Parohii vacante în judetul Vaslui. Episcopia Husilor le scoate la concurs

LIBERE… Episcopia Husilor scoate la concurs mai multe parohii vacante. Singurele din mediul urban (gradul I) sunt Parohia „Sf. Mina II” din Bârlad si Parohia Negresti  II, ambele fãrã casã parohialã. Toate celelalte parohii sunt din mediul rural, însã de grade diferite – I sau II. Pentru parohiile de categoria I  urban si rural, concursul va consta într-o probã liturgicã, o probã scrisã, interviu si analiza dosarului. Pentru parohiile de categoria II, concursul va consta doar în analiza dosarului si interviu. Preotii care vor sã se înscrie trebuie sã aibã o vechime de cel putin 5 ani în parohie, sã nu fi beneficiat de un alt transfer în ultimii 5 ani si sã nu fi avut abateri disciplinare. „Dacã în urma concursului nu se ocupã parohiile de gradul II si III, pentru ele se vor putea înscrie, în ordinea mediilor, absolventii examenului de capacitate preoteascã”, a transmis Episcopia Husilor.

Parohiile vacante, gradul I, rural sunt Parohia Albesti, comuna Albesti, Protopopiatul Husi, (are bisericã, are casã parohialã), Parohia Untesti, comuna Bogdãnesti, Protopopiatul Bârlad, (are bisericã, are casã parohialã) si Parohia Zorleni II, comuna Zorleni, Protopopiatul Bârlad (nu are bisericã, nu are casã parohialã). Cele de gradul II, vacante, sunt Parohia Bârzesti, comuna Stefan cel Mare, Protopopiatul Vaslui (are bisericã, are casã parohialã), Parohia Bousori, comuna Solesti, Protopopiatul Vaslui (are bisericã, are casã parohialã), Parohia Grãjdeni, comuna Fruntiseni, Protopopiatul Bârlad, (are bisericã, are casã parohialã), Parohia Pogana, comuna Pogana, Protopopiatul Bârlad (are bisericã, are casã parohialã), Parohia Mãlusteni, comuna Mãlusteni, Protopopiatul Bârlad (are bisericã, are casã parohialã), Parohia Mânzati, comuna Alexandru Vlahutã, Protopopiatul Bârlad (are bisericã, nu are casã parohialã), Parohia Sãrãteni, comuna Murgeni, Protopopiatul Bârlad (are bisericã si casã parohialã), Parohia Avrãmesti, comuna Voinesti, Protopopiatul Bârlad (are bisericã si casã parohialã).

Calendarul examenului

Dosarele de înscriere vor putea fi depuse începând de azi, 20 octombrie, si pânã pe 17 noiembrie, la Centrul Eparhial Husi si vor trebuie sã cuprindã urmãtoarele documente: cerere de înscriere cãtre Chiriarh, copie dupã actele de studiu si foaia matricolã, adeverintã privind vechimea în preotie si gradul profesional, memoriu de activitate vizat de protopop, recomandarea protopopului care sã continã si notãrile administrative pe ultimii cinci ani si recomandarea duhovnicului. Examenul va avea loc pe data de 24 noiembrie, astfel: 07.00-09.00 proba practicã liturgicã (pentru parohiile de gradul I urban si rural), 09.30-11.30 proba scrisã (pentru parohia de gradul I urban si rural), 12.00 – interviu (pentru toate categoriile).
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ