Programul cultural pe septembrie la Bârlad va scoate din bugetul local aproape 40.000 de lei

PROIECT…Consilierii bârlãdeni se vor întâlni pentru penultima oarã în acest mandat, pentru a dezbate problemele orasului, puse pe “hârtie” pentru a fi discutate, criticate, aprobate sau respinse, de cei 21 de alesi locali. Printre activitãtile culturale se numãrã expozitii, premieri ale elevilor laureati la un concurs scolar regional, lansarea revistei omagiale pentru V.I.Popa, un concert extraordinar de vioarã, precum si aniversarea celor de vârsta a treia, de ziua lor, care este pe 1 octombrie. Mai mult, la sedinta din 27 august, primarul Dumitru Boros revine cu propunerea de ridicare a monumentului Latinitãtii în Bârlad (celebra lupoaicã ce alãpteazã pe Romulus si Remus), care are drept scop sustinerea originii romane a poporului roman, latinitatea fiind una dintre ideile fondatoare ale Scolii Ardelene, cea care a militat pentru unirea provinciilor istorice de pe actualul teritoriu românesc.

Pe 27 august, la Cinematograful “Victoria” din Bârlad, la orele 13.00, va avea loc Sedinta ordinarã a CLM Bârlad, penultima din acest mandat al actualului for legislativ al bârlãdenilor. Vã prezentãm lista activitãtilor cultural-artistice si bugetele estimative din luna septembrie, precum si bugetul prevãzut la fiecare activitate culturalã. Pe 5 septembrie va avea loc la Galeriile de artã „N. N. Tonitza” vernisarea unei expozitii „Chip si floare în culoare” , unde expune Constantin Mardare, cunoscut ca si “pictorul copiilor”. Din bugetul local este prevãzut a se aloca 1.200 lei pentru rame, tablouri, afise, cataloage, flori, materiale si servicii publicitare. Pe 9 septembrie, în parcul “Mihai Eminescu” are loc o festivitate de premiere a elevilor laureati la Concursul regional „Luceafãrul”, editia a Vl-a 2020, unde este alocalt un buget de 3.500 lei pentru premii în bani, diplome, medalii, flori, materiale si servicii publicitare. De “Ziua pompierilor români” pe 13 septembrie, se vor aloca 500 de lei pentru coroane, flori, diplome. Urmeazã o “activitate” culturalã fãrã niciun buget – pe 14 seprembrie, Deschiderea anului de învãtãmânt 2020-2021. Pe 17 septembrie, la Academia Bârlãdeanã are loc lansarea revistei “Omagiu lui Victor Ion Popa” la aniversarea a 125 de ani de la nasterea marelui scriitor si dramaturg bârlãdean, pãrintele piesei “Tache, Ianche si Cadâr”. Bugetul prevãzut este de 500 lei pentru chetuieli de tipãrire si materiale publicitare. Urmeazã pe 19 septembrie un concert extraordinar, la Pavilionul Muzeal “Marcel Guguianu”, concert intitulat “Vioara lui Enescu”, pentru care din bugetul local se vor aloca 4.000 lei pentru onorarii artisti, flori, materiale si servicii publicitare. Pentru sãrbãtoarea vârstnicilor, de pe 1 Octombrie, când este “Ziua internationalã a persoanelor vârstnice”, Primãria Bârlad va organiza pe 30 septembrie un ceremonial dedicat celor de vârsta a III-a, pentru care se alocã 25 000 de lei din bugetul local pentru premierea Cuplurilor de Aur (care împlinesc în acest an 50 de ani de la cãsãtorie), plãti colaboratori, flori, diplome, materiale si servicii publicitare. Pentru toate aceste activitãti, din bugetul local se va aloca, dacã activitãtile vor fi aprobate de cei 21 de consilieri, suma de 34 700 de lei.

Primarul Boros nu renuntã la monumentul “Latinitãtii”!

Dupã ce la ultima sedintã de CLM, în luna iulie, dupã o scenã penibilã, despre care nu mai relatãm cã s-a mediatizat destul, a fost respins proiectul de pe ordinea de zi, care privea lucrarea de artã “Latinitate”, primarul Dumitru Boros revine cu o altã propunere, fãrã a specifica data când va fi aplicatã. Acesta prezintã solicitarea cãtre CLM Bârlad, în privinta aprobãrii privind achizitionarea a patru mulaje din ipsos „Cap de leu” în vederea turnãrii în bronz pentru a fi amplasate la intersectia „Gura Leului” (buget 5.000 lei); achizitionarea lucrãrii de artã „Latinitate” din ipsos, la scara lxl, în vederea turnãrii în bronz (buget 20.000 lei) – conform Notei conceptual si achizitionarea a patru panouri memoriale Stefan Procopiu, care vor fi amplasate pe strada cu acelasi nume (buget 4.400 lei)

Monumentul LATINITATE: lupoaica împreunã cu gemenii Romulus si Remus

“Monumentul LATINITATE are drept scop sustinerea originii romane a poporului roman, latinitatea fiind una dintre ideile fondatoare ale scolii Ardelene, cea care a militat pentru unirea provinciilor istorice de pe actualul teritoriu românesc. Celebra lupoaicã împreunã cu gemenii Romulus si Remus a apãrut si în provinciile dacice, pãstrându-se pânã astãzi nouã reliefuri funerare. Lupoaica este simbolul romanitãtii, latinitãtii pentru originea popoarelor latine si s-a pãstrat de peste douã milenii în întreaga Europã. Monumentul LATINITATE va fi amplasat pe scuarul din strada 1 Decembrie, la cãpãtui opus locului unde este amplasatã statuia Domnitorului Alexandru loan Cuza, pe o suprafatã de aproximativ 4 metri patrati. Monumentul LATINITATE se compune din lupoaicã si gemeni cu L 1,40 m si h 0,80 m, asezati pe un soclu cu L 1,60 m, I 0,80 m si h 2 m. Soclul va fi zidit si placat cu marmurã, iar pe el va fi montat un basorelief cu steagul dacic si se va înscrie anul în care se va dezveli monumentul. Va fi înscris, de asemenea, numele Bârlad. Lucrarea urmeazã a fi executatã în mai multe etape: Etapa întâi – lupoaica, gemenii si steagul dacic, din ispos în vederea turnãrii în bronz. Costuri aproximative: 20 000 lei. Etapa a doua turnarea în bronz a elementelor mentionate mai sus. Costuri aproximative: 20 000 lei. Etapa a treia – zidirea soclului, placarea cu marmurã, montarea basoreliefurilor si a înscrisurilor. Costuri aproximative: 15 000 lei, plus încã 10 000 de lei costurile aproximative pentru expertizã tehnicã, studii de teren si studii pentru obtinerea avizelor se estimeazã a fi de 10 000 lei.”, specificã primarul Boros, prin seful seviciului de relatii cu mass media si pentru culturã, culte si sport, Constantin Nituc, într-o prezentare scurtã a motivelor pentru care Bârladul trebuie sã aibã monumentul „Latinitãtii”.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ