Mostenirea rãzesilor din Pogonesti cãtre lume (FOTO)

PROIECT INEDIT…  Începând din iulie si pânã luna aceasta, Asociatia Tinere Vlãstare-2000 a implementat proiectul „Mostenirea Pogonestilor cãtre lume”, coordonat de Dumitru Andrei, presedintele organizatiei.  Acest proiect   este  finantat  de Consiliul Judetean Vaslui prin Programul judetean pentru finantarea nerambursabilã a activitãtilor nonprofit de interes local pentru anul 2020, domeniul Culturã, Culte. “Mostenirea Pogonestilor cãtre lume” este astfel proiectul care a fãcut posibilã întâlnirea, în spatiul virtual, cu imaginile si povestile de ieri si de azi ale satului pentru oricine simte cã îi este dor sau drag de acestea.

Ansamblul folcloric “Rãzesii” din Pogonesti este, în ultimele decenii, o prezentã foarte vie în spatiul cultural vasluian, un reper în ce priveste cultivarea  si  transmiterea din generatie  în generatie a folclorului autentic si a traditiilor locale. Colindele  locale pe care le are în repertoriu, dintre care trei sunt  incluse  în  patrimoniul UNESCO, au rãsunat pe zeci de scene din tarã si din Europa, în biserici, dar si în sute de curti de gospodari în seara de Ajunul Crãciunului; au stârnit aplauze, dar si multã emotie, amintiri sau lacrimi.  Însã putini dintre cei care au auzit cântecele si colindele  Rãzesilor  cunosc si  lucruri legate de activitatea Asociatiei “Tinere Vlãstare-2000”, în cadrul cãreia activeazã minunatul ansamblu folcloric si care, de-a lungul anilor, a derulat câteva zeci de proiecte.

Asociatia s-a înfiintat în anul 2000, la initiativa mai multor fii ai satului; acestia au dorit ca prin acest demers sã înfiinteze o organizatie care sã promoveze valorile culturale locale si sã le ofere tinerilor posibilitatea sã participe activ la viata socialã si culturalã a localitãtii. Scopul acesteia îl reprezintã consolidarea spiritului comunitar al tinerilor prin facilitarea participãrii  lor  la activitãti culturale, educative, sociale si economice.

De unde a pornit  proiectul?

Proiectul a pornit de la premisa cã Muzeul sãtesc “Casa rãzesului” din Pogonesti, construit  prin contributia comunitãtii  pogonestene,  coagulate în  acest  sens  de membrii asociatiei, este insuficient cunoscut de un public larg, aici regãsindu-se unele dintre cele mai valoroase obiecte traditionale, mostenite de la strãbuni de locuitorii comunei.  Si, de asemenea cã, în lipsa unor mãrturii  înregistrate cu cei mai în vârstã dintre locuitorii  comunitãtii, în calitate de izvoare vii ale trecutului cultural local, am fi mai sãraci în a întelege de unde venim si ce ar trebui sã nu uitãm.

Una dintre activitãtile principale ale proiectului „Mostenirea Pogonestilor cãtre lume” a vizat realizarea unui site web al organizatiei: https://razesiidinpogonesti.ro/. Continutul site-ului se axeazã pe prezentarea muzeului sãtesc din Pogonesti, cu mãrturii culese de la localnici despre patrimoniul material expus aici, si a activitãtii derulate de-a lungul timpului de organizatie si de ansamblul folcloric. De asemenea, include informatii  cultural-istorice despre comunitate, în contextul cultural al judetului Vaslui, ca si despre proiectele derulate de asociatie de-a lungul timpului.

“Proiectul  si-a dorit ca, realizând dialoguri între bunici si cei mai tineri dintre locuitorii comunei,  sã se stabileascã o legãturã  intergenerationalã,  în scopul de a transmite mai departe valorile traditionale. Aceastã mostenire culturalã este importantã pentru locuitorii comunei, pentru cei care au ales sã plece în alte locuri, în alte tãri, dar si pentru alti români care apreciazã si doresc sã regãseascã povestile si obiceiurile satului românesc, ale locului comun al identitãtii noastre. Digitalizarea informatiei cu privire la traditiile culturale ale Pogonestilor, dar specifice si pentru întreaga regiune, este un demers foarte important atât în recuperarea si conservarea mostenirii culturale, cât si pentru cresterea gradului de accesibilitate  a acestor informatii  în rândul unui  public  foarte larg, din tarã si din strãinãtate. Sensul culegerii de povesti legate de istoricul obiectelor de patrimoniu cultural detinute de muzeu este acela ca aceste obiecte sã capete viatã si sens, sã fie contextualizate, prezentate într-o continuitate  a  convietuirii  locuitorilor  în  aceastã regiune  culturalã. Aceastã contextualizare ia inclusiv forma unor tutoriale si dialoguri înregistrate cu donatorii obiectelor din muzeu, cu membri ai familiilor acestora sau alti localnici, într-o succesiune a generatiilor.”, a precizat presedintele Asociatiei “Tinere Vlãstare 2000”, prof. înv. Dumitru Andrei.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ