Program special la Evidenta Populatiei Bârlad, pentru alegerile parlamentare!

ATENTIONARE… Servicul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor (SPCLEP) va avea program prelungit în perioada alegerilor parlamentare, astfel: Sâmbãtã 05 decembrie între orele 08:00 – 16:00 si Duminicã 06 decembrie între orele 07:00 – 21:00. În zilele de 05 si 06 decembrie, SPCLEP, va solutiona cu prioritate cererile pentru eliberarea actelor de identitate, pentru motivele prevãzute la art. 19, alin (1) lit. f), g) si j) din O.U.G. nr. 97 / 2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetãtenilor români.

Actele de identitate emise de autoritãtile publice, care au expirat începând cu data de 1 martie 2020, îsi mentin valabilitatea pe toatã durata stãrii de urgentã / alertã precum si pentru o perioadã de 90 de zile de la încetarea acestei stãri (Legea nr. 55/2020).Taxele pot fi achitate în numerar la SPCLEP, doar în zilele de 05 si 06 decembrie. “Facem mentiunea cã, vor fi solutionate cu celeritate cererile persoanelor care nu posedã act de identitate, astfel încât sã-si poatã exercita dreptul la vot. Pentru eliberarea cãrtii de identitate provizorii, solicitantul va prezenta 3 fotografii 3/4. SPCLEP nu produce fotografiile necesare pentru eliberarea cãrtii de identitate provizorii.

Reamintim cã, în conformitate cu prevederile Deciziei nr. 35/ 15.10.2020 a Biroului Electoral Central, alegãtorul care detine un act de identitate al cãrui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 06 decembrie 2020, îsi poate exercita dreptul de vot în baza acestuia”, a precizat Monica Stoleriu, director executiv al SPCLEP Bârlad.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ