Proiectele îndrãznete ale candidatilor PMP Vaslui pentru dezvoltarea judetului

CURAJOSI… Oleg Bodrug si Romulus Buhãescu, candidatii PMP Vaslui pentru Camera Deputatilor, respectiv Senat, vin în fata vasluienilor cu proiecte importante ce pot contribui semnificativ la dezvoltarea judetului. Proiectul „Prutul navigabil si irigabil”, spre exemplu, ar readuce râul într-o activitate economicã, asa cum s-a întâmplat în perioada 1870 si 1940. Un Parc national de patrimoniu dedicat marelui voievod Stefan cel Mare si Sfânt ar scoate, de asemenea, Vasluiul din zona defavorizatã de dezvoltare economicã si, implicit, cultural-turisticã a rii. „Edificarea unui astfel de Parc si a unui Muzeu-Panoramã ar stimula modernizarea infrastructurii rutiere, feroviare si fluviale de transport în regiune, ar anima o întreagã industrie turisticã, hotelierã si de diverse servicii, cu deschiderea de noi locuri de muncã s.a”, explicã cei doi candidati PMP, Oleg Bodrug si Romulus Buhãescu.

Înainte de a prezenta proiectele candidatilor PMP, este important sã cunoastem parcursul profesional al acestora. Romulus Buhãescu are 45 de ani, este inginer de profesie si presedintele PMP Vaslui. Convingerea sa fermã este cã un politican bun trebuie sã fie si un bun meserias, iar cariera sa profesionalã este o confirmare evidentã în acest sens. Romulus Buhãescu este Senior regional manager întretinere si exploatarea turbinelor eoliene. De formare inginer electroenergetician, absolvent al Facultãtii de electroenergeticã din cadrul Universitãtii Tehnice „Gh. Asachi”, Romulus Buhãescu a considerat cã este indicat sã facã si cursuri de formare postuniversitare în domeniul managementului si comunicãrii, pentru a fi nu numai inginer, ci si un administrator competent. Dupã o perioadã de început de activitate în calitate de dispecer la Societatea de distributie a energiei electrice Electrica Galati, Romulus Buhãescu îsi începe cariera de corporatist în cadrul gigantilor siderurgici si energetici Danieli SpA, Siemens, Silcotub Tenaris Zalãu. Activitatea din ultimii 20 de ani în cadrul companiilor internationale i-a oferit nu doar sansa realizãrii profesionale si experienta administrativã de coordonare a muncii a peste 300 de subordonati, ci si posibilitatea interactiunii multiculturale. Experienta internationalã în Turcia, Pakistan, Maroc si întreg Estul Europei a fost pentru Romulus Buhãescu o adevãratã scoalã pentru dezvoltarea competentelor de comunicare si negociere interculturalã. Cariera politicã a lui Romulus Buhãescu începe în 2016 când este ales prim vicepresedinte al PMP Vaslui si secretar executiv Consiliul National al PMP. Dupã Alegerile Locale din 27 septembrie 2020, preia conducerea Organizatiei Judetene PMP Vaslui. „Pentru mine, este o dublã responsabilitate: în primul rând, sunt dator fatã de cetãtenii judetului sã continui dialogul cu oamenii si sã vin în întâmpinarea problemelor cu care acestia se confruntã, sã identific solutii si sã ajut la rezolvarea lor. Inginereste vorbind, calitatea de senator poate fi cureaua de transmisie dintre factorul decizional si cetãtean, dar si invers. Pe de altã parte, sunt convins cã politica româneascã are nevoie de oameni noi, bine pregãtiti, strãini de jocurile si de interesele oculte existente acum”, spune Romulus Buhãescu. În luãrile sale de atitudine fatã de politicienii „second hand”, Romulus Buhãescu este ferm si determinat: „Ca inginer, cred în simplitate. PMP propune simplificarea statului, reducerea birocratiei, reducerea numãrului de parlamentari. Este singurul partid care doreste sã transpunã în realitate vointa a peste opt milioane de români, exprimatã clar la referendumul din 2009″. Îndemnul sãu pentru alegãtori este la fel de sincer si convingãtor: „Oameni buni, studiati cu atentie listele pe care vi le propun partidele. Veti identifica imediat cine vine în Parlament sã facã treabã în beneficiul cetãteanului si cine vine pentru salariu. Cãutati CV-urile candidatilor, vedeti dacã au o meserie în spate sau riscã sã moarã de foame dacã nu vor fi alesi în decembrie”, spune Romulus Buhãescu, locul I pe lista PMP Vaslui pentru Senatul României.

Oleg Bodrug si prioritatea zero a reîntregirii românesti

În spatiul românesc, numele lui Oleg Bodrug este asociat în primul rând cu editarea si distributia de carte. La începutul anilor 1990, când ocupatia ruseascã a mai slãbit în Basarabia, ogorul cel mai pustiit s-a dovedit a fi cel al cãrtii. Oleg Bodrug a fost unul dintre cei chemati de propria constiintã sã se consacre împlinirii acestui deziderat. Gratie unor asemenea entuziasti, noile generatii de basarabeni au putut sã depãseascã mult mai usor handicapul de limbã si de constiintã nationalã impus artificial de regimul rusesc de ocupatie în decursul celor douã secole precedente. Este confirmarea a ceea ce în popor se numeste „omul potrivit la locul potrivit”. La fel de importante si încãrcate simbolic sunt parteneriatele stabilite cu cele mai prestigioase retele de distributie a cãrtii din România pe care le-a adus si la Chisinãu. În politicã, Oleg Bodrug a ajuns la fel – din strictã necesitate. Ca reactie de contracarare a amestecului Moscovei în procesul de unificare a dreptei pro-românesti, Oleg Bodrug si echipa lui au propus crearea unui pol politic unic al partidelor unioniste si pro-europene. La începutul anului 2020, în urma mai multor tatonãri, s-a reusit închegarea, împreunã cu alte patru partide, a unei aliante politice unioniste, numit Miscarea Politicã UNIREA. Ca politician din noua generatie, Oleg Bodrug se distinge prin pragmatism si perseverentã în atingerea scopurilor fixate. Aceste calitãti ale domniei sale au fost deplin valorificate în activitatea desfãsuratã în mai multe legislaturi în cadrul Comisiei Parlamentare Economie, Buget si Finante. Pe lângã meritul pe care îl are în consolidarea dreptei unioniste în Republica Moldova, Oleg Bodrug este si artizanul stabilirii unor relatii strânse cu Partidul Miscarea Popularã din România, care, la rândul sãu, pledeazã deschis pentru reunirea Republicii Moldova cu România. În anii din urmã, la invitatia lui Oleg Bodrug, formatiunea chisinãuianã a fost vizitatã de presedintele Traian Bãsescu care a apreciat înalt altruismul politic si decizia partidului de a sprijini candidatul PMP la alegerile pentru primãria Chisinãu. Astãzi, gestul PMP de a-l propune pe Oleg Bodrug drept candidat pe listele pentru alegerile parlamentare din România este pe cât de salutar, pe atât de simbolic. Profilul politic al candidatului Oleg Bodrug se pliazã perfect pe ideologia PMP care îsi fundamenteazã doctrina pe trei piloni de bazã: Educatie, Credin, Sãnãtate! Prezenta în Parlamentul României a unui politician cu practicã remarcabilã în activitatea parlamentarã din Republica Moldova, a unui manager de succes care a construit mai multe afaceri prospere pe ambele maluri ale Prutului va fi de real folos cauzei de reîntregire româneascã si modernizare a Vasluiului! 

Proiecte PMP pentru Vaslui: “Prutul navigabil si irigabil” 

Unul dintre proiectele pe care cei doi candidati si le propun are o însemnãtate deosebitã atât pentru vasluieni, cât si pentru fratii de peste Prut. Este vorba despre „Prutul navigabil si irigabil”. De veacuri, câtã vreme pe malurile Prutului s-a vorbit aceeasi limbã, râul a fost navigabil. Epoca modernã a Prutului navigabil cuprinde peste 70 de ani – între 1870 si 1940 – dupã care navigatia a fost întreruptã. Urmãtoarea încercare de a-l readuce la activitate economicã a fost anul 1968, proces stopat în 1973. La idee se revine dupã 1990, când Ministerul Transporturilor al României comandã un studiu cu implicarea interesului autoritãtilor si oamenilor de afaceri din judetele riverane. Abia în 2006 Parlamentul a adoptat Legea 363/2006, privind amenajarea teritoriului national, prin care erau stabilite chiar si viitoarele porturi de pe malul drept al Prutului: Oancea (judetul Galati), Fãlciu (Vaslui) si Prisãcani (Iasi). Cîtiva ani mai târziu, la Viena, de rând cu proiectele Uniunii Europene care vizau transportul sporit de persoane si mãrfuri pe Dunãre, s-a pus în discutie si un plan de îmbunãtãtire a conditiilor de navigatie pe Prut. În 2014, în discutiile la nivel de ministri ai transporturilor din România si Republica Moldova, se reaminteste printre altele cã ideea Prutului navigabil ar fi o oportunitate. Asta, în conditiile în care specialistii din Romania în problema navigatiei pe Prut sustin cã, din punctul de vedere al studiilor tehnice, totul este pus la punct. Este nevoie numai de vointã politicã. Deputatii si senatorii PMP de Vaslui, în colaborare cu fortele politice pro-românesti si pro-europene din Republica Moldova, îsi propun obiectivul sã scoatã proiectul Prutului navigabil din zona vesnicelor intentii si sã facã din el, cu sprijinul Uniunii Europene, o oportunitate realã de dezvoltare economicã si socialã a oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

Parcul national de patrimoniu „Stefan cel Mare si Sfânt”

Un alt proiect important pentru Vaslui pune în valoare o personalitate istoricã si marcantã în judetul nostru. Este vorba despre Parcul national de patrimoniu: „Stefan cel Mare si Sfânt”, proiect ce presupune edificarea în judetul Vaslui a unui obiectiv de menire culturalã, educational-istoricã si turisticã de importantã nationalã si europeanã. Locul de amplasare se defineste în perimetrul complexului monumental deja existent de la Bãcãuani (Podul Înalt) dedicat biruintei în acest loc a Voievodului Stefan cel Mare obtinutã în data de 10 ianuarie 1475 împotriva numeroaselor forte otomane, la acea vreme – cea mai mare si mai de temut armatã a lumii. Panorama-Muzeu „Bãtãlia de la Vaslui. 10 ianuarie 1475″ va include o salã mare în care vor fi expuse într-un spatiu cilindric generos picturi de dimensiuni mari, reprezentând episoadele principale succesive ale bãtãliei si o salã polivalentã de proiectie a filmelor istorice si documentare si de simpozioane, conferinte, lectii pe teme istorico-stiintifice. În alte sãli complementare mai mici, vor fi expuse documente, artefacte si picturi de dimensiuni medii si mici de evocare a Bãtãliei de la Podul Înalt si a celor mai importante bãtãlii purtate de Stefan cel Mare si de succesorii lui pe tronul Moldovei. Proiectul vine sã scoatã Vasluiul din zona defavorizatã de dezvoltare economicã si, implicit, cultural-turisticã a tãrii. Edificarea Parcului si Muzeului-Panoramã ar stimula modernizarea infrastructurii rutiere, feroviare si fluviale de transport în regiune, ar anima o întreagã industrie turisticã, hotelierã si de diverse servicii, cu deschiderea de noi locuri de muncã s.a.

Statiune balnearã la Ghermãnesti va oferi servicii de sãnãtate de înaltã calitate

Oleg Bodrug îsi propune sã construiascã o statiune balnearã modernã, conform standardelor europene, la Ghermãnesti. „Stiu cã si Consiliul Judetean a adoptat recent o hotãrâre în privinta acestei zone, însã din punctul meu de vedere este exemplul elocvent despre cum se poate îngropa birocratic un concept de succes si cum se poate transforma o idee exceptionalã într-un sfârâiac. În loc sã lupte pentru statutul de statiune balnearã, asa cum am propus eu încã din 2018, ei s-au limitat la un spital local, adãugând la infrastructura existentã un grajd si o morgã (chiar asa e scris în decizia lor!). Eu am fost cu o delegatie din Polonia (Uniejow, Voievodatul Lodz), condusã de viceprimarul Petre Major, care erau într-o situatie similarã în trecut. Acum au una din cele mai moderne statiuni din Polonia, devenind foarte atractivã pentru numerosi turisti locali si strãini. În viziunea mea, trebuie sã redãm zonei Ghermãnesti statutul de statiune balnearã si sã reparãm greseala normativ legislativã care limiteazã posibilitatea de dezvoltare a complexului în conformitate cu potentialul sãu real. Atâta timp cât nu se rezolvã aceastã eroare normativ admisã încã înainte de 1989, ne vom limita la statutul de Centru de asistentã medicalã de categorie localã pentru ceea ce ar putea deveni o adevãratã minã de aur pentru Vaslui! Odatã reparatã greseala, zona va deveni atractivã pentru investitori si eligibilã pentru fonduri europene. Ulterior, se va proceda la amenajarea unei adevãrate statiuni cu spatii de cazare generoase, cu zone de balneoterapie, cu pompe performante care sã aducã apa din izvoare, cu spatii de relaxare si agrement, etc. Un astfel de proiect aduce numeroase beneficii vasluienilor. În primul rând, este evident cã o institutie curativã de asemenea calibru va oferi locuri de muncã pentru mai multe categorii de angajati, de la personal medical calificat la personal administrativ si de deservire. În afarã de aceasta, rãmâne în vigoare avantajul unor servicii de sãnãtate de înaltã calitate pentru localnici. Un alt aspect foarte important tine de extinderea infrastructurii rutiere si turistice. Prin implementarea acestui proiect se va face încã un pas calitativ pentru a scoate Vasluiul din zona gri în care se aflã în prezent!”, explicã Oleg Bodrug.

Proiectul Parcuri eoliene în Vaslui va ajuta la dezvoltarea judetului pe toate planurile

Pentru cã lucreazã de 20 de ani în domeniul energetic, implementând de-a lungul timpului mai multe proiecte de anvergurã în tarã si în strãinãtate, Romulus Buhãescu propune folosirea naturii în dezvoltarea judetului: „Un parc eolian de dimensiuni medii, cu 30 de turbine, genereazã din start zece locuri de muncã directe – tehnicieni întretinere plus tehnicieni reparatii – si cel putin zece locuri de muncã indirecte – patru agenti de pazã, una sau douã persoane pentru întretinerea spatiului destinat biroului si a statiei de transformare, plus alte trei sau patru persoane cu rol administrativ. Important este faptul cã forta de muncã majoritarã, evident, pânã la un anumit grad de specializare, va fi recrutatã din comunitate. Apoi, având în vedere acelasi parc de 30 de turbine, trebuie sã vã spun cã el genereazã minim 20 de kilometri de drumuri noi între turbine. Aici deja vorbim despre infrastructurã si aceastã retea densã de drumuri – utilizabilã în conditii normale aproape permanent – se va adãuga celei deja existente si celei apãrute ca urmare a lucrãrilor de construire a parcului. În concluzie, bugetele proprii cresc spectaculos ca urmare a colectãrilor suplimentare de taxe si impozite generate de toate constructiile din parcul eolian. Mai mult, drumurile spre parcul eolian si din parcul eolian trebuie întretinute. Aceste lucrãri pot fi fãcute de primãria localã cu utilaje pe care le achizitioneazã din fonduri europene special în acest scop. Pe de altã parte, aceleasi utilaje pot fi folosite si „în interesul cetãtii”. Vom vedea, chiar în timpul vietilor noastre, cã Vasluiul se dezvoltã pe toate planurile, repede si sigur. Si, deloc de neglijat, ne vom bucura de o altfel de imagine în tarã si în lume. Totul este sã îndrãznim sã vrem mai mult!”, explicã Romulus Buhãescu.

ZECE PRIORITÃTI ALE PMP PENTRU JUDETUL VASLUI

  1. Sustinerea proiectului Prutul navigabil si irigabil. Dezvoltarea unui sistem modern de irigare a terenurilor agricole din întregul judet.
  2. Asezarea judetului pe harta energeticã a României prin proiectul Parcuri Eoliene în Vaslui.
  3. Valorificarea resurselor naturale din zonã prin constructia unei statiuni balneare moderne, conform standardelor internationale, la Ghermãnes
  4. Constituirea Parcului National de Patrimoniu Stefan cel Mare si Sfânt si a Panoramei muzeu Bãtãlia de la Podul Înalt.
  5. Consolidarea si modernizarea fermelor de familie. Consilierea tinerilor fermieri cu privire la metodele de intrare pe piata de desfacere.
  6. Punerea la dispozitie, cu titlu gratuit, a proiectelor model pentru ferme zootehnice si de legume si oferirea serviciilor de consultantã cu privire la metodele inovative de procesare si marketing a produselor agricole.
  7. Conectarea Vasluiului cu celelalte judete din România si Basarabia prin autostradã si drumuri de tip expres.
  8. Modernizarea sistemului educational prin autorizarea unor programe de studii pentru învãtãmântul postliceal din judet si formarea specialistilor în domeniile economiei reale, prioritare pentru judetul Vaslui.
  9. Accesul persoanelor de toate vârstele la servicii de sãnãtate prin dezvoltarea si modernizarea retelei de dispensare, inclusiv organizarea cabinetelor medicale mobile pentru bãtrânii din localitãtile izolate.
  10. Consolidarea unui parteneriat sãnãtos între stat si culte prin cresterea rolului Bisericii în asistenta si îngrijirea minorilor orfani, abandonati, sau proveniti din familii dezorganizate.

MATERIAL DE PROPAGANDÃ ELECTORALÃ, COMANDAT DE PMP VASLUI SI REALIZAT DE SC VREMEA NOUÃ SRL. COD MANDATAR: 11200012.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ