Oferta educaţională 2020 a Universităţii Hyperion

Universitatea Hyperion dă start înscrierilor pentru anul universitar 2020-2021, în data de 1 iunie, 2020. Dispunând de o maximă mobilitate și flexibilitate, Universitatea Hyperion prezintă cea mai dinamică și rapidă adaptare a curriculei și metodicii la cerințele actuale ale pieței muncii, având ca obiectiv principal creșterea gradului de absorbție al absolvenților pe piața muncii de la 95% la 100%.

Viitorii studenți vor beneficia de o ofertă educațională diversificată, ce cuprinde 17 programe de licență și 16 programe masterale acreditate, care acoperă o paletă largă de domenii și specializări, de la științe socio-umane și arte până la cele exacte și inginerești.

Înscrierea se va putea face atât la secretariatul general al Universității Hyperion din Calea Călărași nr. 169, parter, corp A, cât și online accesând Formularul de Înscriere, care va fi disponibil din data de

1 iunie, 2020. Candidații vor fi admiși pe baza mediei obținute la examenul de bacalaureat, în ordinea înmatriculării și în limita locurilor disponibile.

Programe de licență și Master acreditate la care vă puteți înscrie în anul universitar 2020-2021

Dosarul de înscriere la Universitatea Hyperion trebuie să conțină:

 • Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2020 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 • Certificat de naştere, în original + copie xerox;
 • Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);
 • CI/BI, în original + copie xerox;
 • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (150 lei), eliberata de casierie, parter, corp B sau dovada achitării online/ prin bancă, pentru  Beneficiar: UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREȘTI
  CUI: 2836240
  CONT IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001
  Banca: BCR – SECTOR 3
  La detalii de plată se completează obligatoriu cu:
  Numele și prenumele, Facultatea, Specializarea, taxa de înscriere, eventual  CNP-ul;
 • Diploma de licenţă în original + copie xerox sau adeverinţă de absolvire, în original, pentru absolvenţii care doresc să urmeze cursurile unei a doua facultăţi;
 • Cerere tip de înscriere.

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic. ….https://www.romaniatv.net/oferta-educationala-2020-a-universitatii-hyperion_523034.html
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ