Racordarea la gaze va fi gratuită

Racordarea la reţeaua de gaze naturale va fi gratuită pentru toţi consumatorii casnici, a decis Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). ANRE a adoptat vineri un ordin care prevede că operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale va suporta costurile necesare racordării la gaze, iar ele vor fi ulterior recuperate prin tarifele de distribuţie. Acest lucru se va aplica pentru solicitanţii din categoria viitori clienţi casnici şi noncasnici care depun cerere pentru realizarea unui racord PM necesar alimentării cu gaze naturale. „Costurile cu obiectivele/conductele necesare racordării sunt suportate de OSD şi sunt recunoscute în tariful de distribuţie în conformitate cu prevederile Legii”, arată ordinul adoptat. În vederea racordării la SD, solicitanţii, viitori clienţi finali casnici, vor trebi să depună la operatorul sistemului de distribuţie o cerere de racordare. Pentru realizarea racordării a solicitanţilor se parcurg următoarele etape: depunerea şi înregistrarea la OSD a cererii de racordare la sistemul de distribuţie însoţită de o serie de documente şi achitarea tarifului de analiză a cererii, după caz; Cererea de racordare este însoţită de următoarele: 1) documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor şi/sau construcţiei unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea; 2) documente de identificare ale solicitantului şi, după caz, ale persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relaţia cu OSD; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice şi, după caz, mandatul; 3) alte înscrisuri pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susţinerea cererii. evaluarea cererii de racordare; stabilirea soluţiei tehnice pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării; eşalonarea lucrărilor necesare racordării şi actualizarea planurilor de investiţii cu lucrările necesare în conformitate cu prevederile din Procedură; emitere ATP (avizul tehnic de principiu) în funcţie de soluţia tehnică în cazul în care nu este obiectiv/conductă necesar/necesară racordării; dacă există obiectiv/conductă necesar/necesară racordării, OSD emite ATR (avizul tehnic de racordare);

Citeste mai mult: adev.ro/qi31ba
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ