Mii de locuitori din județul Vaslui ar putea beneficia de ajutoare financiare din partea Guvernului

SOCIAL… Consumatorii de energie declarați vulnerabili vor putea primi lunar ajutoare pentru încălzirea locuinței de până la 250 lei/lună pentru gaze naturale, de 500 lei pentru energie electrică și de 80 lei pentru combustibili solizi și petrolieri, potrivit unui proiect de lege pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii. Limitele maxime ale veniturilor până la care o persoană sau familie poate beneficia de ajutoare pentru încălzire, sunt de 810 lei/persoană în cazul familiilor și 1445 lei în cazul persoanelor singure. În prezent, în România, circa 9,3% din gospodării nu au capacitatea de menținere a căldurii în locuință, față de media europeană de 7%, cauza fiind în general sărăcia.

O lege lăsată moștenire de Violeta Alexandru, înainte de a părăsi postul de ministru al Muncii în Guvernul Orban definește sărăcia energetică ca fiind “imposibilitatea gospodăriei de a-și asigura nevoile energetice minimale constând în iluminat, încălzirea optimă a locuinței pe timp de iarnă, susținerea altor facilități care presupun utilizarea de energie, fie din cauza veniturilor reduse, fie din cauza costului prea mare al serviciilor.” Astfel, este definit consumatorul vulnerabil de energie drept o persoană singură sau o familie, care, din motive de boală, vârstă, venituri insuficiente sau alți factori, ar trebui să beneficieze de măsuri de protecție socială și servicii suplimentare pentru a-și asigura cel puțin nevoile energetice minimale.

Vor exista patru categorii de consumatori vulnerabili

În momentul intrării legii în vigoare, în România vor fi patru categorii de consumatorori vulnerabili: a) din motive de venit; b) din motive de vârstă (pensionari); c) din motive de sănătate (necesită aparate electrice pentru menținerea în viață sau menținerea stării de sănătate, prezintă probleme psihice care le alterează gândirea, prezintă probleme locomotorii care împiedică sau restricționează deplasarea, prezintă deficiențe de vedere sau de auz); d) ca urmare a faptului ca gospodăria se află în zone izolate (gospodăriile situate în afara localităților care nu sunt conectate la rețelele de utilități și care se încadrează și în categoria consumatorilor vulnerabili din motive de venit). Consumatorii vor putea beneficia de ajutoare în funcție de sistemul de încălzire utilizat în locuință, respectiv: a) ajutor pentru energie termică în sistem centralizat; b) ajutor pentru gaze naturale; c) ajutor pentru energie electrică; d) ajutor pentru combustibili solizi sau petrolieri. Ajutoarele vor putea fi financiare, precum ajutoare destinate asigurării nevoilor energetice minimale pentru iluminat, încălzirea optimă a locuinței pe timp de iarnă, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință și utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie, dar și non-financiare, precum facilități de acces și conectare la sursele de energie disponibile necesare pentru asigurarea nevoilor energetice minimale, alte facilități constând în ajutoare financiare destinate achiziționării de dispozitive/ instalații/sisteme ce pot conduce la creșterea eficienței energetice în locuință.

Iată cine va putea beneficia de aceste ajutoare financiare! 

Limita maximă a veniturilor până la care o persoană sau familie poate beneficia de ajutoare pentru încălzire este de 810 lei/persoană în cazul familiilor și de 1.445 lei în cazul persoanei singure. Cuantumul ajutoarelor de încălzire va fi stabilit prin compensare procentuală aplicată unei valori de referință diferențiată în funcție de sistemul de încălzire. Compensarea procentuală va fi de 100% pentru beneficiarii cu cele mai mici venituri și de minimum 10% pentru cei ale căror venituri se află la limita maximă. Valorile de referință la care se aplică compensarea procentuală vor fi de 250 lei/lună pentru gaze naturale, de 500 lei pentru energie electrică și de 80 lei pentru combustibili solizi și petrolieri. Totodată, va putea fi acordat și un supliment lunar pentru energie, în valoare de: 30 lei pentru energie electrică, 10 lei pentru gaze naturale, 10 lei pentru energie termică și 20 lei pentru combustibili solizi și petrolieri. În cazul în care unica sursă este energia electrică, suplimentul se va majora la 50 de lei. Acesta va fi plătit direct la furnizor. Comparativ cu legislația prin care se acordă în prezent ajutoare de încălzire, respectiv Ordonanța de urgență nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, crește nivelul de venituri până la care se acordă dreptul. Nivelul maxim pe persoană din familie crește de la 800 lei la 810 lei, iar pentru persoana singură de la 1.082 lei la 1.445 lei, ceea ce va extinde numărul de gospodării ajutate.

Primăriile, prin Serviciile de Asistență Socială, vor juca un rol foarte important

Acordarea ajutorului se va realiza prin dispoziție a primarului, pe bază de cerere și declarație pe proprie răspundere privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia, însoțită de documente doveditoare. La stabilirea veniturilor familiei sau persoanei singure în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței vor fi luate în considerare toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii. Primăria și serviciul public de asistență socială vor fi obligați să efectueze anchete sociale, la solicitarea agențiilor pentru prestații sociale, precum și la solicitarea altor terți, precum și în cazul celor care solicită ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică. Furnizorul de energie termică, respectiv de gaze naturale va calcula ajutorul efectiv care se va acorda beneficiarului pe baza consumului efectiv înregistrat. Noua lege prevede că va fi interzisă deconectarea de la sursele de energie pentru consumatorii vulnerabili definiți de proiectul de lege, inclusiv în situații de criză de energie electrică. Legea ar urma să intre în vigoare în septembrie 2021 și are un impact bugetar de Necesar 154 milioane de lei în 2021 și de 417 milioane de lei în 2022. Ministerul Muncii estimează că de ajutorul de încălzire vor beneficia 427.000 de persoane, din care 42.759 pentru energie termică, 94.070 pentru gaze naturale, 12.828 pentru energie electrică și 277.934 pentru combustibili solizi și lichizi. Cuantumul mediu al ajutorului lunar este estimat la: 70 lei pentru energie termică, 140 lei pentru gaze naturale, 130 lei pentru energie electrică și 52 lei pentru combustibili solizi și lichizi.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ