Modificãri la examenul national de definitivare în învãtãmânt

SANSÃ… Profesorii care nu au sustinut prima inspectie de specialitate în cadrul examenului de definitivat pot solicita Inspectoratului Scolar Vaslui recunoasterea notei obtinute la ultima inspectie la clasã, inspectie sustinutã în calitate de cadru didactic calificat! Aceasta este vestea importantã pe care o aduc ultimele modificãrile ale metodologiei privind organizarea pentru examenul de Definitivat 2020, care a fost deja publicatã în Monitorul Oficial. Solicitarea profesorilor se poate transmite în scris inspectoratului scolar, pânã la data de 5 iunie 2020.

“Pentru anul scolar 2019-2020, cadrele didactice care sustin examenul pentru definitivare în învãtãmânt li se recunoaste nota obtinutã la ultima inspectie la clasã, sustinutã în calitate de cadru didactic calificat”, anunta Ministerul Educatiei si Cercetãrii. În contextul situatiei epidemiologice determinate de rãspândirea Covid-19, Ministerul Educatiei si Cercetãrii a adoptat modificãri si completãri ale metodologiei-cadru de organizare si desfãsurare a concursului de definitivat. Astfel, în perioada concediului de maternitate, precum si în perioada suspendãrii cursurilor ca urmare a declarãrii stãrii de urgentã/alertã se considerã vechime la catedrã pentru cadrele didactice înscrise la examenul national de definitivare în învãtãmânt. Prin exceptie de la dispozitiile art. 5, în sesiunea 2020, structura examenului este prezentatã în douã etape respectiv prima etapã, cea eliminatorie se va face prin sustinerea a cel putin unei inspectii de specialitate sau recunoasterea notei obtinute la ultima inspectie la clasã, sustinutã în calitate de cadru didactic calificat si evaluarea portofoliului profesional. A doua etapã si anume cea finalã va avea o probã scrisã. Totodatã, în anul scolar 2019-2020, candidatii care nu au sustinut prima inspectie de specialitate în cadrul acestui examen pot solicita, în scris, inspectoratului scolar recunoasterea notei obtinute la ultima inspectie la clasã, pânã cel târziu la 5 iunie. Iar recunoasterea si echivalarea inspectiei se realizeazã pânã la 12 iunie, la solicitarea candidatilor. Calificativele obtinute de cãtre candidati la inspectiile pentru care solicitã recunoasterea, se echivaleazã cu note, respectiv FB (foarte bine) cu nota 10, B(bine) cu nota 8, A (acceptabil) cu nota 7, S (slab) cu nota 5. În sesiunea 2020 a examenului, nota obtinutã la examen se calculeazã dupã formula ND= (2NI+NP+7NS)/10, unde ND este nota la definitivat, NI este nota la inspectie (respectiv cea mai mare dintre notele la cele douã inspectii de specialitate obtinute de candidatul care a sustinut ambele inspectii), NP este nota la portofoliu, NS este nota la proba scrisã, toate notele fiind obtinute de candidat în sesiunea de examen curentã. Nota minimã de promovare a examenului este 8. Cum era de asteptat, repartizarea în sãli a candidatilor care sustin examenul în sesiunea 2020 se face cu respectarea mãsurilor de distantare fizicã. Într-o salã, pot sustine proba scrisã zece candidați. Proba scrisã în cadrul concursului de definitivare, prin care cadrele didactice pot obtine dreptul de practicã în învãtãmântul preuniversitar, ar urma sã se desfãsoare pe 22 iulie, potrivit calendarului publicat de minister, înainte de perioadele cu restrictii.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ