Primul viceprimar schimbat din functie

SCHIMBARE Premierã în judetul Vaslui: la doar douã luni si jumãtate de la alegerile locale, la Munteni de Jos a fost deja înlocuit viceprimarul. În locul PSD-istului Ghiuru Fãnel Luigi a fost numit deja Laurentiu Filip, la propunerea a douã treimi din consilierii locali. În acest moment, conducerea primãriei este în întregime de facturã PDL, fapt normal, 6 din cei 13 consilieri fiind membri ai acestui partid, restul configuratiei fiind eterogenã: respectiv 3 de la PSD; 2 – PC; 1 – PP-DD; si unul de la PNL.

Premierã: La sedinta Consiliului Local al comunei Munteni de Jos, care a avut loc luni, 3 septembrie, a fost schimbat viceprimarul. Cu toate cã s-a încercat, din partea consilierilor apartinând PSD, PNL sau PC sã se împiedice acest lucru, prin absentã sau retragerea de la lucrãrile sedintei, cvorumul necesar schimbãrii viceprimarului a fost întrunit, hotãrârea fiind luatã, conform legii, cu jumãtate plus unul din totalul de 13 consilieri, respectiv prin votul a sase consilieri din partea PDL si unul de la PPDD. Doi consilieri, câte unul din partea PC, si PNL, au lipsit “nemotivat”, iar alti patru, dintre care trei de la PSD si unul de la PC, s-au retras din sedintã în momentul în care a fost cititã ordinea de zi. Astfel, PSD-istul Ghiuru Fãnel Luigi a fost înlocuit în functia de viceprimar, cu Laurentiu Filip, consilier care a candidat din partea PDL.

Sedintã normalã

Proiectul de hotãrâre pentru schimbarea viceprimarului a fost initiat de o treime din consilierii locali. Drept urmare, conform normele legale, cererea de schimbare a viceprimarului a fost discutatã în cadrul sedintei de luni, 3 septembrie, a Consiliului Local a comunei Munteni de Jos. La începutul lucrãrilor, imediat ce s-a anuntat ordinea de zi, patru dintre consilieri, trei de la PSD si unul de la PC, au pãrãsit sala, alti doi consilieri fiind absenti de la lucrãri. În ciuda acestui fapt, restul consilierilor prezenti au întrunit majoritatea simplã, asa cum prevede legea, astfel încât s-a putut lua decizia schimbãrii viceprimarului, fiind numit si noul viceprimar, în persoana lui Laurentiu Filip. “Eu, personal, nu am avut nici un amestec în schimbarea viceprimarului, nu am nimic sã-i reprosez pentru activitatea prestatã pânã acum. Dat fiind cã eu nu am nici un cuvânt de spus în deciziile CL, nu pot altceva decât sã mã supun hotãrârilor luate si sã sper cã voi avea o colaborare cât mai bunã cu noul viceprimar, cu atât mai mult cu cât facem parte din acelasi partid!”, a declarat Dãnut Cretu, primarul comunei Munteni de Jos. Fostul viceprimar, Ghiuru Fãnel Luigi, are dreptul de a ataca în justitie, în contencios administrativ, hotãrârea Consiliului Local prin care a fost schimbat din functie. Motivarea schimbãrii viceprimarului constã în faptul cã lui Buhãescu Dãnut, consilierul PP-DD, care a votat în sedinta de constituire a CL pentru numirea lui Ghiuru Fãnel Luigi în functia de viceprimar al comunei Munteni de Jos, i s-a retras sprijinul politic din partea partidului din care face parte, fiind numit un alt consilier, Andrei Modoranu, din partea PP-DD. Din aceastã cauzã, votul dat în sedinta din luna iunie, în favoarea lui Ghiuru, devine nul, astfel încât cei sase consilieri PDL au considerat cã se impune numirea unui alt viceprimar. În acelasi timp, cosilierii PSD au prezentat si ei un act prin care consilierului PP-DD, Andrei Modoranu, proaspãt validat, i s-a retras sprijinul politic din partea partidului, act care nu a fost recunoscut de plenul sedintei, pentru cã nu a fost depus în termenul legal înaintea acestei sedinte a CL Munteni de Jos. Acesta a fost si motivul pentru care consilierii din partea PSD si PC au pãrãsit sedinta, urmând ca acestia sã aibã posibilitatea, ulterior, atât de a contesta atât calitatea de consilier din partea PP-DD a lui Buhãescu Dãnut, cât si a legitimitãtii alegerii noului viceprimar, în persoana lui Filip Laurentiu, din aceleasi motive. Din câte se pare, alegerile locale din acest an au creat deja animozitãti între noii consilieri, nu doar la Munteni de Jos, cât si în alte comune, consilieri care, în loc sã conlucreze la bunãstarea comunitãtii, încearcã, pe orice cale, sã-si urmãreascã interesele fie personale, fie de partid.
49 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ