0.1 C
Vaslui
03-feb.-2023

RĂZBOI ÎN PRIMĂRIE : Fostul director al Poliției Locale Vaslui cere demisia șefei de la Resurse Umane, pe motiv de incompetență!

- Advertisement -
NEÎNȚELEGERI… La ultima ședință de Consiliu Local, fostul director al Poliției Locale Vaslui a luat-o în colimator pe șefa Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Vaslui, pe care a acuzat-o de incompetență

SCANDAL… Plecarea lui Sorin Catană din fruntea Poliției Locale Vaslui a generat un scandal de proporții în Primăria Vaslui. La ultima ședință de Consiliu Local, fostul director a adus acuzații extrem de grave atât secretarului U.A.T. Vaslui, Eduard Lăcătușu, cât și șefei Serviciului Resurse Umane din cadrul primăriei, Mariana Șalaru, cerându-le ambilor să-și dea demisia din funcțiile pe care le ocupă. De față cu toți consilierii locali, Catană a atins mai multe subiecte sensibile, unele atât de grave încât ar putea intra în aria de competență a procurorilor. Modificări ale hotărârilor de CL, făcute fără știința consilierilor, după ce acestea fuseseră deja adoptate de legislativ, angajări dubioase, jonglerii cu fonduri europene au fost doar câteva dintre subiectele abordate de Catană în ultima ședință de CL. Deranjat de afirmațiile făcute de fostul șef al Poliței Locale Vaslui, secretarul primăriei a părăsit, la un moment dat, sala de ședințe, însă a revenit pentru a oferi un drept la replică. În apărarea sa, Lăcătușu a făcut apel inclusiv la codul bunelor maniere. “Eu, înainte să citesc, am învățat de acasă, de la mama și de la tata, un cod, cel al bunelor maniere. Ați fost zece ani într-o funcție, n-ați sesizat niciodată chestiunile astea. Ce faceți dumneavoastră azi uimește pe toată lumea”, a declarat, siderat, secretarul primăriei. Nici șefei de la Resurse Umane nu i-au picat prea bine dezvăluirile făcute de Catană, aceasta amenințându-l pe fostul director al Poliției Locale cu plângere penală pentru hărțuire.

Printr-o scrisoare deschisă, adresată ziarului Vremea Nouă, comisarul-șef de poliție, Sorin Catană, a explicat care au fost motivele care l-au determinat să iasă cu aceste dezvăluiri în ședința de Consiliu Local, scrisoare pe care o vom reda, în integralitate, în rândurile următoare: “La 22 decembrie 1989, ca orice tânăr din acele vremuri, am fost în Piața Civică pentru a protesta alături de ceilalți, printre altele: împotriva incompetenței, împotriva minciunii, pentru a ne putea exprima fără cenzură și pentru a trăi în adevăr. Interpelarea subsemnatului de la finalul ședinței Consiliului Local, din 22 decembrie 2022, prin care am solicitat demisia secretarului U.A.T. Vaslui și a șefei Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Mun. Vaslui, s-a datorat faptului că, aceasta din urmă ocupă o funcție cheie, fără a avea însă aptitudinile necesare. Din cauza incompetenței acestei șefe de serviciu, mai mulți angajați din cadrul U.A.T. Vaslui au avut de suferit de-a lungul timpului. Elocvent este cazul unui angajat al serviciului resurse umane, căruia i s-a făcut rău în timpul programului, fiind transportat cu ambulanța la spital, din cauza modului incompetent de lucru al șefei sale.

Argumentez incompetența acestei șefe de serviciu cu mai multe fapte imputabile, cum sunt:

(1) Situația în care, H.C.L. cu nr. 33 din 11.04.2013 apare pe site-ul Primăriei Vaslui cu un număr de 6 proiecte, iar, după încheierea ședinței, din pixul d-lui Secretar al U.A.T. Vaslui, au mai fost adăugate încă 3 proiecte, s-a datorat incompetenței șefei serviciului resurse umane, întrucât uitase să solicite în timp util avizele A.N.F.P. pentru cele 3 proiecte, punându-l pe Secretarul U.A.T. Vaslui în situația de a încălca legea și jurământul de credință;

(2) În calitatea de șefa serviciului resurse umane, în anul 2013 a organizat la Primăria Mun. Vaslui, în mod nelegal, concursul pentru ocuparea funcției de șef serviciu circulație din cadrul Poliției Locale Vaslui (concursul trebuia să aibă loc la poliția locală, întrucât este o instituție cu personalitate juridică). Cu privire la desfășurarea acestui concurs, cu rea intenție, șefa serviciului resurse umane din cadrul Primăriei mun. Vaslui mi-a adus la cunoștință despre faptul că sunt președintele comisiei de concurs, cu doar o jumătate de oră înaintea probei scrise, fără să mă informeze în prealabil despre obligația legală pe care o aveam cu privire la verificarea dosarului de înscriere a candidatului, determinându-mă să particip la organizarea nelegală a acelui concurs. În considerarea funcției pe care o deține și a presupusei experiențe a acesteia, am avut convingerea că procedura de verificare a dosarului de inscriere este în limitele legii. Însă, după mai multe sesizări ale polițiștilor locali din cadrul serviciului circulație, în anul 2020, Agenția Națională a Funcționarilor Publici din București a constatat faptul că, acel concurs a fost organizat în mod nelegal de către Primăria mun. Vaslui, iar la dosarul singurului candidat nu se aflau documente justificative din care să rezulte vechimea în specialitatea studiilor juridice ale acestuia.

În anul 2022, Tribunalul Vaslui prin Sentința Civilă nr. 128/CA/13.04.2022 a hotărât, iar Curtea de Apel Iași prin Decizia 502/ 12.09.2022 a constatat prescripția dreptului ANFP-ului de a fi depus acțiunea la instanța de judecată pentru anularea concursului. Din analizarea motivării sentinței sus-menționate a Tribunalului Vaslui, rezultă faptul că A.N.F.P. a depus acțiunea la instanța de judecată cu 8 zile mai târziu, fiind susceptibil de a fi depășit în mod intenționat, termenul legal de 6 luni de zile pentru înaintarea acțiunii. În motivarea sentinței Tribunalului Vaslui, cât și în decizia Curții de Apel Iași, nu a fost analizată legalitatea concursului, deoarece fondul cauzei nu a fost judecat. În consecință, așa cum rezultă din raportul întocmit de ANFP, în urma verificărilor efectuate, concursul este organizat nelegal de către Primăria Vaslui, cauza principală fiind incompetența șefei serviciului resurse umane;

(3) La data de 01.07.2017 a intrat în vigoare Legea salarizării nr. 153/2017, iar la data respectivă, șefa serviciului resurse umane era și președintele SINDPRIM din cadrul Primăriei Mun. Vaslui. La momentul stabilirii salariilor angajaților din instituție, pentru care legea prevede obligativitatea consultării cu organizația sindicală reprezentativă, din neglijența președintei SINDPRIM, acesta nu avea reprezentativitate sindicală pe unitate, lucru realizat abia in 28.09.2017 prin Sentința Civilă nr. 1842 a Tribunalului Vaslui.

Fără a se consulta cu vreun angajat al poliției locale, cu privire la cuantumul salariilor polițiștilor locali, aprobate prin. HCL nr. 81/31.07.2017 (pe care o consider întocmită ilegal), șefa serviciului resurse umane din Primăria Mun. Vaslui a contribuit la stabilirea eronată a salariilor polițiștilor locali, în sensul în care, din 2017-până în prezent, un polițist local cu studii superioare are salariul mai mare cu 2000 lei față de un coleg de patrulă, polițist local cu studii medii, în condițiile în care ambii polițiști locali exercită aceleași atribuții de serviciu. Astfel, n-au fost respectate principiile sistemului de salarizare, prevăzute la art. 6, lit. b,c din Legea salarizării nr. 153/2017, respectiv principiul nediscriminării și principiul egalității, prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă cu valoare egală;

(4) În perioada 14.02.2018 – 14.06.2019, Primăria Mun. Vaslui a implementat proiectul pe fonduri europene Sistem de management al performanței și calității, adresat tuturor serviciilor publice ale primăriei. Managerul proiectului, șefa serviciului resurse umane, a uitat să includă și 3 servicii publice importante ale primăriei, pentru a beneficia de implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității – Standardul ISO-9001:2005, respectiv: poliția locală, asistența socială și piețele agroalimentare, motiv pentru care acestea nu au putut beneficia de fondurile europene prevăzute în acel proiect.

(5) Începând cu luna aprilie 2017, cu 4 luni înainte de 01.07.2017, când a intrat în vigoare Legea nr. 153-legea salarizării, șefa serviciului resurse umane a contribuit la majorarea veniturilor doar ale salariaților din cadrul Primăriei Mun. Vaslui, uitând să-i includă la mărirea salariilor și pe angajații din Poliția Locală, Direcția de Asistență Socială și Direcția Administrarea Piețelor, încălcând astfel principiul nediscriminării și al egalității salariale.

(6) În perioada 01.11.2012-26.10.2017, aceeași șefă serviciu resurse umane a uitat să-și îndeplinească atribuția de a întocmi fișa de post pentru șeful poliției locale (la 26.10.2017 a întocmit-o doar la solicitarea acestuia), iar după intrarea în vigoare a O.U.G/57/2019 privind Codul administrativ, când fișa de post trebuia reactualizată, a întocmit-o greșit de 4 ori în interval de 2 luni, după care s-a lăsat păgubașă.

(7) De asemenea, între anii 2012-2022, șefa serviciului resurse umane din cadrul Primăriei Vaslui a uitat să întocmească raportul anual de evaluare pentru șeful poliției locale, în vederea aprobării de către Primarul mun. Vaslui.

Luând în considerare cele mai sus-prezentate, solicit d-lui primar să dispună, în cel mai scurt timp, realizarea unui audit public extern la Serviciul resurse umane din cadrul Primăriei Vaslui, având în vedere faptul că, între angajații primăriei ar mai fi și alte persoane care ocupă funcții de conducere și de execuție în mod illegal, respectiv nu ar avea vechimea necesară în specialitatea studiilor. Întotdeauna, dl primar a luat cunoștință de omisiunile/gafele șefei serviciului resurse umane, din cadrul Primăriei Mun. Vaslui, dar, de fiecare dată, le-a tolerat, dovedind nepăsare și ignoranță față de neîndeplinirea corespunzătoare a prerogativelor de putere publică a unei funcții atât de importante. Dimpotrivă, urmare a intrării în vigoare a legii salarizării, din anul 2017, în calitatea ordonator principal de credite, dl primar a considerat că, raportat la responsabilitatea, complexitatea și impactul deciziilor impuse de atribuțiile corespunzătoare activității desfășurate de șefa serviciului resurse umane, aceasta beneficiază de încadrarea funcției pe gradul II, având un salariu mai mare decât funcțiile de conducere încadrate pe gradul I”.

Replici “palide” în timpul ședinței

DISPUTE… Poziționată în spatele lui Sorin Catană, Mariana Șalaru a ascultat acuzațiile care i-au fost aduse cu privire la organizarea concursului de la Poliția Locală. În replică, șefa de la Resurse Umane i-a reamintit fostului director al Poliției Locale că a fost președintele comisiei de concurs, chiar dacă a fost pus cu o jumătate de oră înainte ca acel concurs să se defășoare

Toate punctele din scrisoare au fost aduse în discuție de Sorin Catană și în timpul ședinței de Consiliu Local, din data de 22 decembrie 2022. Prima replică a venit din partea secretarului primăriei, Eduard Lăcătușu, care s-a arătat destul de consternat de afirmațiile făcute de Catană. “Eu, înainte de a învăța să citesc, am avut, de acasă, de la mama și de la tata, un cod pe care nu l-am uitat niciodată, indiferent că am trecut prin codul civil, penal, administrativ. Se numește codul bunelor maniere. Ați fost 10 ani de zile într-o funcție, într-un aparat, într-un serviciu și nu ați sesizat niciodată chestiunile astea. Ce aduceți dumneavoastră, zi de zi, la registratura unității, uimește pe toată lumea. Rămâneți așa cum încă vă consideră multă lume, un om profesionist, de calibru. Ceea ce faceți dumneavoastră azi, să-mi spuneți, după 9 ani, că am avut o hotărâre cu 9, cu 6 puncte… A fost control de legalitate, au fost posibilități de atacare în instanță. Dat fiind faptul că suntem într-o ședință de Consiliu Local solemnă, nu vă mai ascult din momentul acesta nicio secundă” a răspuns secretarul primăriei Vaslui, după care a ieșit din sala de ședințe. În hora replicilor a intrat și Oana Dumitriu, șefa Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei Vaslui, care a dat asigurări că DAS-ul este certificată ISO 9001 -Managementul Calității. “Într-adevăr a fost un proiect care s-a scris cu respectarea unui ghid. Condițiile de eligibiltiate au fost respectate, iar DAS-ul s-a raliat politicii ordonatorului principal de credite de la acel moment. S-a certificat ISO 9001, așa cum este certificată și anti-mită în momentul acesta. Cum Direcția de Asistență Socială s-a îndreptat către ordonatorul principal de credite, la fel puteau proceda și ceilalți doi ordonatori terțiari de credite (nr. Poliția Locală și Direcția de Administrare Piețe Târguri și Oboare)” a precizat șefa DAS. La microfon a intervenit și șefa de la Resurse Umane, Mariana Șalaru, care i-a reamintit lui Sorin Catană că în 2013 a fost președintele acelei comisii de concurs. “Acel concurs a fost organizat în mod legal, cu toate avizele care trebuiau obținute, iar dumnealui, în acel concurs a fost președinte de comisie. În rog pe domnul Catană să se abțină de la acuzații nefondate, altfel voi formula plângere pentru hărțuire”, a afirmat Șalaru. În apărarea lor, toți cei aflați în vizorul fostului director al Poliției Locale au reclamat tardivitatea dezvăluirilor făcute de Catană. Într-o mare măsură au tot dreptul să facă asta. Însă de o mie de ori mai gravă decât această întârziere este suspiciunea că aceste fapte reclamate de Sorin Catană ar putea fi adevărate, de aceea realizarea unui audit public extern la Serviciul Resurse Umane se impune a fi făcut cât mai urgent. Fiecare zi de întârziere crește și mai mult această suspiciune, mai ales că nu e pentru prima dată când unor șefi din Primăria Vaslui le sunt aduse acuzații grave.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

55 COMENTARII

 1. Fraților, oricum faptul că domnul Catană a sesizat o faptă extrem de gravă, asta nu înseamnă că dumnealui nu va plăti pentru chestiile pe care le-a făcut fiindcă odată sosiți, cei de la DNA vor face razie prin birouri și vor lua toată hârțogăraia posibilă și imposibilă la puricat. Adică oricum va avea și dumnealui probleme serioase cu organele judiciare, dar faptul că și-a făcut curaj să vorbească e de admirat. PROBLEMA cea mare este în administrație unde există corupție cu siguranță. Puterea la ora actuală este concentrată în mâinile unui singur om și anume, domnul primar, care se crede șef peste plantație. Asta înseamnă că regimul comunist nu a pierit. Când intrați în primărie nu știu dacă ați văzut cum fac „plecăciuni” polițiștii locali către cei mari („șăfu” în sus, „șăfu” în jos). VREMEA NOUĂ, ar trebui să realizați o investigație jurnalistică mai amănunțită pentru că e nevoie de o reacție de la nivel național până la urmă, altfel modul de lucru la Vaslui nu se va schimba niciodată. În altă ordine de idei, ar fi bine ca domnul primar să lase locul celor mai tineri indiferent de partidul politic din care provin, e și rândul lor să pună Vasluiul pe picioare și să-l modernizeze așa cum merită. Ne întrebăm de ce ne pleacă tinerii, dar au fost ei încurajați vreodată de autoritățile publice locale să rămână? Gata cu smiorcăiala, prosteala și cu lugu lugu, ajunge!

 2. Catană iate de mână cu Chelaru și aruncați ă de pe podul de la Brăila că așa o să rămâneți în istorie, mai proști ca voi nu găsești în tot județul.

 3. Catana da ia zi matale cum mergeai la gara la ” prietena” lu Mosailov și îți făceai poftele , tu te lăudai in grupuri de prieteni că toate de la poliția locală ți-o sug , sugaciule am și poze vor ajunge in presa cât de curând dar in aia centrala aici la Vaslui umflatu” de patron poate fi cumpărat cu un borcan de miere ,sau na daca Zice (prietenu) Tâtaru că nu se publică pai nu se publica ,p.s grija unde distribui poze cu sugacele tale , 🤣 milogule

 4. Mai bine scria comandantu si despre cum a terminat Șalarița facultatea la 45 de ani si cum pîna atuncia a fost mare secretara la viceprimarul Paval si la Goscom unde a fost director.
  Pavele crezi ca s-a uitat cand ai avansato de la secretara cu studii medii la consilier pe studii superioare in 2 saptamini ? dupa care sefa la resurse umane intr-un an de zile fara sa aiba vechime si habar in resurse umane!
  Doamna Chircu fosta sefa de personal sa traiasca care a facut examenul tot asa ilegal. De asta le-a fugarit Șălărița pe toate colegele vechi din biroul de resurse umane ca sa se uite trecutul ei ! Ai avut asa multe obligatii la Aurel Șălaru pe cind a fost sef la economic ? Cite dosare penale ti-a albit Aurel pe cind erai sef la Goscom ca sa-ti faci casa la Munteni de Jos? Fostii ofiteri economici Anicai, Diaconu, Pila sa traiasca…si alti sefi din militie. Cite neamuri le-ai angajat in primarie drept rasplata? Mai ales pe-ale lui Pila. Pina si fata secretarei lui Aurel ai angajat-o la buletine. Popa Catalin si Livita cate dosare penale ti-au mai albit? Numai neamuri de -ale lui Salaru ai adus in primarie de cind a plecat primarul Cristea. Ai ajuns ca tovarasu Ceausescu cu tovarasa academiciana. Ai ajuns sa te conduca o analfabeta. Si-a batut joc de tine betivanule care stateai cu sticla de rachiu sub masa la Goscom. Se vede ca-i facut scoala de comunisti la Stefan Gheorghiu. DNA sa va ia pe toti.

  • … Mai bine scria comandantul și despre cum a făcut paiața asta facultatea. În Crucea Gării, într-un birou de la Finate, unde se adunau și alți năluci ca ea o dată la 2 luni și făceau chetă sa plătească profesorii ca să ii treacă examenele.
   Secretară a ajuns din femeie de servici la Unirea Meșteșugarilor și la Primărie.
   Toți care erau cu mult deasupra ei au fost scosi din echipa de această paiață. De la coada mopului a ajuns să mature pe jos cu niște profesioniști, că doar a fost cocoțată șefa de resurse umane.
   Spălați-vă pe cap cu ea acum tovarășilor

 5. Sorinel pustiu a dat fuga la politia locala sa se asigure ca secretele sunt bine păzite de oamenii lui de încredere și vor apărea care cumva în presa sau pe la instituțiile care I dau fiori reci pe spate
  Disperarea te scoate din casa, fricosuleee

 6. Catană! Tu nu ești complice la toate astea dacă ai știut de ele? Ți-a plăcut funcția și ai mers pe burtă, dar s-a terminat ciolanul mai devreme decât te-ai fi așteptat. La fel ca la competentul ăla de Popa din fotografie, care a plecat pe ușa din dos din IPJ ( e drept, cu pensie de 9000 lei, pensie pe care tu nu ai prins-o) și care acum mai ia niște bănuți frumoși din primărie în loc să fie angajat un tânăr. Poate se va convinge primăria de,, specialiștii ” din poliție și se curăță de ei ( că v-ați adunat câțiva acolo).

 7. Acest individ, Catana, a luat pensie si salariul, cumulate, mai mult decat primarul, acum cand nu mai are de unde suge s-a suparat. Cate ilegalitati a facut acest director in ultima luna cand stia ca trebuie sa plece, nu a mai facut nimeni pana acum in administratia publica . Angajrile don Catana, pe care le-ai facut pe mosia ta se vad de la o posta ca sunt cu dedicatie, Conditiile impuse pentru a participa la concurs erau exact cele pentru persoana angajata.

 8. Ooo, ce veste minunata , de la politia locala se arata! Catanilingus Sorinel a fost dat afara ca un cretinel🤣🤣 acum latra si musca, sa l bagam in cusca ( la racoare)🤣🤣

 9. Da,urat de tot ,din tinerete asta a taiat si spanzurat si crede ca i se cuvine ,unii nu stiu cand sa se opreasca,a supt ea candva si acum ii plac cei ce o pupa in dos , cei independenti,competenti nu au sanse,iar domnul pacat ca latra dupa .

  • Bai Casandra, care defapt ești un poponar, ce a făcut Catana cat a condus instituția, nu o sa facă nimeni o suta de ani. Nu am legături cu el, dar știu foarte bine ca a scos din noroi pe toți taranoii de la sate și ia făcut funcționari fără ca ei sa știe o buchie de carte. Dar, a avut suflet și a ajutat pe oricine care ia cerut ajutorul. Așa, ca nu mai manca plastilina. Omul este titrat și se descurca în orice speța. Sa va aduceți aminte, cand plângeati la ușa lui, să vă angajeze.

   Iar, in ceea ce privește pe nevasta lui Șalaru, care pupa icoanele pe la Grumezoaia ca o mironosița, să știi că este adevărat ca este o neștiutoare. Salaru, care a fost și este un șarlatan, o întreține, dar fata, nu are creier. In concluzie, Catana este deștept și bravo lui pentru curajul de a spune adevărul, cu repercusiunile ce trebuie sa le înfrunte. Sa mai scăpăm Vasluiul de Șalaru și Mariana lui, care ii face jocurile după ce a a pensionat.

   • Poate înveți și tu când se scrie „ia” si cand se scrie „i-a”. Vad ca te pricepi la comentarii dar nu te pricepi sa scrii corect gramatical.

 10. Numai DNA poate opri neregulile din poliția locală, plângere făcută directorilor care se cred pe moșia lor , folosesc și fura banul public în cârdășie cu cei din primărie, monitorizează cu camere proprietăți private, folosesc mașini de serviciu neinscripționate, se cred sub acoperire, e jale de când foștii milițieni au pus mâna pe putere, iar restul au rămas cocoșati stând în poziția ghiocel, că ăia piticii se ridică pe vârfuri săi pupe în dos.

 11. Un audit extern la politia locala va dovedi ca zicala hoții stima hotii se potrivește de minune !!!!
  Sorinel, stai pe aproape, sa nu care cumva sa te retragi în munți
  Mascații te găsesc și acolo
  Multe salutari de la fabian

 12. Una peste alta, că Catana a început sa dea din casă, ca sefa de personal a făcut si a dres, totul arata ce mafie este în primărie sub directa coordonare a primarului! E puțin probabil ca primarul sa nu știe! Asa ca dragi vasluieni, orbilor, haideți toti la vot s a votam mafia în continuare pentru ca avem flori și borduri! Haideti ca primim ceea ce votam!

  • Pe cine sa votezi ? ca, Castana asta e cu PNL pe filiera Arcaleanu și are bube în cap și prostii făcute mult mai mari decât aia de la primărie
   Inclusiv presa îl pupa în dos și tace mâlc la tâmpeniile lui, ca a fost bun sponsor cu articole plătite cu cât nici nu costau
   Sa fim serioși, n-ai cu cine vota ca sa zici ca se va schimba ceva, se mănâncă pt ciolan dar la fel sunt toți

 13. Se zvonește ca cei de prin politia locala vor scoate de prin dulapuri toate scheletele ascunse bine de acest odios preudo- conducător…
  Asa ca …… va fi un an fierbinte sorineleee

 14. Un funcționar public a fost angajat ilegal, însă legal aceasta fapta nu mai poate fi judecata, dar este ilegală. Dar de demisie de onoare, de demitere de onoare s-a auzit?

 15. Intrebare intrebatoare: perché, Luigi, perché?! 🙂 🙂
  Adica, de ce acest cetatean, in loc sa-si pape linistit pensia rezonabil de babana, se apuca de dat in toate directiile? Cine si cu ce l-a suparat?
  Oricum, nimic nou sub soare: nu e nevoie sa ne spuna cineva ca functionarii publici sunt de o incompetenta crasa. Vedem asta si singuri, in fiecare zi, din pacate.

 16. Sorinel porno star, dacă tot ai știut de aceste nereguli de ce nu ai făcut nimic pana acum????? Vezi ca infracțiunea de tăinuire se pedepsește și în România
  Vezi sa nu ai nevoie de săpun la dușurile comune de la mititica

 17. Au rasuflat usurate fetele de la politia locala ca le inebunea cu telefoanele’ a facut grup separat cu ele pe wassap dar si cu noii angajati si-i indemna sa asculte doar de el, si sa nu asculte ordinile sefilor directi .

 18. De angajarile facute de el in politia locala de ce nu spune nimic? De promovarile pe ochi frumosi si pe supt p…. De ce nu zice nimic? De angajarea juristei, a preotesei, a noilor angajati care au fost pusi in functie in conditiile in care el primise hotararea de incompatibilitate?????A protestat pentru a trai in adevar? Care adevar ascuns de taticu??? De fetele pe care le-a violat a uitat???? O scarba ordinara! O sa primeasca exact dupa sufletul lui!!!

 19. Ce cauta Catalin Popa la masa Consiliului Local??????????? Nu ii mai ajunge pensia pentru care s-a ”trudit” cat a fost la IPJ? Incredibil! S-au umplut institutiile publice de pensionari de lux, care au tras mâța de coadă o viață…

 20. Catana a iesit cu aceste dezvaluiri ca stie ce a facut cat a fost dorector. Angajari, promovari nelegale pentru pilele lui, folosea masina de serviciu in afara programului in interes personal si multe altele. Stiind ca o sa vina un control de la Primaria Vaslui sa-i verifice activitatea a facut el aceasta scrisoare pentru a avea motiv sa spuna ca acel control este motiv de razbunare pentru dezvaluirile sale.

 21. Dacă au putut sa pună director al Poliției un asemenea incompetent imbecil clar ca buna ziua ce competenți sunt.
  Interesant ce caricaturi sau piloși o sa mai pună mai departe, caterinca asta e de acum o chestie politica , individul a avut timp ani de zile sa reclame nereguli dacă ar fi fost cinstit dar l-a durut la basca, cât timp își lua și el partea din aceeași troaca și ii făcea mendrele cu pilele lui era foarte bine.

 22. Sorin Catană nu e băiatul ăla cu gagicile, cu filmulețul ăla publicat de voi ” vremea nouă” și apoi ascuns sub preș?
  Adică mă refer la ținuta sa ….morală și nu la „potența” domniei sale!
  Sa vii cu reproșuri după ce ai fost eliberat din funcție,după ce ai tolerat atîta timp aceste ” inadvertențe”, mi se pare cam tardiv!
  Nu contest veridicitatea întîmplărilor enunțate!
  🤕🥴

 23. Lasa Catana ca nici cu cucoana de la Resurse Umane de la Politia Locala nu mi-e rușine. Cucoana preoteasa ce studii are ca să ocupe funcția la personal? Din politist local angajata pe STUDII MEDII a ajuns sefa la personal. Toți sunteți o apa și un pământ.

  • fix ca si acuma, omul a facut zeci de sesizari si cat a fost in functie. si astea si alte multe porcarii sunt bine stiute de edil si toate organele de control. anii au aratat insa ca aceasta madama este de neclintit.la cat de mezerabila este, cand o va lua la vale sigur ii va lua pe toti cu ea. le dorim CADERE PLACUTA si sa se aleaga praful de ei

   • Nu stiu sa fie iesit cu vreo scrisoare publica atunci cand a fost in functie. Sa iesi in presa dupa ce ai fost destituit din functie, e cam tardiv, cum spunea si cineva mai sus. Daca era viteaz, ducea razboiul cat a fost director.

    • Amintiți-vă doar câte articole și pamflete s-au scris în ultimii ani despre tovarășa doar în acest ziar. Apoi uitați-vă atent ce față are și cum își tine mânuțele fix acolo unde o doare de tot ceea ce a dezvăluit presa până acum
     Și de don primar tot acolo o doare

 24. E jale ce se petrece în primăria aia, iar cel mai mult au de suferit cetățenii acestui oraș care zi de zi se confrunta cu arogantei unor ciobani fără școală puși în funcții de conducere. Totul pe pile, totul pe relații și neamuri. Ați făcut din primăria aia, domnule primar, o adevărată castã, unde salariile sunt amețitor de mari, invers proporționale cu munca prestata!

  • Rusinea asta de femeie sau ce-o mai fi a ales sefi dupa nivelul ei. care s-a mai gasit sa ridice capu a fost obligat sa plece din institutie ca sa poata trai. frumos oras, pacat ca v-ati batjocorit in asemenea hal oamenii care au muncit pentru el

 25. Pusa in functie datorita faptului ca barbatu-sau a fost sef pe la Doi si-un sfert si pe la Economic (cum era pe vremuri) functii din care, probabil, a prins in plasa niste fazani! In cazul asta „rade harb de oala sparta”!

 26. O cârpă de muiere analfabetă.
  Asta ți-a adus începutul sfârșitului domnule primar. Iar blestemele zecilor de oameni cu tot cu familiile lor de care v-ați bătut joc o să vă bântuie și în mormânt. Nici sub pământ nu veți avea liniște. Dramul de conștiință de care pare că dați dovadă mult prea târziu ar trebui să vă împingă să cârpiți ce ați distrus. Dacă mai aveți conștiință. Mai aveți?

  • Urât sfarsit
   Roagă-te sa te pape Ursu acolo în munți unde ai de gând sa te retragi. Că atunci când te vom găsi nici strănepoții tai nu vor termina de plătit datoriile mizeriilor tale coconeto

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.