Pestã porcinã la Ivesti!

SUSPICIUNE…  Laboratorul Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor Iasi a confirmat  prin buletin de analizã în data de 17 noiembrie, suspiciunea unui focar de pestã porcinã africanã ( PPA ) la trei  porci domestici  aflati într-o gospodãrie pe raza localitãtii Ivesti, comuna Ivesti, judetul Vaslui. Porcii  au  fost asomati de medicul veterinar  si îngropati conform legii. Proprietarul va fi despãgubit, s-a fãcut dezinfectia conform normelor în vigoare. Pentru confirmarea diagnosticului de PPA, probele au fost afluite la Institutul National de Diagnostic si Sãnãtate Animalã Bucuresti. Pânã la confirmarea sau infirmarea diagnosticului, în cazul suspiciunii de boalã au fost întreprinse o serie de mãsuri.

La solicitarea DSVSA Vaslui, Institutia Prefectului – judetul Vaslui a convocat în data de 17 noiembrie, Centrul Local de Combatere al Bolilor (CLCB) transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul judetului Vaslui, care a aprobat Planul de mãsuri pentru combaterea  Pestei Porcine Africane (PPA) în suspiciune la porcii domestici:  Punerea sub supraveghere a zonei afectate si instituirea de restrictii privind miscarea de suine din zonele afectate de boalã  si interzicerea sacrificãrii porcinelor din exploatatie. „Facem  apel  din nou, pe  aceastã cale la cetãteni, crescãtorii de porcine, sã anunte de urgentã medicul veterinar în situatia în care apar modificãri în statusul de sãnãtate al porcinelor din gospodãriile proprii sau apar cazuri de mortalitate în rândul porcinelor. Precizam cã în cazul confirmãrii unui focar de Pestã Porcinã Africanã la porcinele din gospodãriile populatiei care sunt identificate, proprietarii de porcine vor fi despãgubiti, în conditiile respectãrii  legislatiei sanitar-veterinare. Totodatã, atragem atentia cetãtenilor cã este interzis consumul cãrnii de porc fãrã a fi efectuat examenul  trichineloscopic  al acesteia. În acest scop, sunt  rugati  sã se prezinte la medicul veterinar cu probe de carne în vederea efectuãrii examenului trichineloscopic.”, mentioneazã conducerea DSVSA Vaslui.

Populatia este rugatã sã sesiseze orice suspiciune de pestã porcinã

Având în vedere evolutia virusului pestei porcine africane pe teritoriul judetului Vaslui, DSVSA Vaslui împreunã cu Institutia Prefectului – judetul Vaslui  face  un apel cãtre primari, consiliile locale si cãtre cetãteni sã trateze cu maximã responsabilitate actiunile care tin de prevenirea rãspândirii virusului  si recomandã sã se respecte cu strictete toate actiunile impuse de autoritãtile competente.  Orice suspiciune de boalã trebuie comunicatã de urgentã medicului veterinar sau autoritãtilor publice locale.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ