Nasterea Preasfintei Nãscãtoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria a umplut de bucurie cerul si pãmântul

Ordodoxia noastrã sãrbãtoreste nasterea Preasfintei Fecioare Maria în fiecare an la 8 septembrie. Dupã nouã luni de bucurie crescândã, sfânta si dreapta Ana a nãscut pe Fiica cea Preacuratã si binecuvântatã, pe Preasfânta Fecioara Maria, pe începãtoarea si mijlocitoarea mântuirii oamenilor. Nasterea Ei a umplut de bucurie pe pãrintii Sãi, Ioachim si Ana, cerul si pãmântul si pe toatã lumea din toate vremurile. Nasterea Preasfintei Fecioarei Maria a fost o zi de mare sãrbãtoare, de mare cinste si de mare bucurie pentru viitor. Cât de fericitã si slãvitã este perechea Sfântã a dreptilor soti Ioachim si Ana, care s-au învrednicit a zãmisli si naste o Fiicã asa de curatã, aleasã si desãvârsitã, pe Preasfânta Fecioara Maria, din care S-a nãscut Iisus, ce se zice Hristos (Mt. 1, 16). În cetatea Sfântã a Ierusalimului se sãrbãtorea anual ziua Sfintirii Templului lui Solomon, mai târziu a lui Zorobabel, care priveau în viitor pe Mesia, plinirea Legii si a Proorocilor. La ziua nasterii Maicii Domnului, Biserica ne cheamã a sãrbãtori si a cinsti un Templu mult mai mãret, mai minunat si mai Dumnezeiesc, un Templu nefãcut de mâini omenesti, în care: “Cuvântul lui Dumnezeu se va face Trup, se va sãlãslui întru noi si va locui cu noi”. Nãscându-se Sfânta Fecioarã Maria, tatãl Ei, Sfântul si Dreptul Ioachim, a dus lui Dumnezeu mari daruri la Templul Sfânt din Ierusalim. Atunci s-a binecuvântat el de Arhiereu, de preoti si de tot poporul, fiindcã s-a învrednicit de binecuvântarea lui Dumnezeu. De la Templu venind acasã în Nazaret, dreptul Ioachim a fãcut un ospãt mare în casa sa, si toti se veseleau si lãudau pe Dumnezeu. Odatã cu nasterea Preasfintei Fecioare, lumea s-a umplut de bucurie în nãdejdea eliberãrii sale din sclavia pãcatului, din tirania Satanei si din osânda iadului. În ziua aceasta a nasterii Preasfintei Fecioare, Diavolul simtea apropiindu-se prezicerea pedepsei Dumnezeiesti asupra lui: “Vrãjmãsie voi pune între tine (diavole) si între femeie (Fecioara Maicã), aceasta va zdrobi capul tãu…” (Fac. 3, 15; comp. Ioan 3,14-17). Nasterea Preacuratei Fecioarei este, pentru Satana si pentru ostirea lui infernalã, un izvor de groazã si fricã cumplitã. Prunca aceasta Sfântã chiar din leagãn este o înfricosare cumplitã diavolilor ca o armatã puternicã, rânduitã în linie de bãtaie, cum adevereste si înteleptul Solomon; este bucuria întregului Univers.

Semnificatia numelui MARIA

Maria este unul dintre cele mai întâlnite si mai frumoase nume, deoarece astfel s-a numit Maica Domnului, Fecioara Maria, mama cea dupã trup a Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos. Maica Domnului este pentru crestini icoana dragostei fãrã sfârsit, ea rugându-se fãrã încetare pentru noi, oamenii. Este o pildã vie de sfintenie, de bunãtate si smerenie. Maria – din ebraicã: cea iubitã, cea îndrãgitã, acest nume fiind cel mai rãspândit si mai drag nume folosit de credinciosii ortodocsi. Pentru orice fatã sau femeie este o binecuvântare sã poarte acest sfânt nume, ce aratã dragoste, ocrotire si smerenie, cãci doar cel simplu, iubitor si smerit poate fi îndrãgit si iubit de cei din jur. “Iubirea! Este aripa dãruitã de Dumnezeu sufletului pentru a urca pânã la El.” – Michelangelo Buonarotti. Derivate: Mari, Mariana, Mãria, Mãrioara, Mãriuta, Marita s.a. Maria este unul dintre cele mai întâlnite si mai frumoase nume, deoarece astfel s-a numit Maica Domnului, Fecioara Maria, mama cea dupã trup a Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos. Maica Domnului este pentru crestini icoana dragostei fãrã sfârsit, ea rugându-se fãrã încetare pentru noi, oamenii. Este o pildã vie de sfintenie, de bunãtate si smerenie. Sã nu treacã o zi din viata noastrã în care sã nu fi înãltat o rugãciune Maicii Domnului, de multumire, de slavã, cu recunostintã în suflet pentru tot ajutorul ei. Sãrbãtorile cele mai importante închinate Maicii Domnului sunt: Nasterea Maicii Domnului (numitã popular Sfânta Maria micã) – 8 septembrie; Intrarea în Bisericã a Maicii Domnului – 21 noiembrie; Bunavestire – 25 martie; Adormirea Maicii Domnului (numitã popular Sfânta Maria mare) – 15 august. Calendarul crestin mai cinsteste si alti sfinti si sfinte – peste 30 – ce poartã acest cinstit nume.

Natura întreagã o preamãreste pe Preasfânta Fecioarã, care este desãvârsirea si împlinirea tuturor.

Pentru flori ea este trandafirul cel ales. Pentru pãsãri, Maica Domnului este turtureaua cea auritã, porumbita cea nevinovatã, privighetoarea cea cu dulce glas. Pentru animale, Maica Domnului este mieluseaua din care S-a nãscut Mielul lui Dumnezeu. Pentru preafrumoasele stele, Maica Domnului este luceafãrul diminetii, care prevesteste rãsãritul Soarelui vietii, Hristos. Maica Domnului este zidul de care se sfãrâmã toate valurile pe care satana le stârneste împotriva planurilor lui Dumnezeu, împotriva lucrãrilor lui Dumnezeu, împotriva Bisericii lui Dumnezeu, împotriva tuturor fiilor Împãrãtiei lui Dumnezeu.

(Arhiepiscopul Iustinian Chira, Cuvintele Pãrintelui – un ghid al frumusetii lãuntrice, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 66-67)
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ