PS IGNATIE: „Cât de delicat este sufletul care lasã sã intre în el lumina Învierii lui Hristos!”

A DOUA ÎNVIERE… Preasfintitul Pãrinte Episcop Ignatie a oficiat la Catedrala Episcopalã din Husi, în ziua praznicului Învierii Domnului, Vecernia de Pasti, numitã si „A doua Înviere”. Din soborul slujitorilor au fãcut parte si pãrintele exarh Zaharia Curteanu si pãrintele secretar eparhial Sofian Gaman. În cadrul acestei slujbe, potrivit traditiei, pericopa evanghelicã rânduitã a fost cititã în 12 limbi (românã, greacã, latinã, ebraicã, slavonã, rusã, englezã, bulgarã, francezã, germanã, italianã si olandezã).

În cuvântul de învãtãturã, Ierarhul Husilor a explicat expresia întâlnitã la slujba Învierii si în fiecare duminicã „Învierea lui Hristos vãzând…”:

„Suntem încã sub bucuria si lumina sãrbãtorii Învierii lui Hristos, cea prin care am primit biruinta definitivã si irevocabilã asupra mortii. Întreaga fãpturã se bucurã de lucrarea desãvârsitã a lui Hristos. Asa cum se spune în slujba Pastilor: «toate s-au umplut de luminã, fãptura sã se bucure, cã Hristos a înviat din morti». Cântãrile slujbei Pastilor ne ajutã sã întelegem, atât cât ne este cu putintã, taina plinã de bucurie pentru întreaga umanitate, sã întelegem ceea ce Hristos a sãvârsit pentru noi: biruinta definitivã a mortii. Într-una din aceste cântãri din slujba Pastilor, pe care o auzim în fiecare duminicã de pe parcursul anului bisericesc, la stranã, se cântã: «Învierea lui Hristos vãzând, sã ne închinãm Domnului…». Oare cum putem sã «vedem» Învierea Domnului, de vreme ce nimeni nu a fost martorul precis al momentului în care Hristos a înviat? Niciunul dintre ucenici, nici femeile mironosite, nu au fost martorii clipei în care Hristos, prin gustarea mortii, a si biruit-o. Hristos este singurul martor al propriei Sale Învieri.”, a spus Înaltul Prelat.

„Biserica nu ne minte niciodatã”

„”Sfântul Simeon Noul Teolog, într-o catehezã legatã de Învierea lui Hristos, se întreabã: «oare Biserica ne minte, cerându-ne sã ne strãduim sã vedem Învierea lui Hristos, de vreme ce nu au vãzut-o nimeni, nici cei ce au fost contemporani cu El?» Biserica nu ne minte niciodatã, nu ne vinde iluzii. Ni se cere ca noi însine sã ne asumãm, la nivel personal, lãuntric, sã trãim aceastã înviere. Cum o putem trãi? Rãspunsul ni-l dã tot Sfântul Simeon Noul Teolog. El ne spune cã «trupul nostru este ca un mormânt în care intrã Hristos, dacã noi, prin pocãintã si smerenie, renuntãm la tot ceea ce ne tine departe si ne mentine în starea de divort fatã de Dumnezeu- adicã sã renuntãm la pãcat». «Hristos vine în mormântul trupului nostru, care este curat de orice fel de pãcat, si El înviazã în trupul nostru. În felul acesta, noi însine putem sã trãim si sã vedem, în chip tainic, Învierea lui Hristos. Sfântul Simeon Noul Teolog ne spune cã cei mai multi oameni cred în Învierea lui Hristos, dar foarte putini sunt cei care o au si o vãd în chip curat. (…) Sã cãutãm, prin efortul de a ne despãtimi de tot ceea ce ne tine departe de Dumnezeu, sã si vedem Învierea lui Hristos. Sã înviem împreunã cu El. Astfel, Învierea va fi realitatea universului nostru lãuntric. Cât de frumos este un om cu sufletul înviat, cu sufletul biruitor asupra mortii spirituale, care este pãcatul! Cât de delicat este sufletul care lasã sã intre în el lumina Învierii lui Hristos!

Aceastã sãptãmânã este numitã «Sãptãmâna Luminatã», pentru cã fiecare zi este ca o duminicã. Pe parcursul acestei sãptãmâni, toti cei care erau botezati în noaptea Învierii, veneau îmbrãcati în haine luminoase si se împãrtãseau în fiecare zi. Existã un canon în care se spune cã crestinul este dator ca în aceastã sãptãmânã sã se hrãneascã cât mai mult cu Sfintele Taine si cu citirea din Sfintele Scripturi.”, a încheiat PS Ignatie, Episcopul Husilor. Hristos a Înviat!
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ