31.1 C
Vaslui
01-iul.-2022

Medicii de familie, maxim 2200 de asigurati pe liste!

REGLEMENTARE Guvernul a aprobat Contractul-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2011- 2012. În premierã, începând cu anul 2011, contractul cadru va reglementa conditiile acordãrii de asistentã medicalã în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru 2 ani.

În ceea ce priveste asistenta medicalã primarã, pentru stabilirea valorii unui punct “per capita” si a valorii minime garantate pentru un punct „per serviciu”, fondul aferent asistentei medicale primare la nivel national pentru anul 2011 va avea urmãtoarea structurã: 50% pentru „per capita” sI 50% pentru “per serviciu”. În prezent, fondul aferent asistentei medicale primare la nivel national pentru anul 2010 are urmãtoarea structurã: 70% pentru plata per capita si 30% pentru plata pe serviciu-consultatie, dupã ce au fost retinute sumele necesare pentru plata medicilor nou-veniti într-o localitate. În acest fel autoritãtile sanitare urmãresc cresterea responsabilitãtii medicilor de familie în îngrijirea efectivã a persoanelor înscrise pe lista proprie, dar si cointeresarea medicilor de familie în acordarea serviciilor medicale în paralel cu dinamizarea activitãtii la cabinet. Numãrul maxim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie va fi de 2 200. S-a introdus si obligatia furnizorilor de servicii medicale în asistenta medicalã primarã (pentru cazul încetãrii / rezilierii contractului / conventiei, respectiv al excluderii medicului/medicilor din contractul/conventia încheiat-/încheiatã cu casa de asigurãri de sãnãtate) de a anunta casele de asigurãri de sãnãtate referitor la predarea documentelor medicale cãtre medicii de familie pentru care au optat persoanele care au fost înscrise pe listele medicului/medicilor si care nu se mai aflã în relatie contractualã cu casa de asigurãri de sãnãtate. De asemenea, s-a mai prevãzut cã schimbarea de cãtre asigurat a medicului de familie se va face pe baza cererii de transfer, al cãrei model va fi prevãzut în norme si în conditiile prevãzute în norme.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

6 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here