Peste o mie de vasluieni, urmași ai prizonierilor de război și persecutaților politic, solicită bani de la stat

VOLUM MARE DE MUNCĂ… Directorul AJPIS Vaslui, Sorin Prepeliță, spune că instituția pe care o conduce prelucrează în fiecare zi zeci de dosare ale copiilor prizonierilor de război sau ai persecutaților politici, care își caută drepturile financiare.

SPRIJIN FINANCIAR… Peste o mie de vasluieni au depus dosare la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Vaslui pentru a primi drepturile acordate de stat copiilor persoanelor prizoniere de război sau decedate din motive politice în dictatura instaurată începând cu 6 martie 1945. Potrivit directorului Sorin Prepeliță, din cele 1020 de cereri depuse până la data de 31 mai, 930 de cereri au fost deja aprobate, iar alte 83 de află în lucru.

Conform conducerii AJPIS Vaslui, de prevederile Decretului-Lege nr.118/1990, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază copiii celor care s-au aflat în cel puțin una dintre situațiile prevăzute la art. 1, respectiv: a) a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătorești rămase definitive sau a fost privată de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracțiuni politice; b) a fost privată de libertate în locuri cde deținere în baza unor măsuri administrative sau pentru cercetări de către organele de represiune; c) a fost internată în spitalele de psihiatrie; d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu; e) a fost strămutat într-o altă localitate; f) a participat la acțiuni de împotrivire cu arma în mână și de răsturnare prin forță a regimului comunist până în data de 31 decembrie 1964; g) a fost deportată în străinătate după 23 august 1944; h) a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reținută în captivitate după încheierea armistițiului.

700 de lei pentru fiecare an de temniță

Cuantumul drepturilor financiare diferă în funcție de perioada de persecuție a titularului dreptului, de tipul persecuției, precum și de situața în care s-a aflat copilul urmaș la momentul persecuției după cum urmează: – în funcție de tipul și perioada de persecuție a titularului (indemnizație lunară de 700 de lei pentru fiecare an de detenție, strămutare în alte localități, deportare în străinătate sau prizonierat, respectiv indemnizație lunară de 350 de lei pentru fiecare an de internare abuzivă în spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu); – în funcție de situația copilului urmaș- acesta are dreptul 100% din cât i s-ar fi cuvenit titularului dreptului, dacă la data persecuției titularului, acesta era minor sau de 50% din cât i s-ar fi cuvenit titularului dreptului, dacă acesta s-a născut ulterior situației de persecuție. Copilul celui decedat, dispărut sau exterminat în timpul luptelor cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești, în timpul detenției, internării abuzive în spitalele de psihiatrie, în timpul aplicării măsurii domiciliului obligatoriu, strămutării, deportării sau prizonieratului are dreptul la o indemnizație lunară de 500 de lei.

Urmașii prizonierilor de război, cu documentele incomplete, pot face solicitare către Unitatea Militară din Pitești

Cererile însoțite de documente justificative se depun la AJPIS. Legea a intrat în vigoare în noiembrie 2020, beneficiari fiind urmașii celor care au avut de suferit în regimul comunist. Urmașii prizonierilor trebuie să știe că există o unitate militară la Pitești care eliberează adeverințe, iar pentru cei condamnați sunt hotărârile judecătorești sau alte dovezi, în funcție de situația fiecăruia. Urmașii celor care au fost prizonieri și nu au toate documentele se pot adresa Depozitului Central de Arhivă, strada Aleea Poarta Eroilor, nr. 4, Pitești, județul Argeș, cod poștal 110058, telefon/fax: 0248/22.31.77, relații cu publicul: 0248/22.34.77 (interior 116), e-mail: [email protected].

Actele necesare la dosar

Acte necesare dovedirii calității de persecutat politic al părintelui solicitantului sunt următoarele: certificatul de deces al părintelui; documente de identitate – certificat de naștere, copie buletin (dacă există); documente care atestă faptul că părintele/părinții solicitantului s-au aflat în una sau mai multe din situațiile de persecuție politică prevăzute în Decretul – Lege 118/1990, după caz: hotărâre/Decizie a Comisiei pentru aplicarea Decretului – Lege nr.118/ 1990 prin care se stabilește părintelui/părinților calitatea de persecutat politic cu drepturile aferente (dacă există), certificatul eliberat de Unitatea Militară 02405 Pitești, care atestă perioada în care părintele a fost prizonier de război în URSS, după 23 august 1944; livret militar din care reiese perioada în care părintele a fost prizonier de război în URSS, după 23 august 1944; sentința judecătorească privind condamnarea pe motive politice; bilet de eliberare, dovada internare, carnet de muncă, adeverințe, liste comune, documente de strămutare sau domiciliu obligatoriu sau orice alte documente care să ateste faptul că părintele a fost persecutat politic. Fiecare solicitant (fiu/ fiică al/a persoanei persecutate politic) trebuie să depună un dosar în nume propriu.

Peste 1000 de dosare depuse la AJPIS Vaslui

Conform conducerii Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui, până la data de 31 mai, anul acesta, au fost depuse 1020 de cereri pentru stabilirea calității de beneficiar al acestor drepturi financiare. “Dintre acestea, 930 de cereri au fost aprobate pentru copiii persoanelor persecutate politic sau prizonieri de război, 2 cereri au fost aprobate pentru soțiile supraviețuitoare ale persoanelor persecutate politic sau prizonieri de război, o cerere a fost soluționată pentru un titular de drept, 4 cereri au fost respinse, iar alte 83 sunt în lucru”, a declarat Sorin Prepeliță, directorul executiv al AJPIS Vaslui. Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute în Decretul Lege br. 118/1990 se soluționează în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, prin emiterea unei decizii de admitere sau de respingere, care se comunică solicitantului.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ