spot_img
spot_imgspot_img
21.2 C
Vaslui
25-mai-2024

Pensii europene pentru cetãteni vasluieni

- Advertisement -

Intrarea României în Uniunea Europeanã a deschis, pentru românii care muncesc sau au muncit în spatiul european, posibilitatea de a beneficia de pensii comunitare. Pânã acum, la CJP Vaslui au fost depuse 279 cereri de înscriere la diferite categorii de pensii, mai fiind depuse alte 155 cereri de confirmare a perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei române de lucrãtorii migranti, pentru diverse perioade ce urmeazã a fi valorificate în strãinãtate. Peste jumãtate din cereri au fost depuse în ultimii doi ani.

Începând cu anul 2007 persoanele care lucreazã sau au lucrat atât în România cât si într-unul sau mai multe state membre ale UE, sau ale Spatiului Economic European sau într-un alt stat cu care România a încheiat acorduri în domeniul securitãtii sociale, pot solicita pensie internationalã, plata acestei pensii urmând a fi fãcutã de statul de domiciliu. Beneficiarii de pensii internationale pot fi cetãteni români care au realizat stagiul complet de cotizare prevãzut de legislatia româneascã si care, dupã dobândirea unui drept de pensie în Romania, au plecat sã munceascã în strãinãtate, sau persoane care au realizat stagii de cotizare atât în România cât si într-un alt stat membru si îndeplinesc conditiile pentru a beneficia de douã pensii, din România si din statul membru în care a mai lucrat. În cazul primei categorii, se procedeazã la calcularea pensiei comunitare si, dupã compararea cu pensia nationalã, se va plãti pensia mai avantajoasã. De cele mai multe ori, acestia au lucrat în stãinãtate perioade mai mici de 5 ani si, în cazul lor, este mai avantajoasã pensia nationalã. La stabilirea pensiei internationale se ia în considerare atât perioada lucratã în România, cât si perioada de asigurare realizatã într-un alt stat membru, drepturile de pensie fiind calculate de fiecare dintre cele douã state implicate, proportional cu perioada de asigurare realizatã de solicitant pe teritoriul lor. Astfel, cetãtenii români care au lucrat sau lucreazã în strãinãtate beneficiazã de drepturi de pensie de bãtrânete (pentru limitã de vârstã, anticipatã, anticipatã partialã), de invaliditate si de urmas. În afara statelor din Uniunea Europeanã, România aplicã acorduri bilaterale în domeniul pensiilor si cu Macedonia, Turcia, Coreea de Sud, Republica Moldova, Canada sau Israel. Pentru depunerea cererii de pensionare în România, persoana interesatã trebuie sã îndeplineascã formalitãtile cerute de legislatia românã în vigoare si sã indice, prin completarea formularului E 207, institutiile din statele membre la a cãror legislatie lucrãtorul, asiguratul sau dupã caz, asiguratul decedat, a fost supus sau unde i-au fost stabilite drepturi, respectiv datele de identificare ale fostilor angajatori, în cazul lucrãtorilor salariati, prezentând acte doveditoare în acest sens. La stabilirea pensiei comunitare se ia în considerare atât perioada lucratã în România cât si perioada de asigurare realizatã într-un alt stat membru, drepturile de pensie fiind calculate de fiecare dintre cele douã state implicate, proportional cu perioada de asigurare realizatã de solicitant pe teritoriul lor.

Vasluieni cu pensie comunitarã

De la intrarea în Uniunea Europenã, Casa Judeteanã de Pensii Vaslui a înregistrat un numãr de 279 cereri de înscriere la diferite categorii de pensii, respectiv: pensii de bãtrânete, de invaliditate sau de urmas, la care se adaugã 155 cereri de confirmare a perioadelor de asigurare realizate conform legislatiei române de lucrãtorii migranti, pentru diverse perioade ce urmeazã a fi valorificate în strãinãtate. 58,78% din numãrul total al cererilor de acordare a pensiilor internationale au fost înregistrate în ultimii 2 ani, în anul 2012 fiind înregistrate 76 de cereri, iar în 2013 – 88 cereri. Cele mai multe solicitãri de pensii internationale, 49%, vin din partea persoanelor care au lucrat în Italia, urmate de solicitãrile celor care au lucrat în Spania, în proportie de 29% si ale celor din Germania de 5,5%. Referitor la solicitantii de pensii internationale, cei care au lucrat în Italia si Spania sunt persoane care au plecat în strãinãtate dupã ce au contribuit în România un numãr semnificativ de ani si au dobândit chiar un drept de pensie conform legislatiei românesti, în timp ce solicitãrile din Germania sau Austria vin, de regulã, de la persoane care au plecat din tarã înainte de 1989, sunt persoane cu studii superioare si care, practic, au o carierã în strãinãtate. Cele mai multe solicitãri sunt pentru acordarea pensiei de bãtrânete, 64%, urmate de solicitãrile de înscriere la pensie de invaliditate, 28. Pensiile stabilite si plãtite în statele membre pentru lucrãtorii migranti variazã de la 41 la 288 Euro în Italia sau de la 107 la 2441 Euro în Spania, o pensie oferitã de statul german poate ajunge la 750 Euro în timp ce pensia dobânditã în baza legislatiei din Austria ajunge la 1456 Euro. În evidentele Casei Judetene de Pensii Vaslui sunt 37 de beneficiari de pensie stabilitã prin proratizare, pensia comunitarã medie plãtitã de România fiind de 535 lei.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.