Navetisti pe banii lor!

VIITOR SUMBRU… Învãtãmântul vasluian ar putea intra în colaps, dacã legea unicã de salarizare ar primi undã verde în forma actualã. Va fi greu mai ales pentru dascãlii care fac naveta la scolile din mediul rural, pentru cã li se va deconta transportul în proportie de 75%! Din experienta anilor trecuti, când zeci de consilii locale vasluiene au fost date în judecatã pentru nedecontarea transportului cadrelor didactice, este de asteptat ca nici în viitor situatia navetistilor sã nu se shimbe prea mult

DEZERTÃRI DE LA CATEDRÃ…Cadrele didactice navetiste au ajuns în pragul disperãrii. Dupã ce li s-au ciuntit salariile cu 25%, acestia nu îsi mai permit sã plãteascã nici abonamentele de transport, mai ales cã, din lipsa de bani, acestea nu li se mai deconteazã. În judetul Vaslui, anual, aproximativ 2000 de profesori fac naveta pentru a preda în mediul rural. Dupã diminuarea salariilor cu 25%, multi dintre profesorii navetisti vasluieni s-au vãzut nevoiti sã scoatã bani frumosi din buzunar si pentru biletele de microbuz, deoarece primãriile nu mai au bani sã le deconteze. Sindicatele din învãtãmânt avertizeazã cã dacã proiectul Legii salarizãrii în sectorul bugetar, pentru anul 2011, va fi adoptat în forma sa actualã, unitãtile de învãtãmânt preuniversitar din mediul rural ar putea sã rãmânã fãrã educatoare, învãtãtori si profesori calificati. Si asta, deoarece salariile acestora ar urma sã fie reduse cu pânã la 60 de procente! Cum este posibil? Printr-un artificiu de calcul care a pus deja pe jar reprezentantii sindicatelor din Educatie.

Decontare cu… picãtura

Potrivit noii legi de salarizare în sistemul bugetar, care se va aplica din 2011, sporul de rural a fost diminuat de la 5-80% din salariu (cât era prevãzut în Legea privind statutul personalului didactic), la 5-20% din salariu. Dacã în 2010 diferenta procentualã a fost acoperitã prin sume compensatorii, în 2011 aceastã prevedere a fost eliminatã. În consecintã, cadrelor didactice care primeau spor de rural de peste 20% din salariu, nu li se mai accordã plãti compensatorii. “În aceastã sãptãmânã lucrãm la o situatie privind numãrul exact al cadrelor didactice care fac naveta precum si al celor care beneficiazã de spor de rural în învãtãmântul vasluian. Pentru navetisti este dezastruos faptul cã doar pentru transport li se deconteazã numai 75% din suma cheltuitã. De exemplu, dacã pentru un profesor cu vechime, din cei 2 milioane de lei lunar nu i se mai deconteazã 500 de mii de lei, nu este o asa mare problemã, însã la un debutant suma nedecontatã poate ajunge sau chiar depãsi 10% din venitul obtinut, ceea nu este deloc convenabil. Într-adevãr, scãderea venitului în cazul acestora este semnificativã. Din pãcate, judetul Vaslui nu poate oferi alte locuri de muncã tinerilor, si de aceea, o parte dintre acestia preferã sã rãmânã în continuare în sistemul educational, chiar dacã trebui sã achite din propriul buzunar transportul. Însã, unde naveta este foarte dificilã, vom asista la exodul cadrelor didactice calificate, iar în locul acestora îsi vor face loc necalificatii”, a precizat profesorul Sorin Tiplea, liderul FSLI Vaslui.

Salarii mai mici cu pânã la 40%!

O altã nemultumire a sindicalistilor din învãtãmânt se referã la calculul salariilor ce vor fi achitate în 2011 cadrelor didactice. Astfel, acestia au observat cã salariile se vor raporta nu la salariul avut înainte de reducerea cu 25% operatã în luna iulie a acestui an, ci la veniturile diminuate (desi mãsura ar trebui sã fie una temporarã). “În mod real salariile angajatilor din învãtãmânt ar putea pierde pe lângã cei 25%, inflatia lunarã de peste 8%, ajungându-se astfel la 33%. Odatã adãugat si acel 2% fond de premiere care nu se mai accordã, se ajunge la 35%, iar dacã se mai ia în calcul faptul cã din acest an salariatii nu mai beneficiazã de salariul de merit si reducerea sporului de rural, resultã faptul cã în învãtãmânt, veniturile scad cu peste 40%, si nu cu doar 25%!”, a explicat Tiplea.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ