Pentru “tomnatici”: înscrieri la licee, pentru cursurile cu frecvență redusă!

LOCURI… Anul acesta sunt puse la dispoziție 196 de locuri pentru învățământul liceal cu frecvență redusă. Dosarele se depun în perioada 26-30 iulie.

ADMITERE… Inspectoratul Școlar Vaslui a anunțat detalii despre înscrierea la liceele ce au cursuri cu frecvență redusă în 2021. Candidații pot depune dosarele în perioada 26-30 iulie 2021, între orele 9.00-14.00. Astfel, elevii din județul Vaslui care optează pentru acest tip de învățământ au de ales între trei unități de învățământ: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Bârlad, Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”, oraș Negrești, Liceul Tehnologic “Marcel Guguianu”, com. Zorleni. Anul acesta propunerile pentru învățământul seral nu au fost aprobate.

Absolvenții învățământului gimnazial din promoțiile anterioare din județul Vaslui, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, se pot înscrie în învățământul liceal doar la cursurile serale sau cu frecvență redusă, în perioada prevăzută de calendarul admiterii, în perioada 26-30 iulie. Pentru aceștia sunt puse la dispoziție 196 de locuri pentru anul școlar 2021-2022. Mai exact, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Bârlad și Liceul Tehnologic “Marcel Guguianu”, com. Zorleni oferă câte 56 de locuri, în timp ce Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”, oraș Negrești pune la dispoziție 84 de locuri. În conformitate cu prevederile art. 58 (1), (5), (6), cap. 9 din O.M.E.C.T.S. nr. 4802/2010, coroborate cu dispozitiile OMEN nr. 5457/2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat, pentru anul scolar 2021-2022, cu modificarile si completarile ulterioare, candidatii depun dosarele in perioada 26 – 30 iulie 2021, intre orele 9.00 – 14.00. Elevii vor fi repartizați în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și a opțiunilor, pentru cei care au susținut evaluarea națională /tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a / testele naționale / examenul de capacitate sau în ordinea descrescătoare a mediei de absolvire, pentru cei care nu au participat la evaluarea națională / tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a /testele naționale / examenul de capacitate.

Ce trebuie să conțină dosarul 

  • – Certificatul de naștere (copie)
  • – Cartea de identitate (copie)
  • – Certificatul de căsătorie (copie), dacă este cazul
  • – Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale)
  • – Adeverință cu notele și media generală obținute la evaluarea națională /tezele cu subiect unic din clasa a  VIII-a/testele naționale /examenul de capacitate, după caz
  • – Adeverință medicală

ACCESUL CANDIDATULUI IN SALA DE REPARTIZARE ESTE PERMIS PE BAZA DE B.I./C.I.

 
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ