2.2 C
Vaslui
03-dec.-2022

Presedintele CARP Bârlad, de Ziua Internationalã a Persoanelor Vârstnice: „diminuarea pensiei reale este o loviturã grea si nedreaptã pentru vârstnici”

- Advertisement -

SÃRBÃTOARE… Luna octombrie a acestui an are pentru membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) „Elena Cuza” din Bârlad o triplã semnificatie: se împlinesc 124 ani de la înfiintarea Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” din Bârlad (24 ianuarie 1898) si 68 ani de la reorganizarea acesteia (9 octombrie 1954), iar pe 1 octombrie sãrbãtoresc Ziua Internationalã a Persoanelor Vârstnice. Presedintele Nicolaie Mihai transmite, cu acest prilej, un mesaj special pentru membrii CARP: „În mod deosebit, Ziua Internationalã a Persoanelor Vârstnice reprezintã un prilej de a ne exprima sentimentele de mândrie si recunostin pentru jertfa bunicilor, strãbunicilor si pãrintilor nostri în fãurirea destinului acestei ri, dar si al nostru personal. Apreciem cã sãrbãtorirea acestei zile ar trebui sã se afle sub semnul atentiei, respectului si recunostintei de care ar trebui sã se bucure în tara noastrã persoanele de vârsta a treia; dar realitatea este cã, din pãcate, acestea nu se mai bucurã de toate acestea, deoarece cu totii am sãrãcit sufleteste si am uitat sfiala, modestia si toate pe care le datorãm acestora. Asadar, cu prilejul acestei zile, ne plecãm cu respect în fata tuturor concetãtenilor nostri vârstnici, pentru contributia binecuvântatã pe care au adus-o de-a lungul anilor la dezvoltarea spiritualitãtii si societãtii românesti, felicitându-i pe aceia care toatã viata lor au luptat sã îsi adune bãtrânetea, adicã întelepciunea”.

De asemenea, presedintele i-a asigurat pe membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” din Bârlad de tot sprijinul, mai ales cã traverseazã o perioadã grea din punct de vedere financiar. „Desi adresãm aceste urãri pentru ziua de 1 octombrie, respectul nostru trebuie sã fie perpetuu si sincer si sã se îndrepte în fiecare zi cãtre persoanele de vârsta a treia, a cãror experientã de viatã si întelepciune nu trebuie nicidecum banalizate. Parcurgem o perioadã grea, pe care o resimt dureros mai ales cei de vârsta a treia. Diminuarea pensiei reale este o loviturã grea si nedreaptã pentru vârstnici, care nu se fac defel vinovati de situatia economicã actualã, ci dimpotrivã. Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” din Bârlad încearcã sã diminueze lipsurile membrilor sãi, venindu-le în ajutor atunci când nevoia o impune. Speranta care i-a cãlãuzit pe înaintasi, spiritul lor de sacrificiu si dragostea fatã de brazda strãbunilor trebuie sã ne însoteascã si pe noi, cei de azi, tineri si vârstnici, acceptând sacrificiile si crezând în soarele nostru care sigur va rãsãri într-o zi. De aceea, cu prilejul întreitelor celebrãri ale lunii octombrie, vã dorim a vã mentine speranta în suflet si bizuindu-vã pe propriile dumneavoastrã posibilitãti, dar mai ales pe Dumnezeu si Maica Domnului care neîncetat îi ocroteste sub Sfântul sãu Acoperãmânt pe toti cei care o cheamã cu credintã si nãdejde tare, sã traversati optimisti anul acesta în care ne aflãm, stiind cã poporul român a iesit întotdeauna învingãtor. Noi vã vom fi alãturi! Chiar dacã parcurgem o etapã mai dificilã din punct de vedere social, economic si politic, Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad vã promite cã si de acum înainte va fi cum a fost: întotdeauna receptivã, organizând an de an manifestãri concrete si practice pentru persoanele vârstnice, deprindere pe care niciodatã nu o s-o uitãm. E felul nostru de a ne exprima si multumirea, dar si admiratia, pentru cei care si-au dedicat întreaga viatã fãcând posibilã însãsi existenta, credinta si libertatea noastrã, uneori chiar cu pretul sângelui! Vã transmitem cele mai sincere urãri de bine, frumos si adevãr, împreunã cu îndemnul de a nu precupeti niciun efort pentru pãstrarea si cultivarea credintei în Hristos, a sperantei si ethosului nostru românesc, prin care pãrintii si bunicii nostri au învins vremurile si au cîstigat vesnicia! La multi ani tuturor, cu încredere! Asa sã ne-ajute Dumnezeu! Amin!”, a transmis presedintele Casei de Ajutor Reciproc Pensionarilor „Elena Cuza” din Bârlad.

„Ziua Internationalã a Vârstnicilor este o sãrbãtoare si, totodatã, o dovadã în plus a pretuirii sincere si a respectului fatã de persoanele de vârsta a treia”

MOMENT… Si Ghiorghe Iacob, presedintele Consiliului Judetean al Pensionarilor si persoanelor vârstnice, a transmis un mesaj de Ziua Internationalã a Persoanelor Vârstnice. Acestea le-a explicat, mai întâi, cum a fost stabilitã ziua de 1 Octombrie si de ce este important sã fie celebratã în fiecare an: „Prin Rezolutia Natiunilor Unite nr.45/106/14.12.1190, s-a stabilit ziua de 1 Octombrie ca fiind „Ziua Internationalã a Vârstnicilor”, iar la 16 decembrie 1191, Adunarea Generalã a ONU a adoptat, prin Rezolutia 46/91, „Principiile Natiunilor Unite pentru persoanele în vârstã destinate a le permite sã trãiascã mai bine în anii câstigati”, astfel cã, în aceastã zi va fi sãrbãtoritã cea de-a 31-a aniversare a Zilei Internatinale a Vârstnicilor. Sãrbãtorirea aceste zile reprezintã un prilej în plus pentru autoritãtile centrale si locale, pentru organizatiile de pensionari, de a cinsti persoanele vârstnice din România, un segment extrem de important prin prisma realizãrilor din ultimele decenii, dar si foarte numeros, reprezentând, în medie, 5.003.000 de persoane. Ziua Internationalã a Vârstnicilor este o sãrbãtoare si, totodatã, o dovadã în plus a pretuirii sincere si a respectului pe care natiunile lumii le datoreazã persoanelor de vârsta a treia, pentru eforturile si acumulãrile din societate realizate de acestea de-a lungul timpului. Celebrarea zilei de 1 Octombrie 2022 trebuie sã acorde atentie nu doar impactului noului imediu social asupra persoanelor vârstnice, ci si pe impactul acestora asupra noilor realitãti sociale. Se observã, o datã în plus, necesitatea imperioasã a existentei unei agende axate pe vârsta populatiei pentru ca mediile sustenabile urbane sã poatã promova principiile echitãtii, ale bunãstãrii si prosperitãtii pentru toate categoriile de populatie. Celebrarea zilei de 1 Octombrie 2022 reprezintã o importantã ocazie pentru marcarea oportunitãtilor longevitãtii în procesul general al dezvoltãrii societãtii. Pe agenda ONU figureazã la loc de cinste procesul de aliniere a îmbãtrânirii demografice la procesul de crestere economicã si socialã, precum si accentuarea protejãrii drepturilor persoanelor vârstnice. Este tot mai evident cã numãrul de persoane vârstnice creste mult mai rapid în zonele urbane din tãrile dezvoltate”, a explicat presedintele Consiliului Judetean al Pensionarilor si persoanelor vârstnice.

„Nu au fost înlãturate dificultãtile cu care se confruntã pensionarii iar pentru rezolvarea acestora nu s-a identificat solutia mult asteptatã

Apoi, Ghiorghe Iacob a explicat de ce este necesar ca politicile sociale sã fie adaptate realitãtilor zilelor noastre: „includerea temei privind îmbãtrânirea tot mai accentuatã a populatiei pe agenda internationalã de lucru, alãturi de teme precum: inegalitatea socialã, eradicarea sãrãciei, securitatea alimentelor si dinamica populatiei a devenit, tot mai evident, o prioritate a ultimilor ani. Ca stat membru al Uniunii Europene, România „se înscrie”, din punct de vedere al fenomenului de îmbãtrânire demograficã, în trendul european, uneori depãsind, în sens negativ, nivelurile înregistrate de celelalte state membre. Aceastã situatie se datoreazã, în mare parte, eficientei reduse a mãsurilor de politicã economico-socialã implementate în ultimii 25 de ani, corelatã si cu utilizarea neadecvatã a resurselor bugetare si asa destul de limitate comparativ cu cele ale altor tãri comunitare. Procesul de îmbãtrânire a populatiei atrage, inevitabil, îmbãtrânirea fortei de muncã, ceea ce presupune o adaptare a economiei, a pietei muncii si a conditiilor la locul de muncã la aceste schimbãri. Îmbãtrânirea demograficã a populatiei a devenit o problemã extrem de sensibilã si uneori spinoasã, a cãrei solutionare presupune un efort comun si conjugat al tuturor factorilor decidenti din fiecare tarã, în vederea asigurãrii autonomiei si bunãstãrii vârstnicilor, cu costuri sociale cât mai scãzute. Este bine-stiut faptul cã, la începutul anului, pensiile au fost majorate cu 10%, mãrindu-se valoarea punctului de pensie, iar contributia pentru asigurãrile de sãnãtate a pensionarilor este suportatã exclusiv de cãtre bugetul de stat. Cu toate acestea, nu au fost înlãturate dificultãtile cu care se confruntã pensionarii iar pentru rezolvarea acestora nu s-a identificat solutia mult asteptatã. Conform statisticilor raportate de INSSE, la finele trimestrului II 2022, pensia medie la nivel de tarã fiind de 1.851 lei, în raportul pe total, dintre numãrul mediu de pensionarii de asigurãri sociale de stat si cel al salariatilor, pentru judetul Vaslui, este de 14 la 10. A fost elaboratã o nouã lege a pensiilor care, potrivit declaratiilor oficiale, va înlãtura dezechilibrul si inechitãtile din sistemul public de pensii si cã valoarea punctului de pensie va reprezenta 45% din venitul mediu brut pe economie. Consiliul Judetean al Pensionarilor si Persoanelor Vârstnice Vaslui solicitã celor în drept, ca la elaborarea proiectelor legislative sã aibã în vedere definirea clarã a notiunii de pensionar, stipularea raportului dintre cea mai micã si cea mai mare pensie din România, introducerea, în formula de calcul a punctului mediu de pensie, a tuturor veniturilor pentru care s-au plãtit contributiile la asigurãrile sociale, stabilirea cuantumului punctului de pensie la minim 45% din venitul salarial brut pe economie. Cu temei se poate spune cã o natiune poate fi judecatã dupã felul în care-si respectã bãtrânii. Consiliul Judetean al Pensionarilor si Persoanelor Vârstnice Vaslui îsi doreste ca România sã fie o tarã care-si pretuieste si îsi respectã cetãtenii în vârstã dar, având în vedere cã veniturile majoritãtii pensionarilor sunt foarte mici, acest lucru nu se va întâmpla prea curând”, a transmis presedintele Consiliului Judetean al Pensionarilor si persoanelor vârstnice.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

13 COMENTARII

 1. Unii sau băgat între pensionari pozând în slugi care înmânează medalii, ai luat și tu una Vasia că nunta de aur nu se știe de mai prinzi și dacă ai sa prinzi o faci cu prima ,cu a doua sau cu Tatiana!

   • Domnul Chelaru Vasile, nu e fostul comandant arestat care pe timpuri cerea subalternilor fetițe sa le audieze noaptea, de asta se usucă pe picioare de la dat limbi în piață, avea o mare placere.

 2. Ce venituri acest sarlatan, pensie nesimtita, salariu mare, fura si de aici de la niste amarati de pensionari, a angajat tiate leprele pensionare MAI, hoti, curve, amante,….

 3. Sa ne spuna stimabilul domn din poza, ce venituri are! Am interactionat cu dumnealui in momentul cand am avut cateva probleme cu un imprumut…..va pot spune ca nu doresc sa-l mai intalesc vreodata
  O zi plăcută tuturor!

 4. @ anonimule–cu oameni care au gândit ( și continuă ) în acest mod s-a distrus toată ROMÂNIA.
  Cu PSD întotdeauna s-au găsit bani pentru oamenii țării, acum totul pleacă oriunde,
  ca nu cumva să se îmbogățească săracii pensionari.
  LUPTAȚI si pentru ROMÂNI!

 5. De 30 si ceva de ani, pensionarii au distrus tara asta alegand in continuu PSD. Vin vremuri super grele si banii se cam termina. De unde atatia bani de pensii marite visati? La posturile de prostit nu le spune nimeni ca e groasa rau si se inchid fabricile? Ah, am uitat ca sunt platite de guvernanti. Totul e roz in tara. O sa mareasca pensiile cu 10-15%, dar totul s-a dublat deja. E bine cu PSD, domnilor pensionari? Cat e o paine? Cat e o kila de ulei? Cat e faina? Bah, aveti niste ochi cat cepele cand va duceti la cumparaturi!!!!!!!!!!! PSD!!!!!PSD!!!!!PSD!!!!!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.