2.2 C
Vaslui
03-dec.-2022

Monitorizarea electronicã a celor care încalcã restrictiile stabilite de politisti a devenit functionalã, Vasluiul intrã în etapa a doua a implementãrii programului

- Advertisement -

IMPLEMENTARE…. Începând cu 1 octombrie 2022, Sistemul Informatic de Monitorizare Electronicã a devenit functional în municipiul Bucuresti si judetele Iasi, Mures si Vrancea, pentru monitorizarea prin intermediul dispozitivelor de supraveghere electronicã, în urma aplicãrii mãsurilor în cazul emiterii ordinului de protectie provizoriu, ordinului de protectie si ordinului european de protectie. Judetul Vaslui intrã în etapa a doua a implementãrii proiectului, ceea ce înseamnã cã persoanele care încalcã ordinele de restrictie vor fi monitorizate cu ajutorul brãtãrilor începând din 2024.

Monitorizarea electronicã în sistem pilot urmeazã sã se aplice în trei etape, determinate prin raportare la cazurile de aplicare si la aria teritorialã la nivelul cãreia urmeazã sã fie operationalizat sistemul, dupã cum urmeazã: prima etapã – în perioada 2022 – 2023 – la nivelul municipiului Bucuresti si al judetelor Iasi, Mures si Vrancea; a doua etapã – în anul 2024 – la nivelul unitãtilor administrativ-teritoriale mai sus mentionate si la nivelul judetelor Bacãu, Brasov, Caras-Severin, Cãlãrasi, Cluj, Covasna, Giurgiu, Galati, Harghita, Ilfov, Mehedinti, Neamt, Prahova, Sibiu, Satu-Mare, Sãlaj, Teleorman, Vaslui si Vâlcea; a treia etapã – în anul 2025 – la nivelul unitãtilor administrativ-teritoriale de mai sus si la nivelul judetelor Alba, Arad, Arges, Bihor, Bistrita-Nãsãud, Botosani, Brãila, Buzãu, Constanta, Dâmbovita, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Maramures, Olt, Suceava, Timis si Tulcea.

Monitorizare automatã, fãrã interventie umanã

Pentru unitãtile din prima fazã a programului pilot, au fost identificate si amenajate spatiile destinate desfãsurãrii activitãtilor de monitorizare electronicã, procedura de dotare a acestora cu logistica necesarã desfãsurãrii activitãtii de monitorizare electronicã fiind definitivatã. Utilizarea sistemelor electronice permite o crestere a gradului de asigurare a mãsurilor de protectie a drepturilor persoanelor protejate, dar nu reprezintã o mãsurã de constrângere, ci o metodã de monitorizare/supraveghere, care permite urmãrirea modului de respectare a mãsurilor dispuse în cadrul unor proceduri judiciare. Utilizarea acestor sisteme nu echivaleazã cu protectia integritãtii fizice a persoanelor protejate, însã permite adoptarea unor mãsuri pentru prevenirea si contracararea unui eventual contact fizic între victima violentei domestice si agresor, sau pe viitor, respectarea regulilor impuse de executarea mãsurii arestului la domiciliu si a supravegherii la distantã. Monitorizarea se va realiza automat, fãrã interventie umanã, sistematic si exclusiv pe teritoriul României, asupra unor dispozitive electronice, pe baza identificatorului acestora si în raport de anumite reguli. Identitatea persoanei supravegheate si a persoanei/persoanelor protejate, care poartã dispozitivele electronice, va fi cunoscutã doar de organul de supraveghere care creeazã semnalarea. Pentru monitorizarea electronicã sunt stabilite roluri clare, reguli si proceduri de monitorizare, alertare si interventie, prin partajarea informatiilor, astfel încât, în cadrul monitorizãrii, sã nu fie cunoscute datele purtãtorilor dispozitivelor de supraveghere, ci doar identificatoarele (ID-urile) acestor dispozitive, prin eliminarea interventiei umane, acolo unde este posibil, si înlocuirea acesteia cu reguli obiective. Dupã introducerea în sistem a semnalãrii, organul de supraveghere nu va avea acces la datele de localizare ale celui care poartã dispozitivul electronic. Numai în mãsura în care va fi generatã o alertã (ce notificã încãlcarea unei reguli stabilite) va fi posibilã asocierea identificatorului dispozitivului cu datele cu caracter personal existente în cazul de monitorizare, prin preluarea, în mod automat, odatã cu generarea alertei si transmiterea acestora, împreunã cu alte date de interventie, cãtre dispeceratul S.I.M.E. si S.N.U.A.U. 112 si astfel, cãtre cel mai apropiat organ de ordine publicã, pentru interventie.

Brãtara, montatã la gleznã sau la brat

Dispozitivul electronic de supraveghere, pentru persoana supravegheatã, în cazul aplicãrii ordinului de protectie provizoriu si ordinului de protectie, al aplicãrii ordinului european de protectie, control judiciar si control judiciar pe cautiune, executãrii mãsurii arestului la domiciliu, supravegherii la distantã, este alcãtuit dintr-o componentã de tip brãtarã, care va fi atasatã la glezna sau, prin exceptie, la bratul persoanei. Dispozitivul electronic de supraveghere va avertiza persoana supravegheatã de producerea unei alerte. Alertele vizate sunt alerta de apropiere, alerta de pãrãsire neautorizatã a imobilului, alerta de depãsire neautorizatã a unui perimetru stabilit (zona de incluziune), alerta de intrare neautorizatã într-un perimetru stabilit (zona de excluziune), alerta de atingere a nivelului critic de descãrcare a acumulatorului si altele.

Numãrul ordinelor de protectie, în crestere de la an la an

TOT MAI MULTE…. În primele 8 luni ale anului 2022, la nivel national, au fost emise de cãtre instantele judecãtoresti 7.331 de ordine de protectie, (cu 6,2% (Â430) mai multe decât în primele 8 luni ale anului 2021), 3.469 (47,32%) din totalul acestora fiind provenite din ordine de protectie provizorii. Cele mai multe, 6.598, reprezentând 90% din totalul acestora, au fost emise la solicitarea victimelor, 564 la solicitarea procurorului si 169 la solicitarea altor institutii abilitate în acest sens. În ceea ce priveste punerea în executare a ordinelor de protectie, în primele 8 luni ale anului 2022 au fost solutionate 6.785, cu 12% (Â728) mai multe decât în primele 8 luni ale anului 2021, din care 6.436 la expirarea termenului legal sau a duratei mãsurilor dispuse, 225 revocate la solicitarea victimei (din care 212 atunci când ordinul de protectie a fost solicitat de victimã si 13 atunci când cererea a fost realizatã de alte persoane), 54 revocate la solicitarea persoanelor împotriva cãrora a fost dispus si 70 din alte motive, rãmânând în lucru 4.720 (cu 7,9% /Â346) mai multe fatã de primele 8 luni ale anului 2021). Referitor la nerespectarea ordinului de protectie (conform art. 47, alin. 1 din Legea nr. 217/2003 R pentru prevenirea si combaterea violentei domestice), au fost sesizate 2.166 de infractiuni, cu 19,7% (Â356) mai multe fatã de primele 8 luni ale anului 2021, dintre care 1.398 în mediul urban si 768 în rural.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.