Primăria din România care a organizat de 13 ori concurs, fără succes, pentru a găsi un arhitect şef

Primăria Aiud din Alba caută, din nou, un arhitect şef. Potrivit reprezentanţilor instituţiei, concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere a fost organizat de 13 ori, însă participanţii nu au reuşit să obţină punctajul minim. „Poziţia de arhitect şef este printre cele mai importante din cadrul unei primării. Acesta trebuie să fie un profesionist implicat în strategia de dezvoltare a localităţii, un excelent cunoscător al municipiului, să fie la curent cu cele mai recente practici urbane sau să vegheze asupra dezvoltării durabile a comunităţii.   Aiudul nu are în prezent un arhitect şef. Concursul pentru ocuparea funcţiei a fost organizat de 13 ori, dar nici un participant nu a reuşit să obţină punctajul minim. Am scos din nou postul la concurs, cu speranţa că de data aceasta va fi ocupat”, au transmis sâmbătă reprezentanţii instituţiei.   Potrivit anunţului publicat pe site-ul www.aiud.ro, durata timpului de muncă pentru funcţia publică de Arhitect – şef al Direcţiei Arhitect – şef este de 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, reprezentând durată normală a timpului de muncă.   Condiţiile de desfăşurare a concursului:   Proba scrisă: 20.04.2021, ora 11:00 – sediul Primăriei Municipiului Aiud, sala Ion I.C.Brătianu; Interviul: se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 19.03.2021 – 07.04.2021 (ora 16,00), la sediul Primăriei Municipiului Aiud. Condiţiile de participare la concurs: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect ori urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, conform art. 36^1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare; – absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; – atestat eliberat de Registrul Urbaniştilor din România; – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani. Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica, atribuţiile stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe site-ul instituţiei: www.aiud.ro.

Citeste mai mult: /adevarul.ro/locale/alba-iulia/primaria-romania-organizat-13-concurs-succes-gasi-arhitect-sef-1_6055c2d25163ec4271195049/index.html
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ