PS Ignatie a sfintit clopotele Bisericii din Pogonesti! (FOTO)

SLUJBÃ…Preasfintitul Pãrinte Ignatie, Episcopul Husilor, a sãvârsit slujba de sfintire a noilor clopote ale parohiei Pogonesti, protopopiatul Bârlad. Acestea au fost achizitionate prin grija si râvna pãrintelui paroh, Vasile Mihãitã Maximoiu, si a bunilor credinciosi din aceastã localitate.

Înainte de acest eveniment, Pãrintele Episcop Ignatie a vizitat santierul bisericii din filia Polocin, cu hramurile „Sfintii Apostoli Petru si Pavel” si „Sfintii Ioachim si Ana”, care apartine de parohia Pogonesti.

Dupã slujba de sfintire a clopotelor, Preasfintitul Ignatie a tinut celor prezenti un scurt cuvânt de învãtãturã. Acesta a evidentiat rolul clopotelor în viata liturgicã a parohiei, dar si însemnãtatea lor legatã de unele evenimente din comunitate.

„Prin slujba pe care noi am sãvârsit-o acum, i-am cerut lui Dumnezeu ca glasul clopotelor, pe care le avem în fata noastrã, sã fie cel care sã ne impulsioneze spre apropierea de Casa Domnului, sã ne invite sã lãsãm cele care tin de lumea aceasta si sã venim sã ne hrãnim cu cele duhovnicesti. Acesta este rostul sunetului clopotelor, sã ne aminteascã de vremea rugãciunii, sã lãsãm totul, ca prin ofranda inimii si a mintii noastre, Dumnezeu sã vinã cu harul Sãu în viata noastrã. Îmi aduc aminte, copil fiind, cã de fiecare datã când era vreme rea, grindinã sau fulgere, primul gând al crestinilor de la sat era sã meargã cineva cât mai repede la bisericã si sã tragã clopotele. Dupã ce se trãgeau clopotele, vremea se linistea.  Era lucrarea lui Dumnezeu. Am nãdejde cã aceste clopote, prin sfintirea lor, sunt cele care, pe lângã faptul cã ne aduc aminte de rugãciunile sãvârsite la bisericã, vor fi o binecuvântare si pentru satul acesta. Iarãsi, îmi aduc aminte cu aceeasi pregnan, de zilele de sâmbãtã seara sau de ajunul praznicelor, când se trãgea clopotul de vecernie, noi lãsam toate cele ale câmpului si ne îndreptam spre casã. Dacã mai aveam timpul necesar sã ne pregãtim, mergeam si la vecernie.

Sunetul clopotului de sâmbãtã seara, când preotul începea vecernia era pentru noi înstiintarea cã nu mai trebuie sã mai muncim, pentru cã a început liturgic ziua de duminicã. Nu stiu cîti mai tin lucrul acesta. Vã puteti da dumneavoastrã rãspunsul. Pãrintele intrã cu siguran la vecernie. Bine ar fi sã lãsati toate, când auziti clopotele si sã veniti si la vecernie, cu atât mai mult la liturghie în duminici si sãrbãtori. Îl felicit pe pãrintele Vasile Mihãi Maximoiu, care împreunã cu dumneavoastrã, crestinii din aceastã parohie, a putut aduce la bun sfârsit aceastã lucrare. Dumneavoastrã îl sprijiniti si îl încurajati.

Noi, slujitorii lui Dumnezeu, facem totul cu constiinta cã tot ceea ce dãruim noi, o facem pentru Dumnezeu. Nu luãm nimic din lumea aceasta cu noi, tot ceea ce facem aici va rãmâne celor care vin dupã noi. Poate cei care vin dupã noi se vor ruga pentru sufletele noastre, spunând „dã-le, Doamne, mântuire! Dãruieste-le luminã, cãci oamenii acestia au lãsat ceva de care noi ne bucurãm aici, o bisericã, un clopot, o casã parohialã. Toate acestea sunt urme ale trecerii noastre prin lumea aceasta.”, a spus PS Ignatie.

La final, Pãrintele Episcop a multumit pãrintelui protopop de Bârlad, Vasile Lãiu, preotilor prezenti, domnului primar, autoritãtilor locale si tuturor credinciosilor prezenti la acest eveniment. Credinciosii au fost îndemnati sã continue frumoasa colaborare cu pãrintele lor duhovnicesc, mai ales cã biserica de la Polocin trebuie cât mai curând sã îmbrace vesmântul luminos al sfintirii.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ