Proiectul Erasmus+ “OUR DAILY BREAD”, implementat de Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu”, a ajuns la final (FOTO)

REUSITÃ…,În perioada 01.09.2017 – 31.08.2020, la Liceul Tehnologic „Marcel Guguianu” din Zorleni, s-a implementat proiectul de parteneriat strategic în domeniul scolar – proiecte doar între scoli, cu titlul “Our daily bread”, finantat de Comisia Europeanã, prin programul Erasmus+. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu: Gymnasium Wendelstein din Germania (coordonatorul parteneriatului), Istituto Tecnico Economico „Vitale Giordano” din Italia si IES „Clara Campoamor” din Spania.

Aurora Hulutã – coordonator proiect

Scopul proiectului a fost îmbunãtãtirea competentele lingvistice si interculturale ale elevilor prin studierea în comun a unui produs necesar zilnic si anume Pâinea. Obiectivele specifice: îmbunãtãtirea competentelor lingvistice, interculturale si sociale ale elevilor; îmbunãtãtirea cunostintelor si abilitãtilor economice si tehnologice, orientate spre practicã, prin studierea pâinii sub diferite aspecte: legãtura cu agricultura, profesii si locuri de muncã, stiinta si marketingul din spatele ei, obiceiuri si traditii care o înconjoarã; promovarea integrãrii digitale a tuturor participantilor. Activitãtile proiectului s-au desfãsurat la nivel local, în fiecare scoalã partenerã cât si la nivel european, prin colaborarea elevilor si participarea la activitãtile transnationale de învãtare din scolile partenere. Pe parcursul celor trei ani de proiect, la nivel local au avut loc 27 de activitãti tematice (Gustul traditiei, Colacii ritualici, Vitrina cu meserii, Interviul de angajare, Tineri antreprenorii – Concurs de planuri de afaceri, Gusturi din Europa, Povestea bobului de grâu, Drumul pâinii, Pâinea – factor de marketing regional, Competente digitale pentru carierã, Activitãti experimentale în laboratorul de stiinte, lucrul la produsele finale etc.), monitorizare, evaluare si diseminare si exploatarea rezultatelor.

Pandemia Covid-19 a împiedicat desfãsurarea unor activitãti în Germania

La nivel de parteneriat, au avut loc: o reuniune transnationalã de proiect, în Italia si patru activitãti de învãtare, câte una în fiecare scoalã: martie 2018 – Germania, octombrie 2018 – România, aprilie 2019 – Spania si octombrie 2019 – Italia. Din scoala noastrã au participat la mobilitãti 14 elevi si 8 profesori. În toatã aceastã perioadã, elevii si echipele de proiect din cele patru scoli partenere, au colaborat si au lucrat împreunã la produsele finale. Ca urmare a pandemiei COVID-19, ultimele activitãti care ar fi trebuit sã aibã loc în Germania, activitatea de învãtare si reuniunea de proiect, au fost suspendate. Desi am prelungit durata de implementare a proiectului, de la 30.04.2020 la 31.08.2020, nu a mai fost posibilã derularea acestor activitãti însã colaborarea noastrã a continuat online, inclusiv prin videoconferinte cu elevi si profesori, astfel încât putem spune cã obiectivele parteneriatului nostru au fost realizate cu succes.

Rezultatele proiectului s-au vãzut imediat

SUCCES…Dintre rezultatele proiectului, amintim: site-ul proiectului, colectie de materiale în format digital pe tematica proiectului, publicatiile: BREAD – Encyclopedic Dictionary” si ghidul metodic „Activitãti de succes în proiectul Erasmus+ Our daily bread”, portofoliile activitãtilor, expozitii, materiale de diseminare, articole de presã etc. De asemenea, s-a constatat o îmbunãtãtire a situatiei scolare si a competentelor lingvistice, interculturale, sociale si de carierã ale elevilor implicati, cât si o îmbunãtãtire a experientei profesionale a cadrelor didactice, a relatiei scoalã-familie-comunitate si a imaginii scolii. Toate acestea confirmã efectele pozitive pe care le are implicarea scolii în parteneriate europene, asupra elevilor, personalului, pãrintilor si comunitãtii. Cu adevãrat, Programul Erasmus+ SCHIMBÃ VIETI, DESCHIDE MINTI!

Notã: Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Continutul prezentului material reprezintã responsabilitatea exclusivã a autorilor, iar Agentia Nationalã si Comisia Europeanã nu sunt responsabile pentru modul în care continutul informatiei va fi folosit.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ