Peste 400.000 de lei, amenzi primite de angajatorii vasluieni certati cu legea

VERIFICÃRI… În urma controalelor efectuate de inspectorii de muncã vasluieni la angajatorii din judet, au fost aplicate mai multe sanctiuni pentru nerespectarea legislatiei în vigoare. Ca si pânã acum, au fost aplicate sanctiuni pentru munca la negru, dar si pentru nerespectarea prevederilor legale privind mãsurile de combatere a efectelor pandemiei de coronavirus. De asemenea, au fost fãcute controale si angajatorilor care folosesc munca zilierilor. În urma acestor controale, au fost aplicate amenzi de peste 400.000 de lei si au fost descoperiti 8 angajatori care foloseau munca nedeclaratã.

În luna septembrie, inspectorii de muncã din cadrul compartimentelor control muncã nedeclaratã si control relatii de muncã, la dispozitia Inspectiei Muncii, au efectuat actiuni de prevenire si control împreunã cu reprezentanti ai Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, ai Directiei de Sãnãtate Publicã, ai Directiei Sanitar Veterinare si Sigurantei Alimentelor Vaslui si ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã Vaslui, având ca obiectiv principal verificarea modului de respectare de cãtre angajatori si salariatii acestora a prevederilor legale privind unele mãsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Actiunile comune s-au desfãsurat în zilele de vineri, sâmbãta si duminica, sub coordonarea Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui si au vizat în principal locatiile aglomerate: restaurantele, barurile, cluburile, cafenelele, hotelurile, motelurile si pensiunile cu terase, pietele agroalimentare, centrele comerciale si sãlile de jocuri din judetul Vaslui. De asemenea, inspectorii de muncã au continuat activitatea de control având ca obiective principale identificarea si combaterea cazurilor de muncã nedeclaratã, verificarea modului de respectare a prevederilor legale din domeniul relatiilor de muncã: timp de muncã si repaus, salarizare, contracte de muncã – încheiere, modificare, suspendare si încetare. În luna septembrie, în domeniul relatiilor de muncã la nivelul judetului Vaslui au fost efectuate un numãr de 95 de controale la 95 de angajatori. Din cele 95 de controale efectuate, 91 de controale au avut ca obiectiv principal identificarea muncii nedeclarate în toate formele ei. În acest context, în luna septembrie au fost identificati 9 angajatori care foloseau muncã nedeclaratã. Dintre aceștia, 8 angajatori foloseau muncã nedeclaratã fãrã încheierea unui contract individual de muncã, un angajator nu a transmis contractul individual de muncã în registrul general de evidentã al salariatilor cel târziu în ziua lucrãtoare anterioarã începerii activitãtii. Au fost identificate 10 persoane care prestau muncã nedeclaratã, din care 9 persoane nu aveau încheiate contracte individuale de muncã, 1 persoanã nu avea transmis contractul individual de muncã în aplicatia informaticã REVISAL cel târziu în ziua lucrãtoare anterioarã începerii activitãtii, iar 2 salariati prestau activitate în afara programului de lucru repartizat în contractele de muncã cu timp partial. Pentru persoanele identificate cã prestau muncã nedeclaratã, angajatorilor le-au fost aplicate amenzi în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoanã, valoarea totalã a amenzilor pentru munca nedeclaratã în luna septembrie fiind de 200.000 lei. În luna septembrie, în domeniul relatiilor de muncã, în total au fost aplicate 16 sanctiuni contraventionale, din care 12 amenzi în valoare de 220.000 lei și 4 avertismente. Au fost trasate un numãr de 170 mãsuri pentru remedierea deficientelor constatate.

Zilierii si mãsurile anticovid controlate de inspectorii de muncã

În luna septembrie, s-a desfãșurat Campania Nationalã privind verificarea modului în care beneficiarii de muncã zilierã respectã prevederile legale în vigoare cu modificãrile și completãrile ulterioare. În cadrul campaniei, au fost verificati 15 beneficiari de muncã zilierã la care desfãșurau activitãti sezoniere necalificate un numãr de 148 de zilieri. Au fost aplicate 2 sanctiuni contraventionale, din care 2 amenzi în valoare de 12.000 lei. Si tot în luna septembrie 2020, inspectorii de muncã din cadrul Compartimentului Control Securitate si Sãnãtate în Muncã, au efectuat vizite de inspectie la 63 de angajatori si au încheiat 63 de procese verbale de control, fiind constate un numar de 113 de neconformitãti. În urma vizitelor de inspectie efectuate de cãtre inspectorii de muncã din cadrul Compartimentului Control Securitate si Sãnãtate în Muncã, în luna septembrie 2020 au fost constatate 113 neconformitãti. Iatã câteva dintre acestea: nu se realizeazã triajul epidemiologic a lucrãtorilor si persoanelor care au acces în spatii închise, pentru prevenirea contaminãrii cu virusul SARS-CoV-2, este permis accesul persoanelor si desfãsurarea activitãtii în spatii închise fãrã mascã de protectie, angajatorii nu au elaborat instructiuni cu privire la actiunile si mãsurile ce trebuiesc respectate în vederea prevenirii infectãrii cu noul coronavirus, lucrãtorii nu au fost informati cu privire la regulile si mãsurile ce trebuiesc respectate în vederea prevenirii infectãrii cu noul coronavirus. De asemenea, angajatorii nu au realizat mãsurile dispuse în procesele verbale de control încheiate anterior, echipamentele de muncã (instalatii de ridicat) sub incidenta ISCIR nu sunt autorizate la termenele scadente, lucrãtorii nu sunt informati si instruiti cu riscurile si mãsurile de securitate specifice activitãtii desfãsurate sau angajatorii nu au impus folosirea mãstilor de protectie si efectuarea triajului epidemiologic la începutul programului. Pentru neregulile constatate în urma controalelor si a cercetãrii evenimentelor, au fost sanctionati un numar de 56 de angajatori, fiind aplicate 114 de sanctiuni contraventionale cu avertisment si 4 sanctiuni contraventionale cu amendã, în valoare de 10.000 lei.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ