PREGÃTIRI: investitii în clãdirile C.S.E.I. “Constantin Pufan” Vaslui

REABILITARE… Consiliul Judetean Vaslui intentioneazã sã investeascã într-un proiect menit sã creascã eficienta energeticã a imobilelor Centrului Scolar pentru Educatie Incluzivã “Constantin Pufan”. În cadrul acestuia, vor fi efectuate lucrãri de reabilitare termicã a elementelor de anvelopã a clãdirilor si a sistemului de încãlzire a acestora, precum si lucrãri de modernizare a instalatiei de iluminat. De asemenea, vor fi instalate sisteme alternative de producere a energiei electrice, dar si sisteme de climatizare/ventilare pentru asigurarea calitãtii aerului interior. Pânã atunci, însã, Consiliul Judetean asteaptã oferte de pret pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice a acestui obiectiv de investitii.

Pentru prima parte a documentatiei, Consiliul Judetean va plãti 52.925 lei. Conform Caietului de sarcini, ofertantul câstigãtor va trebui sã prevadã în proiect “mãsuri de interventie ce conduc la o reducere a consumului anual de energie primarã (kWh/an) de minim 40%, pentru fiecare clãdire, raportate la necesarul actual de consumuri energetice, stabilite ca nivel de referintã pentru sistemele existente. Vor fi prevãzute mãsuri de interventie care duc la un consum anual specific de energie primarã (obtinutã din surse neregenerabile fosile – kWh/m2/an) situat sub valorile corespunzãtoare stabilite”.

De unde vor veni banii pentru întregul proiect de eficientizare energeticã a imobilelor CSEI Pufan

Consiliul Judetean Vaslui intentioneazã sã depunã pentru finantare în cadrul Programului Operational Regional pentru perioada 2014-2020, Axa prioritarã 3, prioritatea de investitii 3.1, operatiunea B – clãdiri publice. În cadrul acestei prioritãti de investitii pot fi propuse spre finantare proiecte care sã cuprindã investitii pentru cresterea eficientei energetice a clãdirilor publice, fiind finantate si mãsuri de reparatii/consolidare a acestora. O atentie deosebitã se acordã proiectelor care vizeazã clãdiri în care se desfãsoarã activitãti sociale (asistentã medicalã/servicii medicale, asistentã socialã, învãtãmânt/ educatie/ penitenciare etc.), fiind acordat pentru acestea un punctaj sporit în etapa de evaluare tehnicã si financiarã. C.S.E.I. “Constantin Pufan” reprezintã o institutie de învãtãmânt aflatã în administrarea Consiliului Judetean Vaslui. Corpul principal de clãdire în care îsi desfãsoarã activitatea aceastã unitate scolarã a fost finalizat în anul 1970. Clãdirea internat si cantina au fost finalizate în 1974. Cu toate acestea, pânã la aceastã datã, interventiile de reabilitare si modernizare la aceste corpuri au fost minore, fiind realizate doar lucrãri de reparatii (amenajãri) interioare, montarea tâmplãriei termoizolante, precum si lucrãri legate de înlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic si apei calde (de la punctul de racord si pânã la intrarea în clãdiri), iar la clãdirea internat s-a fãcut o anvelopare partialã. “Tinând cont de cele expuse mai sus si de faptul cã activitatea scolarã si terapeuticã în cadrul acestei unitãti de învãtãmânt se desfãsoarã pe o duratã de cel putin 12 ore pe zi, sunt absolut necesare lucrãri de îmbunãtãtire a conditiilor de mediu scolar, incluzând lucrãri de consolidare si modernizare, inclusiv lucrãri decrestere a eficientei energetice a clãdirii”, se aratã în Caietul de sarcini.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ