spot_img
spot_imgspot_img
24.9 C
Vaslui
25-mai-2024

PREOT: „I-AM DAT 100 DE MILIOANE PS CORNELIU!”

- Advertisement -

Lantul minciunilor loveste la vârful Episcopiei

TOT MAI SCANDALOS… Scandalul din jurul declaratiilor fãcute de trei preoti din zona Husilor, care au fost caterisiti pentru faptul cã si-au cerut dreptatea în instantã, îi agitã de tot pe sefii Eparhiei. Unul dintre cei atacati în permanentã de Episcopul Corneliu, preotul Dumitru Turcanu, aratã cu degetul spre sefii sãi pe linie misionarã. Cel pe care fosta conducere a Protoieriei Fãlciu l-a furat de peste 300 de milioane de lei vechi vrea sã iasã la ivealã adevãrul. „Dacã nu a fost efectuatã nicio anchetã în Eparhia Husilor, pe baza la ce m-as face vinovat de abateri si delicte grave?”, se întreabã preotul. Acesta scoate la luminã si fapte grave care se petrec în Biserica Ortodoxã, pe meleagurile Vasluiului, cum ar fi vânzarea unor bunuri pe care fiecare paroh ar trebui sã le primeascã gratuit. „În zece luni (ianuarie-octombrie 2011), Centrul eparhial Husi nu a dat curs sesizãrilor înaintate de mine cu privire la salarizare, la banii solicitati pentru sfintirea Bisericii <<Sf. Nicolae>> din Sãrãteni, la evaziunea sãvârsitã la nivelul Protoieriei prin încasarea de bani cu titlu de Sf. Anitimis (canonic nu se vând). În cazul meu suma achitatã a fost de 4.500 lei fãrã sã elibereze chitantã.”, are curajul sã spunã preotul, de care Episcopul vrea sã scape cu orice pret. În replicã, Episcopia a fãcut un comunicat de presã, în care se spune cã PS Corneliu nu ar fi vinovat de încãlcarea legilor, ci… regretatul Episcop Ioachim! „PS Corneliu, Episcopul Husilor, detine aceastã demnitate începând cu data de 01 iulie 2009, responsabilitatea pentru eventualele nereguli semnalate de cei trei fosti preoti pentru perioada 1999-2009 apartinând fostei conduceri a eparhiei, aparatului administrativ în functie la acea datã, precum si aparatului financiar-contabil al fostului protopopiat Fãlciu.”, afirmã cei din conducerea Eparhiei.

„Subsemnatul, preot Turcanu Dumitru, sunt nevoit sã rãspund prin intermediul presei la acele acuzatii nedovedite pânã la ora actualã sub nicio formã, pentru simplu fapt cã nu s-a judecat nimic în plan bisericesc. Demersurile mele au fost în spirit crestin si cu bunã intentie de a se rezolva aceste <<inginerii financiare>> ale Protopopiatului Fãlciu, la nivelul Episcopiei Husilor. Dupã primul memoriu adresat Centrului eparhial Husi am primit un rãspuns oficial cu urmãtorul continut: <<Suntem convinsi cã nici un angajat al institutiilor noastre nu si-a însusit în mod fraudulos ceva ce nu-i apartine>>. Astfel s-a considerat cã este suficient sã acorde un verdict pe baza <<convingerii>> fãrã sã fie un rezultat oficial al vreunei anchete sau a unui control financiar intern pentru care existau suficiente date care demonstrau neregulile financiare la respectivul Protopopiat. Hotãrârea nr. 5/2011 a Consistoriului eparhial Husi este nulã de drept, potrivit art. 61 din <<Regulamentul de Procedurã al Instantelor Disciplinare si de Judecatã al B.O.R>>. Numirile ca membri judecãtori în Consistoriile eparhiale se fac cu respectarea Statutului B.O.R. Ori, hotãrârea Sfântului Sinod din data de 16 iulie 2010 sub nr. 4780, litera 7) si 8), potrivit cãreia <<Înaltpreasfintitii si Preasfintitii Pãrinti Chiriarhi vor manifesta atentie sporitã la promovarea statutarã a preotilor în instantele disciplinare si de judecatã eparhiale, astfel încât acestea sã fie alcãtuite din clerici care sã aibã, potrivit art. 151 alin.. (1) din Statut „cel putin gradul II, doctori, absolventi de masterat sau licentiati în teologie, cu cunostinte canonice si juridice”, si „În vederea sanctionãrii abaterilor si delictelor sãvârsite de personalul clerical, se va urmãri în amãnunt prevederile Regulamentului de procedurã al instantelor disciplinare si de judecatã bisericeascã referitoare la anchetã (art.76-79), citarea pãrtilor (art. 79-80), cercetare (art. 81-104), întocmirea raportului (art. 107-110), prezentarea referatului cãtre chiriarh (art. 111-113), trimiterea în consistoriu (art. 115-117), sedinte (art. 123-130), instructia si judecarea proceselor (art. 131-145), probe si mãrturii (art. 146-169)>>. În aceeasi adresã sub numãrul de mai sus la aliniatul al doilea se face cunoscut faptul cã s-au înmultit cazurile în care s-au aplicat sanctiuni disciplinare insuficient argumentate si documentate, mentionându-se ca exemplu negativ chiar Episcopia Husilor. Mai mult decât atât, Consistoriul Mitropolitan constatã în scris <<<lipsa de implicare a administratiei eparhiale (Husi) în efectuarea unei anchete sau a unei evaluãri interne a activitãtii Protopopului si a celorlalti angajati, ca efect al reclamatiilor Pr. Turcanu, cu atât mai mult cu cât, ulterior, conform declaratiilor acuzatorului, preotul Ioan Petru a fost revocat de curând din functia de protopop, precum si din cea de paroh>>.

<<Episcopul trebuie sã judece, cu adevãrat drept (5 I; 4 VII), dupã cum este scris: Faceti judecata dreaptã (Zah. 7, 9; Luca 12,57; Ioan 7,24)… El trebuie sã apere nevinovãtia, iar ceea ce este vrednic de osândã sau sã tãmãduiascã sau tot ceea ce este bolnav si fãrã de leac sã lepede afarã. Sã nu pedepseascã în grabã si nici sã nu dea crezare oricui, cãci este cu putintã ca unii din invidie sau urã contra vreunui frate sã nãscoceascã învinuiri nedrepte, ca cei doi bãtrâni contra Suzanei (Daniel, Ist. S) în Babilon, ca egipteanca contra lui Iosif (Fac. 39). Deci, tu ca om al lui Dumnezeu (I Tim. 6, 2) nu primi cu usurintã asa ceva ca sã nu pierzi pe cel nevinovat si sã omori pe cel drept (Iesire 23, 7) cãci cine face asa ceva, este mai degrabã tatãl mâniei decât al pãcii. Însã, acolo unde este mânie nu mai este Domnul (Efes. 2, 3) pentru cã mânia este prietenul Satanei, vorbesc de mânia scornitã pe nedrept de fratii mincinosi, care niciodatã nu voiesc sa fie pace în Bisericã>>”. – Const. Ap. II, 37

„Nu s-a fãcut nicio anchetã”, spune preotul. „Episcopia nu doreste pace”

„Dacã nu a fost efectuatã nicio anchetã, pe baza la ce m-as face vinovat de abateri si delicte grave? În zece luni (ianuarie-octombrie 2011), Centrul eparhial Husi nu a dat curs sesizãrilor înaintate de mine cu privire la salarizare, la banii solicitati pentru sfintirea <<Bisericii Sf. Nicolae>> din Sãrãteni, la evaziunea sãvârsitã la nivelul Protoieriei prin încasarea de bani cu titlu de Sf. Antimis (canonic nu se vând). În cazul meu suma achitatã a fost de 4.500 lei fãrã sã elibereze chitantã. O parte din dovezi au fost prezentate si la un post important de televiziune, cu privire la sustragerea în mod fraudulos a unor sume de bani din salariile preotilor. Citez din motivarea fostului protopop Ioan Petru în data de 10 ianuarie(2011): <<Cã o spus zice; mãi, voi dacã vorbiti pe urmã se supãrã preotii, da’ zice, da’ ãla care are, cât de cât ia ceva si dacã ar fi sã-i luãm indemnizatia, s-o dãm pe rând indemnizatia zice da’ cui i-ar conveni, zice da’ nu facem altfel zice nu luãm de acolo, luãm la fiecare pe rând 2-3 luni, întelegi ? Ti-ar conveni sã stai 2-3 luni fãrã nimic, sã-ti plãtesti tu C.A.S.-urile de acasã? Si diferenta ti-o ei din… pe statul de platã de la parohie. Deci asta-i… n-am cum sã spun>>. Dacã s-ar fi dorit cercetarea temeinicã a celor semnalate de mine si mi-ar fi cerut sã dovedesc aceste lucruri în plan bisericesc as fi fãcut-o, dar nu mi-a fost solicitatã nici o dovadã, nici un martor. Acum dovezile au fost publicate, dar nu s-a luat vreo mãsurã de îndreptare a situatiei si de pedepsire a adevãratilor vinovati. Fostul protopop Ioan Petru pe 29 decembrie 2010 îmi spunea cã trebuie sã am bucãtar, cu meniuri deosebite si sumele de bani ce trebuiau achitate în ziua sfintirii: Preasfintitului Corneliu -1.000 euro, câte 100 euro persoanelor care-l însotesc, tot protocolul ajungând la peste 200 milioane lei vechi (sunt inclusi si cei 100 milioane lei vechi cu titlu de cadou pentru Preasfintitul). Ce canoane permit aceste fapte, si ce canoane îngãduie falsificarea statelor de platã, modificarea documentelor financiar contabile care duc clar la evaziune fiscalã?”, se întreabã parohul. Acesta mai spune cã „Este regretabil faptul cã Episcopia Husilor prezintã fapte neadevãrate ca fiind adevãrate si calomniazã în toate felurile, fãrã sã aibã rãbdare ca persoanele investite pentru judecarea proceselor sã-si fi pus verdictul final. Pot demonstra oricând cã Episcopia Husilor nu a avut niciodatã vreun spirit irenic (de pace) sau pãrintesc, atât prin demersurile înaintate cât si prin probe audio si video. Dacã ar fi fost spiritul irenic si pãrintesc nu s-ar fi ajuns în situatia de fatã, nu s-ar fi ajuns sã-mi fie retras salariul de la stat, nu s-ar fi ajuns sã fiu judecat în lipsã, sã nu se parcurgã etapele procesuale în cercetarea disciplinarã”.

Episcopia neagã existenta expertizei prezentate de ziarul nostru

„Expertiza contabilã <<fãcutã în mare secret>>, dupã cum pretinde domnul Daniel Tãnãsuc, nu este definitivatã de cãtre expertii desemnati în acest sens si nici înaintatã Parchetului de pe lângã Judecãtoria Husi, termenul legal de finalizare al acesteia fiind data de 31 decembrie 2012. Asadar, nu existã nicio concluzie oficialã care sã confirme sau sã infirme asa-zisele nereguli semnalate de domnul Daniel Tãnãsuc. Onest si corect ar fi fost din partea Domniei sale sã prezinte un document oficial de la Parchet sau de la expertii contabili, despre care noi credem cã au respectat reglementãrile cu privire la confidentialitatea cercetãrilor, conform Codului de eticã profesionalã, care sã ateste gravele acuzatii aduse personalului fostului Protopopiat Fãlciu. (…) Episcopia Husilor nu poate fi acuzatã cã nu a anchetat sesizãrile celor trei fosti preoti privind prezumtiva afectare a drepturilor salariale de cãtre personalul fostului Protopopiat Fãlciu; în acest sens cei trei au fost chemati de nenumãrate ori la Centrul Eparhial Husi pentru verificarea documentelor financiar-contabile în vederea concluzionãrii, care se face pe baza cercetãrii actelor contabile si nu pe declaratii sentimentale, amestecate cu urã si dorintã denigratoare la adresa Sfintei Biserici, lucru pe care acestia au refuzat sã-l ducã la îndeplinire, necolaborând cu Episcopia. În urma cercetãrilor, Episcopia a luat mãsurile canonice si legale care se impuneau: cei trei au fost caterisiti, iar preotul Ioan Petru a fost demis din functia de protopop si transferat într-un post de preot slujitor la o parohie din mediul rural si în functie de rezultatul final al cercetãrilor organelor abilitate vor fi luate mãsurile canonice ce decurg din confirmarea sau infirmarea eventualelor ilegalitãti sãvârsite de cãtre acesta în calitatea care a ocupat-o.”, scrie biroul de presã al Eparhiei Husilor. Cu seninãtate, în comunicatul respectiv Episcopul Corneliu apare ca nevinovat de neregulile din interiorul Eparhiei, pe motiv cã este episcop abia din 2009. Prin asta, PS Corneliu aruncã o vinã nemeritatã asupra defunctului si regretatului Episcop Ioachim, în conditiile în care el a fost episcop vicar ani de-a rândul! „Nu se precizeazã nicãieri în materialul jurnalistic cã PS Corneliu, Episcopul Husilor, detine aceastã demnitate începând cu data de 01 iulie 2009, responsabilitatea pentru eventualele nereguli semnalate de cei trei fosti preoti pentru perioada 1999-2009, apartinând fostei conduceri a eparhiei, aparatului administrativ în functie la acea datã, precum si aparatului financiar-contabil al fostului protopopiat Fãlciu. Mai mult decât atât, fostii preoti Turcanu Dumitru, Botez Lucian si Modiga Ion, din momentul caterisirii se fac vinovati de evaziune fiscalã, gestiune frauduloasã, uzurpare de calitãti oficiale si port ilegal de uniformã, lucru omis cu bunã stiintã de autorul articolului, dar care va fi reglementat de institutiile statului sesizate în acest sens. De asemenea, cei trei fosti preoti nu au reclamat în scris niciodatã pânã în anul 2011 cã sunt nedreptãtiti de cãtre personalul fostului Protopopiat Fãlciu, iar întrebarea noastrã este când au fost corecti acestia? Considerãm cã acuzele aduse conducerii Episcopiei Husilor au la bazã neîmpliniri si frustrãri de ordin personal ale acestor fosti clerici nedemni, precum si faptul cã nu au fost promovati ca preoti în mediul urban, dupã cum si-au dorit doi dintre ei, iar al treilea a râvnit la functia de protopop în anul 1996, când s-a înfiintat Protopopiatul Fãlciu, actualmente desfiintat”, mai scriu sefii Episcopiei.

Lantul minciunilor ajunge la Mitropolie

Parohul Turcanu crede cã se încearcã denaturarea adevãrului. „Eronat se afirmã faptul cã la nivelul Consistoriului Mitropolitan au fost <<lungi si temeinice dezbateri canonico-disciplinare>>. În fapt, nu a fost nicio dezbatere, nici canonicã si nici disciplinarã pe marginea Hotãrârii nr. 5/2011 a Consistoriului eparhial Husi si nu s-a discutat nici un motiv împotriva acestei hotãrârii nedrepte, aspecte ce au constituit motive de recurs la Sinodul B.O.R. Cei care au emis „comunicatul de presã” se aflã într-o eroare gravã, constientã si calomnioasã în cel mai înalt grad în privinta actiunilor civile si penale. Astfel, Procesul civil aflat pe rolul Tribunalului Vaslui de la data de 27.03.2012 era pentru drepturi bãnesti ce cuprindea perioada 01.11.2011 pânã la introducerea actiunii. Or, în mod vãdit se omite faptul cã salariul unui preot este compus din subventia de la stat în cuantum de 65% (sau 80%), iar restul de 35% (sau 20%) se completeazã din fondurile proprii ale parohiei. Este perfect legal ca Parohia sã fie parte în proces pentru a se stabili drepturile bãnesti. Este regretabil faptul cã autorii acelor afirmatii calomnioase si instigatoare nu fac distinctia între un proces civil ce priveste litigiile de muncã, pãrtile procesuale si calitãtile fiecãruia. Enoriasii nu sunt parte procesualã în nici un proces civil, se evidentiazã prin aceste afirmatii reaua credintã si dezinformarea opiniei publice. Consider cã Episcopia Husilor îsi depãseste atributiile afirmând eronat precum cã exceptia de nelegalitate partialã a Statutului B.O.R. (art. 156, alin 6) invocatã la procesul civil ce se afla pe rolul Tribunalului Vaslui cu privire la contestarea suspendãrii contractului de muncã, este „fãrã temei legal”. Exceptiile procesuale sunt mijloace de apãrare într-un proces civil, acestea fiind puse atât la dispozitia reclamantului cât si la dispozitia pârâtului, în functie de interesul fiecãruia în a le invoca. Totusi tin sã precizez faptul cã exceptia viza Guvernul României ca emitent al H.G. nr 53/2008, instanta Curtii de apel Iasi din oficiu a chemat Secretariatul de Stat pentru Culte si Patriarhia Românã”, mai spune preotul.

„Episcopia ne-a cerut daune morale de 1 leu”

„Este denigratoare afirmatia precum cã sunt lipsit de moralitate si rea-credintã, defecte ce-mi sunt atribuite în mod injust si neasumat de cãtre o institutie ce trebuie sã se abtinã de afirmatii si catalogãri de acest gen. Mântuitorul Hristos în predica de pe munte Matei V:22 învãta astfel: <<Eu însã vã spun vouã: „Cã oricine se mânie pe fratele sãu vrednic va fi de osândã; si cine va zice fratelui sãu: netrebnicule, vrednic va fi de judecatã sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului>>. În conditiile în care am constatat cã existã o Decizie de numire în functia de cântãret bisericesc la Parohia Rosiesti, decizie ce nu mi-a fost comunicatã, din moment ce nu au fost emise state de platã si nu am fost remunerat pentru munca prestatã, din moment ce eu am fost angajat doi ani de zile si în aceastã perioadã nu au fost respectate prevederile legale, este perfect legalã actiunea penalã care viza contabilul, secretarul Protopopiatului Husi si preotul paroh al Parohiei Rosiesti care avea rolul de angajator fatã de mine. Nu a fost emisã nici o rezolutie din partea Parchetului de pe lângã Judecãtoria Husi, astfel ca Episcopia nu poate afirma jignitor cã „afirmatiile ar fi calomnioase si inexistente”. Se induce în eroare opinia publicã prin asumarea unor pronuntãri favorabile Episcopiei Husilor. Niciun proces nu este finalizat, iarãsi aflându-se în fata unor erori judiciare prin simplu fapt cã procesul ce priveste drepturile bãnesti se aflã în faza de recurs, deci nu este nici o decizie definitivã si irevocabilã. Pe lângã instantele din România existã si posibilitatea de a mã adresa la CEDO. Or, în acest proces Episcopia Husilor a formulat cerere reconventionalã, adicã pârâta (Episcopia Husilor) a avut pretentii proprii prin plata daunelor morale în cuantum de 1 leu, cerere ce a fost respinsã ca fiind neîntemeiatã.” – preot paroh Dumitru Turcanu.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.