O comunã în scenariul rosu si patru sunt pe galben, în ceea ce priveste rata incidentei de infectare cu COVID-19, care a crescut chiar si de cinci ori!

MOBILIZARE… Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentã Vaslui a decis instituirea unor mãsuri suplimentare în patru comune din judet în care rata de incidentã cumulatã în ultimele 14 zile a cazurilor de Covid a depãsit 1,5 la mia de locuitori. Potrivit deciziei CJSU Vaslui este vorba despre comunele Perieni, acolo unde rata de infectare a crescut de la la 0,52 cazuri la mia de locuitori în 16 octombrie la 2,36 cazuri la mia de locuitori în 25 octombrie, comuna Vulturesti (0,93 cazuri în 16 octombrie -1,86 cazuri în 25 octombrie ), comuna Banca (0,36 cazuri în 16 octombrie – 1,60 cazuri în 25 octombrie), comuna Duda-Epureni (0,92 cazuri în 16 octombrie- 2,31 cazuri în 25 octombrie). În comuna Costesti, situatia este si mai alarmantã, rata de infectare depãsind 3 cazuri la mia de locuitori. Primele patru localitãti au intrat în scenariul galben, iar Costestiul în scenariul rosu, urmând ca începând de azi, timp de 14 zile, în acele zone sã se instituie mai multe mãsuri.

Potrivit reprezentantilor Institutiei Prefectului Judetului Vaslui, pentru unitãtile în care rata incidentei cumulative a COVID-19, în ultimele 14 zile, este mai mare de 1,5‰ de locuitori si mai micã sau egalã cu 3‰ de locuitori, cum este cazul comunelor Vulturesti, Banca, Duda Epureni si Perieni, începând cu data de 27 octombrie 2020, ora 00:00, pentru o perioadã de 14 zile, se instituie urmãtoarele mãsuri:

1. obligativitatea purtãrii mãstii de protectie astfel încât sã acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spatiile publice deschise, cum ar fi pietele, târgurile, zonele de asteptare (statii de autobuz, peroane si altele asemenea), zonele în care se desfãsoarã serbãri publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale si în proximitatea institutiilor de învãtãmânt pânã la o distantã de 50 m de intrarea în perimetrul scolii, conform art. 3 alin. 1 din Anexa nr. 2 la Hotãrârea de Guvern nr. 856/ 2020;

2. administratorii/proprietarii spatiilor publice deschise afiseazã la loc vizibil informatii privind obligativitatea purtãrii mãstii de protectie, conform art. 3 alin. 3 din Anexa nr. 2 la Hotãrârea de Guvern nr. 856/ 2020.

3. activitãtile institutiilor muzeale, ale bibliotecilor, librãriilor, cinematografelor, studiourilor de productie de film si audiovizual, ale institutiilor de spectacole si/ sau concerte, scolilor populare, de artã si de meserii, precum si evenimentele culturale în aer liber se desfãsoarã numai în conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sãnãtãtii, conform art. 1 pct. 5 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 856/ 2020.

4. în conditiile pct. 3 organizarea si desfãsurarea activitãtii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte sunt permise, cu participarea publicului pânã la 30% din capacitatea maximã a spatiului, conform art. 1 pct. 6 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 856/ 2020.

5. organizarea si desfãsurarea spectacolelor de tipul drive-in si organizarea si desfãsurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt interzise, conform art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 856/ 2020.

6. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfãsoarã activitãti de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/ sau bãuturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, în interiorul clãdirilor, se desfãsoarã fãrã a depãsi 30% din capacitatea maximã a spatiului si în intervalul orar 06:00-23:00, conform art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 856/ 2020.

7. activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitãti de cazare, se desfãsoarã fãrã a depãsi 30% din capacitatea maximã a spatiului si în intervalul orar 06:00-23:00, conform art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 856/ 2020.

8. activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati în domeniul jocurilor de noroc este permisã fãrã a depãsi 30% din capacitatea maximã a spatiului, conform art. 9 pct. 2 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 856/2020.

Mãsuri stricte si în comuna Costesti

Pentru comuna Costesti din judetul Vaslui, prevãzutã în anexa nr. 2 la hotãrâre, în care rata incidentei cumulative a COVID-19, în ultimele 14 zile, este mai mare de 3‰ de locuitori, începând cu data de 27 octombrie 2020, ora 00:00, pentru o perioadã de 14 zile, se instituie urmãtoarele mãsuri:

1. obligativitatea purtãrii mãstii de protectie astfel încât sã acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spatiile publice deschise, conform art. 3 alin. 2 din Anexa nr. 2 la Hotãrârea de Guvern nr. 856/ 2020.

2. interzicerea organizãrii si desfãsurãrii activitãtii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/ sau concerte, conform art. 1 pct. 6 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 856/ 2020.

3. interzicerea organizãrii si desfãsurãrii spectacolelor de tipul drive-in si organizãrii si desfãsurãrii în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice, conform art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 856/ 2020.

4. interzicerea activitãtii cu publicul a operatorilor economici care desfãsoarã activitãti de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bãuturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, în interiorul clãdirilor. Se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bãuturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consumã în spatiile respective, conform art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 856/2020.

5. desfãsurarea activitãtii restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitãti de cazare doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unitãti. Se permite prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bãuturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consumã în spatiile respective, conform art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 856/2020.

6. interzicerea activitãtii cu publicul a operatorilor economici licentiati în domeniul jocurilor de noroc, conform art. 9 pct. 2 din Anexa nr. 3 la Hotãrârea de Guvern nr. 856/ 2020.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ