Programe scolare noi pentru elevii cu cerinte educationale speciale

ÎNVÃTÃMÂNT… Elevii vasluieni cu cerinte educationale speciale vor învãta, de la anul, dupã noi programe scolare. Monica Cristina Anisie, ministrul Educatiei si Cercetãrii, a emis ordinul prin care s-au aprobat, pentru prima datã, programele scolare pentru cele 425 de discipline din învãtãmântul special.Aceste programe scolare pentru învãtãmântul special sunt elaborate în baza planurilor-cadru aprobate prin ordinul nr.3.662/2018 si reprezintã o premierã prin prisma faptului cã, fatã de ceea ce exista anterior, acestea sunt concepute tinând seama de tipurile de dizabilitate, si nu de gradele de deficientã.

Astfel, prin intermediul acestor 425 de programe scolare, se va urmãri parcursul educational la nivel prescolar, primar si gimnazial pentru copiii cu:dizabilitãti intelectuale grave, severe si/sau asociate;dizabilitãti intelectuale  moderate, grave, severe si/sau asociate;dizabilitãti senzoriale multiple;dizabilitãti auditive;dizabilitãti vizuale;dizabilitãti locomotorii. “Din cele 425 de programe scolare aprobate, 71 sunt în limba maghiarã. Totodatã, au fost elaborate si programele scolare pentru elevii din centrele de detentie, centrele educative si penitenciare. Reamintim cã, potrivit art. 53 din Legea educatiei nationale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, învãtãmântul special dispune de planuri de învãtãmânt, de programe scolare, de programe de asistentã psihopedagogicã, de manuale si de metodologii didactice alternative, adaptate tipului si gradului de dizabilitate, aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetãrii.Noile programe vor intra în vigoare începând cu anul scolar 2021-2022”, a explicat ministrul Educatiei.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ