PS IGNATIE: „Formalismul ucide dragostea si delicatetea pe care ar trebui sã le avem fatã de cei din jur” (FOTO)

PREDICÃ….De Sãrbãtoarea Sfântului Ierarh Nicolae, Preasfintitul Pãrinte Ignatie, Episcopul Husilor, a sãvârsit Sfânta Liturghie la Mãnãstirea Fâstâci, Protopopiatul Vaslui, cu prilejul hramului acestui sfânt asezãmânt. Din soborul slujitorilor a fãcut parte si pãrintele protopop Adrian Chirvasã. În cadrul Sfintei Liturghii, Pãrintele Episcop Ignatie a hirotonit întru diacon pe tânãrul teolog Florin Croitoru. În semn de pretuire pentru activitatea desfãsuratã în calitate de staretã a Mãnãstirii Fâstâci, Preasfintia Sa a hirotesit-o întru stavroforã pe monahia Parascheva Chelaru.

În omilia rostitã cu acest prilej, Pãrintele Episcop Ignatie a explicat fragmentul evanghelic al vindecãrii femeii gârbove, vorbind despre pãcatul formalismului, care anesteziazã orice formã de iubire de semeni: «Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se cã Iisus a vindecat-o sâmbãta, rãspunzând, zicea multimii: Sase zile sunt în care trebuie sã se lucreze; venind deci într-acestea, vindecati-vã, dar nu în ziua sâmbetei!» (Luca 13, 14)

„Pericopa evanghelicã ne vorbeste despre o minune sãvârsitã de Domnul Hristos cu o femeie gârbovã, care avea trupul îndoit înspre pãmânt. Dumnezeu ne-a creat ca sã ducem o viatã verticalã din punct de vedere moral. Însãsi pozitia corpului nostru este cea care ne încredinteazã cã Domnul ne-a creat sã ducem o viatã verticalã din punct de vedere duhovnicesc. Pãcatul ne orizontalizeazã, ne apleacã, ne face sã avem ochii mintii si ai inimii aplecati spre pãmânt.

Gârbovirea este o boalã care nu ne dã posibilitatea de a avea o imagine de ansamblu a ceea ce ne înconjoarã. Obligã privirea sã fie îndreptatã numai spre cele ale pãmântului. Din punct de vedere spiritual, gârbovirea sufleteascã ne leagã de cele ale pãmântului, de cele efemere, nedându-ne posibilitatea sã avem perspectiva de ansamblu, sã ne îmbogãtim spiritual, vãzând tot ceea ce este în jur.

Femeia din pasajul evanghelic, chiar dacã era gârbovã din punct de vedere trupesc, din punct de vedere spiritual dãdea dovadã de o foarte mare verticalitate. Venea la sinagogã, se ruga si avea mare grijã de sufletul ei. Gârbovirea trupeascã era biruitã de verticalitatea spiritului ei. Domnul Hristos, în momentul când a intrat în sinagogã, a vindecat-o pe aceastã femeie, i-a îndreptat trupul, pentru cã avea o frumusete a sufletului. Din nefericire, mai marele sinagogii suferea de gârbovire sufleteascã. Era orbit de formalism, de ritualism – care omoarã si anesteziazã orice formã de dragoste fatã de semeni. El riposteazã fatã de minunea sãvârsitã de Hristos, fatã de bucuria vindecãrii unui om suferind, pentru cã el însusi suferea de boala formalismului”, a spus PS Ignatie. Ierarhul Husilor a explicat apoi semnificatia zilei de odihnã pentru evrei, sâmbãta, si de ce Domnul Hristos a ales-o pentru a vindeca:

„De ce Hristos vindeca în zi de sâmbãtã?

Pentru evrei, sâmbãta era o zi de odihnã. Nu se lucra. Se fãcea exceptie când era vorba de îngrijirea animalelor. Mergeau la sinagogã si se rugau, dedicau acea zi lui Dumnezeu.

Statornicirea acestei zile ca zi de odihnã este motivatã de faptul cã Dumnezeu a lucrat sase zile (zilele Creatiei), si în a saptea S-a odihnit de cele ce a fãcut. Odihna lui Dumnezeu nu înseamnã pasivitate, ci înseamnã contemplarea a ceea ce El a creat în cele sase zile. Dupã aceste sase zile de lucru ale lui Dumnezeu, omul primeste, ca dar, Creatia, Universul, de care sã aibã foarte mare grijã. Domnul îl pune pe om stãpân asupra creatiei, nu sã o domine si sã profite de ea, ci sã aibã grijã de tot ceea ce El i-a dãruit. Hristos vindecã în zi de sâmbãtã, lucreazã cele duhovnicesti în aceastã zi, pentru cã omul nu a avut grijã de creatia Sa”.

Preasfintia Sa a îndemnat pe cei prezenti sã caute profunzimea si autenticitatea credintei. Totodatã, a vorbit despre sursa realã a blândetii ce l-a caracterizat pe Sfântul Ierarh Nicolae:

„Pasajul evanghelic ne atrage atentia cã existã o anumitã formã de gârbovire sufleteascã – formalismul – care ucide dragostea, gingãsia si delicatetea pe care ar trebui sã le avem fatã de cei din jur. Este ceea ce a fãcut si Sfântul Ierarh Nicolae. El este modelul si exemplul cel mai minunat de dragoste si de noblete fatã de toti cei aflati în suferintã.

Troparul Sfântului Ierarh Nicolae ne spune cã el este «icoanã a blândetii», adicã model de blândete. El a îndeplinit cel mai autentic îndemnul lui Hristos: «învãtati-vã de la Mine, cãci sunt blând si smerit cu inima». Omul care iubeste si care are o atentie deosebitã fatã de suferintele semenilor, este un om liber de orice fel de întelegere a poruncilor lui Dumnezeu într-o manierã legalistã”, a mai arãtat PS Ignatie.

Sã ne fereascã Domnul de oameni insensibili, ritualisti si foarte legalisti

„Hristos ne avertizeazã cã trebuie sã ne ferim de formalism, sã ne ferim sã punem accent pe învelisul exterior al credintei, neglijând ceea ce este esential – schimbarea lãuntricã. Sã nu zãbovim numai asupra formei exterioare a credintei. Sã mergem întotdeauna înspre ceea ce tine de profunzimea si autenticitatea ei”.”, a încheiat omilia sa, PS Ignatie.

La final, Pãrintele Episcop Ignatie a împãrtit dulciuri copiilor prezenti la Sfânta Liturghie.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ