Primul pas al absolventilor de gimnaziu, spre liceu

FISE DE ÎNSCRIERE… Absolventii de gimnaziu mai au de fãcut un singur pas pentru a deveni liceeni. În perioada 2 – 8 iulie 2020 încep înscrierile la liceu unde media de admitere este media ponderatã între media generalã obtinutã la evaluarea nationalã, cu o pondere de 80% si media generalã de absolvire a claselor de gimnaziu, cu o pondere de 20%. Completarea optiunilor în fisele de înscriere de cãtre absolventii clasei a VIII-a si de cãtre pãrintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a, se va derula în perioada 2-8 iulie si va fi urmatã de repartizarea computerizatã în învãtãmântul liceal de stat la data de 10 iulie. Completarea optiunilor pe fisa de admitere se face în ordinea preferintelor candidatilor. Reamintim cã, pe lângã cei 7 elevi de aur ai judetului, Vasluiul se mai poate mândri si cu cei de argint, dacã ne este permisã comparatia, adicã cei 43 de elevi care au obtinut la Evaluarea Nationalã nota 10 la proba de Limba si Literatura Românã, si cei 20 elevi cu nota 10 la proba de Matematicã.

Elevii vasluieni trebuie sã completeze pe primele locuri optiunile pe care le doresc cel mai mult, chiar dacã nu sunt siguri cã media le permite sã intre la aceste optiuni. Apoi, vor completa cu optiuni care le-ar plãcea, apoi optiuni la care nu i-ar deranja sã fie repartizati. Fisa de admitere ar trebui sã se încheie cu optiunile cele mai putin dorite, dar pe care trebuie sã le enumere pe fisã, pentru sigurantã. Elevii nu trebuie sã completeze o optiune nedoritã înaintea unei optiuni dorite. Prima optiune este si prima luatã în considerare pentru fiecare elev. Completarea unui numãr mare de optiuni pe fisa de admitere nu le poate dãuna elevilor în niciun fel, pentru cã oricum intrã la prima optiune a lor la care mai sunt locuri. În schimb, un numãr prea mic de optiuni le poate diminua serios sansele de a fi admisi. Existã riscul de a nu avea o medie suficient de bunã pentru nici una din optiunile exprimate. Validarea fiselor este o operatiune simplã, dar obligatorie pentru toti candidatii. „Computerul nu stie cã un elev a completat codul 115, dar de fapt îl intereseazã specializarea cu numãrul 151, sau cã media de absolvire nu este 5,75, ci 7,55. Pentru a evita neplãcerile cauzate de transcrierea gresitã a datelor de pe fisã, procedura necesitã tipãrirea fiselor asa cum au fost introduse ele în baza de date. Fisa astfel tipãritã, numitã  fisã martor, se transmite la scoala de provenientã. Neconcordantele între fisa completatã si fisa martor trebuie semnalate imediat conducerii scolii, care revine la centrul de colectare a datelor pentru a se face corectia”, potrivit procedurii stabilite de Ministerul Educatiei. Între momentul validãrii fisei si repartizarea computerizatã, fisele sunt centralizate în bazele de date judetene si de aici în baza de date nationalã de la Ministerul Educatiei si Cercetãrii. Dupã verificãri multiple si corectarea erorilor semnalate, are loc repartizarea computerizatã. Admiterea candidatilor pe locurile speciale pentru romi se va face computerizat într-o sesiune separatã la data de 6 iulie. Elevii cu CES vor avea locuri distincte.

Algoritmul de repartizare ordoneazã elevii descrescãtor dupã media de admitere

Algoritmul de repartizare ordoneazã elevii descrescãtor dupã media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bunã medie. Pentru fiecare elev, se cautã prima optiune de pe listã unde mai sunt locuri libere si elevul este repartizat la acea optiune. Dacã la un moment dat se gãseste un elev la care optiunile exprimate în fisã nu îi permit sã intre la niciun liceu, pentru cã locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el, elevul respectiv rãmâne nerepartizat. „Presupunem cã elevul are media 10. El este cel mai bun din judet, este repartizat primul, deci la prima sa optiune. El este primul care ocupã primul loc din judet. Presupunem cã elevul are media 9 si la prima sa optiune s-au ocupat 14 locuri de cãtre 14 elevi cu medii mai mari decât media lui. El va fi al 15-lea repartizat la prima sa optiune. Presupunem cã elevul are media 8 si la prima sa optiune s-au ocupat toate locurile de cãtre elevi cu medii mai mari decât a lui. Dacã la a doua sa optiune mai existã locuri libere, el va fi repartizat la a doua sa optiune. Altfel, se verificã a treia optiune de pe fisa sa, si urmãtoarele, în ordine, pânã la gãsirea primei sale optiuni la care mai sunt locuri libere. De notat cã nu se poate întâmpla ca „locul tãu” sã fie ocupat de cãtre cineva cu medie mai micã decât a ta, pentru cã tu esti repartizat înaintea lui. Presupunând cã elevul A are media de admitere 8.93 si optiunea X pe locul 2 în fisa de optiuni, iar elevul B are media de admitere 8.91 si optiunea X pe locul 1 în fisa de optiuni, candidatul A are prioritate la repartizarea pentru optiunea X, în cazul în care candidatul A nu a fost repartizat la optiunea de pe primul loc, având media mai mare decât B”, potrivit exemplelor date de cãtre edu.ro.

04_Fisa_Admitere_2020
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ