna în curs. Am insistat, cerând sã plãtim medicamentul la pret întreg, cã reteta exista, chiar dacã era … expiratã. Asistenta s-a codit putin, ba chiar ne-a spus cã “dacã sunteti pusi de cineva si am apoi probleme…”, ghicind parcã demersul nostru. Însã dupã ce am asigurat-o cã nu avem noi fatã de oameni rãi, ne-a dat medicamentul, ne-a dat si reteta înapoi, a luat 5 lei – medicamentul era în jur de 4 lei si nu am vãzut niciun bon fiscal!

CJAS Vaslui, paradis al încasãrilor din bugetul de sãnãtate fãrã controale!

Exemplele ar fi putut continua, dar ne-am edificat asupra veridicitãtii sesizãrii venitã la noi. Mai mult, am intrat în posesia si a verificãrii fãcutã de un detectiv particular, anul trecut, a filmãrilor fãcute de acesta, având si noi înregistrãri audio despre ce s-a întâmplat în periplul nostru prin farmaciile din mediul rural mentionate. Pe care le punem oricui la dispozitie, cu conditia sã fie dintr-o institutie de control care sã facã luminã în aceste cazuri. Pentru cã, asa cum aflat de la un avocat, Comisia Superioarã de Disciplinã aratã cã “Fapta oricãrei persoane de a elibera medicamente în absenta supravegherii unui farmacist cu aviz de liberã practicã, reprezintã practicarea meseriei de farmacist de cãtre o persoanã care nu are aceastã calitate si constituie infractiune ce se pedepseste conform noului Cod penal, faptã prevãzutã la art. 348 – exercitarea fãrã drept a unei profesii sau activitãti”. Asa cã, înarmati cu toate dovezile si cu demersul detectivului, am luat legãtura cu Simona Polak, presedinta CJAS Vaslui, aducându-i la cunostintã ceea ce am constatat în ancheta fãcutã de noi si cã nu existã niciun farmacist la locul de muncã, ci doar asistentele de farmacie, care se substituie astfel farmacistului! “Da, stim despre ce vorbiti, am avut o sesizare si anul trecut fãcutã de o farmacistã din mediul rural si am vãzut si ce-a fãcut detectivul. Ce sã spun? Noi am fãcut controale inopinate, am mai gãsit si noi nereguli. Ceea ce ne sesizati am trimis si noi la Directia Nationalã Antifraudã. Eu stiu de la ce a pornit chestia asta. Este foarte bine ce ati sesizat si sã faceti la noi o sesizare în scris! Ce vreti acum de la noi? Ca sã îi sanctionãm, trebuie sã respectãm niste normative cu sanctiuni. Prima datã îi dai avertisment, apoi îi tai 5% din salariu, 10% din salariu, apoi le închizi farmacia. Si nu noi o închidem, ci ministerul Sãnãtãtii. Noi am fãcut controale, toate farmaciile au fost controlate în noiembrie anul trecut. Sunt controale inopinate tot timpul! Am comunicat în presã atunci, câte sanctiuni am dat. Problema este cã atunci când faci un control inopinat, dupã ce îl faci la prima farmacie, ei se anuntã apoi unii pe altii, cã asta-i viata, corb la corb nu-si scoate ochii, dar unde nu am gãsit farmacistul sau am constatat nereguli, le-am dat jos valoarea medicametelor, cã asa se face”, a spus Simona Polak, presedinta CJAS Vaslui.

Concluzie: trãim în România si asta ne omoarã cu zile!

Ca si concluzie, nu putem decât sã spunem: articolul constituie sesizarea scrisã cãtre CJAS Vaslui, Directia Generalã de Antifraudã a Ministerului Sãnãtãtii si a CNAS si mai ales cãtre DNA! Probele le prezentãm la orice solicitare de la aceste institutii! Nu neapãrat în scris! Poate fi si telefonicã sau electronicã (pe e-mail). Nu-i asa, cã suntem optimisti incurabili?

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.