Modelul contractului individual de muncă va fi modificat pentru a introduce o nouă obligație pentru angajatori

Ministerul Muncii și Protecției Sociale propune, prin intermediul unui proiect de ordin pus marți în dezbatere, modificarea modelului-cadru al contractului individual de muncă (CIM), în sensul introducerii unei noi obligații pentru angajatori.

La modul concret, așa cum apare în proiectul de ordin aflat în dezbatere publică de marți, angajatorii vor trebui, după modificarea modelului de CIM folosit în prezent, să informeze angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat.

Potrivit proiectului, această nouă obligație se va aplica doar în cazul persoanelor prevăzute la art. 30 din Legea 411/2004, adică a celor de până la 35 de ani. În esență, Legea 411/2004 stabilește, la articolul 30, că persoanele în vârsta de până la 35 de ani trebuie să adere la un fond de pensii administrat privat, în timp ce persoanele de până în 45 de ani pot opta pentru aderarea la un astfel de fond, nefiind, însă, obligate să facă asta.

După ce va ajunge să se aplice, noua obligație ce vizează angajatorii se va alătura celor existente deja în modelul-cadrul al CIM-ului, și anume:

 • obligației de a înmâna salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii;
 • obligației de a acorda salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
 • obligației de a asigura permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
 • obligației de a informa salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
 • obligației de a elibera, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate;
 • obligației de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

Pe de altă parte, așa cum apare în actualul model de CIM, și salariații au o serie de obligații, și anume:

 • obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fișei postului;
 • obligaţia de a respecta disciplina muncii;
 • obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
 • obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
 • obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

Contractul individual de muncă este documentul care se încheie, la angajare, între angajator şi salariat și care trebuie să conțină, în mod obligatoriu, toate elementele prevăzute în modelul-cadru, stabilit de Ordinul Ministerului Muncii 64/2003. Pe lângă elementele obligatorii, CIM-ul poate conține și clauze specifice, negociate între părți.

Atenție! Proiectul de ordin nu se aplică acum. Acesta trebuie să primească semnătura ministrului muncii și să fie publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. …https://www.avocatnet.ro/articol_57705/Modelul-contractului-individual-de-munc%C4%83-va-fi-modificat-pentru-a-introduce-o-nou%C4%83-obliga%C8%9Bie-pentru-angajatori.html
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ