Patru candidati pentru postul de director la Serviciul de Evidentã a Persoanelor. Identitatea lor e secretã

RECRUTARE… Patru candidati s-au înscris în cursa pentru postul de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidentã a Persoanelor (SPCJEP). Acestea au trecut cu bine de selectia dosarelor si urmeazã sã sustinã pe 9 noiembrie proba scrisã. Nu se stie, însã, numele candidatilor, pentru cã, în urmã cu câteva luni, a fost modificatã Hotãrârea de Guvern privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici. Astfel, potrivit actului normativ, “afisarea rezultatelor obtinute de candidati se realizeazã folosindu-se numãrul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat”.

Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidentã a Persoanelor Vaslui a rãmas fãrã director în 2016, când Dorina Rãdãsanu a iesit la pensie. În locul sãu a fost numit director interimar inspectorul Iulian Vieru, al cãrui mandat a fost prelungit din sase în sase luni. Concursul nu va fi usor, cãci pentru proba scrisã candidatii vor trebui sã parcurgã o bibliografie stufoasã, cu legi precum Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publicã si evidenta personalului plãtit din fonduri publice, Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentã a persoanelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare si Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetãtenilor români, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare. Cel care va obtine minimum 70 puncte, va câstiga postul. Acesta va conduce si rãspunde de activitatea serviciului, conform dispozitiei Consiliului Judetean pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin din legislatia în vigoare, precum si a dispozitiilor DEPABD, a protocoalelor încheiate cu diferite structuri. De asemenea, va îndeplini o serie de atributii, precum organizarea, planificarea si controlarea activitãtii personalului la nivelul serviciului, îndrumarea, coordonarea si controlul metodologic al activitãtii desfãsurate de lucrãtorii serviciilor de evidenta persoanelor si oficiilor de stare civilã din judet.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ