PNL BÂRLAD: Continuăm împreună. Iată proiectele noastre pentru un Învățământ bârlădean de calitate!

MATERIAL DE PROPAGANDĂ ELECTORALĂ, COMANDAT DE PNL VASLUI ȘI EXECUTAT DE SC VREMEA NOUĂ SRL. COD MANDATAR: 21200012.

Dezvoltarea unui sistem bazat pe educație și instruire are nevoie de susținerea și ajutorul permanent din partea autorității locale. Ca stat membru UE, România are acces la finanțare extrabugetară pentru infrastructura educațională. Vă prezentăm  care  sunt propunerile noastre, ale echipei PNL Bârlad, pentru mandatul  2020-2024, proiecte care vor asigura un echilibru optim între eficiență, echitate și nevoi specifice:

 1. Vom creștere gradul de siguranță al elevilor prin dotarea tuturor instituțiilor de învățământ și zonelor de proximitate cu sisteme de alarmare și supraveghere video;
 2. Vom colabora cu toți factorii implicați în organizarea procesului educațional în combaterea fenomenului violențelor în școli, precum și în remedierea disfuncțiilor din școli, conform competențelor legale;
 3. Vom finaliza investițiile cu fonduri europene a căror finanțare este asigurată: construirea și dotarea creșei de pe strada Mircea cel Bâtrân (peste 3,5 milioane de lei), construirea, modernizarea și dotarea grădinițelor nr. 5 (strada Dragoș Vodă) și 8 (strada Mihail Kogălniceanu) (peste 9 milioane de lei), consolidarea, modernizarea și dotarea școlii profesionale din strada Republicii nr. 318 din cadrul Colegiului Tehnic Alexandru Ioan Cuza (peste 17 milioane de lei); construirea și dotarea creșei de pe strada Aleea Crângului;
 4. Aceste investiții sunt primele după anul 1989 ca importanță, amploare și valoare. Spre exemplu, Creșa de pe strada Mircea cel Bâtrân va avea 3 grupe, va fi o construcție P+1, cu o suprafață construită la sol de peste 641 mp;
 5. Vom aloca în continuare sumele necesare reparării infrastructurii educaționale și dotării instituțiilor de învățământ prin: repararea construcțiilor, repararea/schimbarea instalațiilor, dotarea cu mobilier și cu materiale didactice; vom termina de asfaltat toate terenurile de sport, curțile interioare și parcările de la instituțiile de învățământ (școlile nr. 2 și 9); vom dota toate instituțiile de învățământ cu calculatoare;
 6. Prin reprezentanții autorităților administrației publice locale în consiliile de administrație vom identifica nevoile sistemului de învățământ în actualele condiții de școlarizare (la distanță, stare de urgență, de alertă, pandemia de coronavirus și alte asemenea) și vom asigura toate condițiile legale pentru accesul la activitățile de învățare a elevilor;
 7. Vom desemna reprezentanți ai principalilor investitori locali în consiliile de administrație ale liceelor cu profil tehnologic pentru a întări cooperarea dintre mediul de afaceri și cel educational, sprijinind învățământul dual – profesional;
 8. Împreună cu Ministerul Educației, asociații, ONG-uri, vom sprijini cetățenii care nu și-au finalizat studiile sau care nu au parcurs nicio clasă,  să-și finalizeze studiile pentru a putea găsi mai ușor un loc de muncă;
 9. Vom continua să alocăm fonduri pentru premierea elevilor cu rezultate foarte bune și bune la învățătură și la diferite discipline sportive, pentru burse de performanță și vom spijini participarea acestora la fazele superioare ale olimpiadelor, concursurilor naționale și internaționale;
 10. Vom crește anual cuantumul acestora, pentru ca acestea să contribuie la stimularea elevilor, dar să și fie o formă de sprijin material sau protecție socială;
 11. Vom sprijini continuarea și dezvoltarea Centrul de Exelență de la Bârlad, așa cum am făcut și până în prezent; vom organiza Ziua Absolventului la nivel de municipiu, cerință mai veche a elevilor din oraș;
 12. Vom sprijini organizarea competițiilor sportive între școli în domeniile: fotbal, handbal, ciclism și nu numai;
 13. Dată fiind tendința părinților de a-și da copiii la școlile centrale și de a-i transporta cu autoturismele proprii,  aglomerând și mai mult traficul și locurile de parcare, vom asigura nu doar transportul  în  comun  gratuit al acestora, dar și autobuze dedicate, care să le asigure deplasarea în siguranță;
 14. Vom sprijini  realizarea unui campus la liceul Mihail Eminescu, spațiile de cazare permițând acest lucru, investiție ratată de fostele administrații pesediste;
 15. Vom depune proiecte pentru obținerea finanțării cu fonduri europene sau naționale pentru implementarea Programului de Îmbunătățire a Eficienței Energetice: creșterea eficienței energetice a Liceului Tehnologic Alexandru Ioan Cuza, a Școlilor Gimnaziale Episcop Iacov Antonovici (nr. 8), Manolache Costache Epureanu (nr. 9), George Tutoveanu (nr. 11), Victor Ion Popa (nr. 6) și a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 9;
 16. Sunt în curs de întocmire și vom depune proiecte pentru obținerea finanțării cu fonduri europene sau naționale pentru dezvoltarea infrastructurii  educaționale: reabilitarea și consolidarea Clădirii Colegiului Național Gheorghe Roșca Codreanu, documentația fiind întocmită în totalitate; reabilitarea Liceului Teoretic Mihai Eminescu; reabilitarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale de Arte N.N. Tonitza;
 17. Vom finaliza construirea de paratrăsnete la toate instituțiile de învățămât din oraș;
 18. Vom obține autorizații de funcționare pentru sălile de sport de la Școla generală nr. 11 George Tutoveanu și Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza;
 19. Vom finaliza dotarea căminelor de la Liceului Teoretic Mihai Eminescu și Școala Profesională;
 20. Vom realiza un cămin pentru  elevi  la Liceul Tehnologic Petru Rareș sau vom transfera Căminul de bătrâni din Munteni la acest liceu;
 21. Vom construi un teren/sală de sport la Școala generală nr. 1 Iorgu Radu;
 22. În funcție de concluziile expertizei, centrala atribuită Școlii generale nr. 2  „Vasile Pârvan” o vom transforma în sală de sport sau o vom demola și vom construi un teren de sport.

ÎMPREUNĂ#SE POATE!
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ