Nereguli cu duiumul la Transurb Vaslui: sanctiuni de mii de lei în urma unui control al ITM

PROBLEME… Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui a descoperit numeroase nereguli la serviciul public de transport local Transurb SA. Printre acestea se numãrã neacordarea repausului sãptãmânal de 48 de ore angajatilor, neconcordante în ceea ce priveste contractele individuale de muncã, statele de platã si fisele de pontaj, precum si lipsa unei dovezi de acordare a sporului pentru programul fractionat. Anterior acestui control, Transurb a mai avut un control, tot din partea inspectorilor ITM Vaslui, si pentru cã doar o parte din mãsurile impuse au fost implementate, a primit o amendã contraventionalã de 10.000 lei. “Am constatat cã mãsura cu privire la dovada aducerii la cunostintã si a înmânãrii actelor aditionale a fost îndeplinitã partial, doar o parte din salariati semnând actele aditionale la contractele individuale de muncã, faptã care constituie contraventie, angajatorul fiind sanctionat contraventional”, se aratã într-o adresã a Inspectoratului Teritorial de Muncã privind controlul tematic efectuat la SC Transurb SA. Concluziile acestuia demonstreazã cã multe dintre reclamatiile fãcute de liderul de sindicat, Samir Ionitã, sunt fondate.

Printre neregulile constatate de ITM se numãrã faptul cã în statele de platã a salariilor, cu exceptia sporului de vechime, celelalte sporuri nu sunt evidentiate distinct, sumele aferente fiind înscrise în patru coloane fãrã a se specifica ce anume reprezintã fiecare dintre acestea. “Angajatorul a emis decizii individuale de încetare a suspendãrii contractelor individuale de muncã, la date diferite, decizii pentru care nu a fãcut dovada aducerii la cunostinta salariatilor. S-a dispus mãsura obligatorie ca angajatorul sã facã dovada aducerii la cunostinta salariatilor a deciziilor unilaterale cu privire la suspendarea/încetarea suspendãrii contractelor individuale de muncã. Angajatorul nu a prezentat cererile salariatilor de acordare a concediului fãrã platã, caz de suspendare a contractului individual de muncã prin acordul pãrtilor, conform art. 54 din Codul Muncii. S-a dispus mãsura obligatorie a întrunirii acordului de vointã a pãrtilor în conformitate cu art. 54 din Codul Muncii, pentru salariatii care sunt evidentiati în pontaje ca fiind în concediu fãrã platã în concordantã cu state de platã a salariilor aferente lunilor respective din care rezultã cã acestia nu au fost remunerati pentru aceste zile”, se aratã în raportul ITM Vaslui. De asemenea, din verificarea pontajelor întocmite pentru taxatoare, aferente perioadei martie-iunie 2020, în luna aprilie acestea sunt evidentiate cu “0” ore lucrate, fiind pontate cu “S” – suspendate si “L” – liber, în conditiile în care, în aceeasi perioadã, în conformitate cu Decizia nr. 28/27.03.2020 acestea au contractul de muncã suspendat. Tot în aceeasi perioadã, acestea au sãptãmâna de lucru redusã de la 5 la 4 zile pentru perioada 1 aprilie-31 mai 2020 în conditiile în care, cu privire la acelasi contract individual de muncã nu pot interveni, în aceeasi perioadã, mai multe cauze de suspendare a acestuia. Inspectorii au dispus mãsura obligatorie de a clarifica din punct de vedere juridic starea de fapt a acestor salariati pentru perioada 01.04-31.05.2020.

Paznicii fãceau si ore de noapte, dar nu erau pontati. Angajatii, fãrã repaus sãptãmânal de 48 ore

Un alt aspect constatat de inspectori este acela cã Transurb nu acordã tuturor salariatilor repausul sãptãmânal de 48 de ore consecutive, conform art. 137 alin (1) din Codul Muncii. Societatea are doi paznici pentru care a stabilit, prin Decizia nr. 100/15.04.2019, reducerea programului cu o orã fatã de durata normalã a zilei de muncã, însã “nu a informat Inspectoratul Teritorial de Muncã cu privire la utilizarea în mod frecvent a muncii de noapte, asa cum prevede art. 125 alin. 6 din Codul Muncii. S-a dispus mãsura obligatorie: informarea inspectoratului teritorial de muncã despre utilizarea în mod frecvent a muncii de noapte. Pentru încãlcarea art. 125, alin. 6 din Codul Muncii angajatorul a fost sanctionat contraventional. Din verificarea orelor de muncã evidentiate în statele de platã a salariilor, a orelor de muncã evidentiate în pontaje si a orelor de muncã evidentiate în condica de prezentã, rezultã neconcordante. Cu toate cã, potrivit condicii de prezentã, paznicii efectueazã si ore de noapte, în pontajele aferente perioadei martie-iunie nu este evidentiatã nicio orã de noapte. S-a dispus mãsura obligatorie ca angajatorul sã tinã evidenta realã a orelor de muncã prestate zilnic de cãtre fiecare salariat si în conformitate cu situatia de fapt în care s-au aflat acestia. Pentru încãlcarea art. 119 din Codul Muncii, angajatorul a fost sanctionat contraventional”, se mai aratã în raportul ITM Vaslui. 

Soferii care vând bilete, fãrã sporul de 10% din încasãri

Nu în ultimul rând, inspectorii ITM au descoperit cã, desi soferii care au fost de acord cu programul fractionat, precum si cei care au acceptat sã vândã bilete trebuiau sã primeascã un spor de 10%, conducerea Transurb nu a putut face dovada acordãrii acestuia. “Precizãm cã, în conformitate cu prevederile art. 116 din Codul Muncii, programul de lucru inegal poate functiona doar dacã este specificat în mod expres în contractul individual de muncã, iar programul individualizat poate fi stabilit doar cu acordul sau la solicitarea salariatilor. Totodatã, este prevãzut faptul cã în zilele nelucrãtoare si în repausul sãptãmânal activitatea de transport se desfãsoarã doar cu conducãtorii auto fãrã posturi de taxare, conditiile în care acestia vor prelua gestiunea de bilete si vor elibera si verifica biletele de cãlãtorie. Aceste prevederi privind programul fractionat si luarea în gestiune a biletelor de cãlãtorie se regãsesc în actele aditionale la contractele individuale de muncã, care au prevãzut cã îsi produc efectele începând cu data de 01.06.2020, prin care este stabilit un spor de 10% din încasãrile obtinute din vânzarea biletelor, precum si un spor de 10% pentru program fractionat, spor care nu se regãseste în statul de platã aferent lunii iunie nici pentru salariatii care au semnat actul aditional. S-a dispus mãsura obligatorie ca angajatorul sã facã dovada calculãrii si acordãrii sporului pentru program fractionat, se mai aratã în raportul ITM Vaslui.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ