Reguli noi pentru profesorii debutanti

NOUTÃTI Persoanele care viseazã la o carierã în învãtãmânt trebuie sã se supunã noilor reguli de angajare care respectã principiile sistemului privat. Începând cu acest an, concursul de ocupare a unui post didactic se va tine la nivelul unitãtilor scolare, dascãlii urmând sã fie recrutati în functie de posturile vacante.

Candidatii pentru posturile de dascãli vor sustine mai multe probe: probã practicã sau inspectie specialã la clasã si probã scrisã din didactica specialitãtii, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate prin ordin MECTS. Subiectele vor fi întocmite de o comisie înfiintatã la nivelul unitãtii de învãtãmânt, a consortiului sau grupului de unitãti de învãtãmânt ce s-au asociat temporar. Din acest an, conditia obligatorie pentru ca un cadru didactic sã ocupe un post pe perioadã nedeterminatã este sã aibã definitivatul luat. Absolventii de anul acesta si cei care sunt deja profesori suplinitori fãrã definitivat vor face obligatoriu un stagiu de doi ani de mentorat. În perioada respectivã, debutantii vor preda, dar vor avea un profesor mentor care-i va îndruma pânã la obtinerea definitivatului. Definitivatul va putea fi dat în maxim trei ani de la încheierea mentoratului.

Au început înscrierile pentru titularizare

În perioada 2 – 12 aprilie se desfãsoarã înregistrarea cererilor de înscriere a candidatilor pentru ocuparea posturilor didactice, la secretariatul unitãtii de învãtãmânt / centrul care organizeazã concursul, si a celor care solicitã angajarea în baza notelor de la concursul din iulie 2010 si / sau de la concursul din iulie 2011. În perioada 20 – 28 aprilie vor fi validate înscrierile, prin semnãturã, de cãtre candidati sau împuternicitii acestora prin procurã notarialã în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare si desfãsurare a concursului, neprezentarea la validare atrãgând dupã sine anularea înscrierii la

concurs. Lista finalã a candidatilor înscrisi si a graficului privind sustinerea probelor practice / orale si a inspectiilor la clasã vor fi afisate pe 30 aprilie. Organizarea si desfãsurarea probelor practice / orale si a inspectiilor la clasã se va desfãsura în intervalul 2-8 mai, proba scrisã fiind programatã pentru data de 2 august. Pentru angajarea pe perioadã determinatã, candidatii trebuie sã obtinã minimum nota 5 atât la proba scrisã, cât si la proba practicã / inspectia specialã la clasã, în timp ce pentru angajarea pentru perioadã nedeterminatã nota obtinutã trebuie sã fie minim 7.

CENTRUL DE CONCURSUNITATEA SCOLARÃ ÎN CARE SE DEPUN DOSARELE
1GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL “STEFAN PROCOPIU” VASLUIGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL “STEFAN PROCOPIU” VASLUI
2CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTÃ EDUCATIONALÃ VASLUICENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTÃ EDUCATIONALÃ VASLUI
3COLEGIUL TEHNIC “AL. I. CUZA” BÂRLADCOLEGIUL TEHNIC “AL. I. CUZA” BÂRLAD
4COLEGIUL NATIONAL “CUZA-VODÔ HUSICOLEGIUL NATIONAL “CUZA-VODÔ HUSI
5GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL “NICOLAE IORGA” NEGRESTIGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL “NICOLAE IORGA “NEGRESTI
6SCOALA CU CLASELE I-VIII “ELENA CUZA” SOLESTISCOALA CU CLASELE I-VIII “ELENA CUZA” SOLESTI
7CLUBUL SPORTIV SCOLAR BÂRLADCLUBUL SPORTIV SCOLAR BÂRLAD
8GRÃDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 “RAZA DE SOARE” BÂRLADGRÃDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.” RAZA DE SOARE” BÂRLAD
9GRÃDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 “LICURICI” BÂRLADGRÃDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 “LICURICI” BÂRLAD
10GRUPUL SCOLAR TEHNIC “PETRU RARES” BÂRLADGRUPUL SCOLAR TEHNIC “PETRU RARES” BÂRLAD
11SCOALA CU CLASELE I-VIII BÃCANISCOALA CU CLASELE I-VIII BÃCANI
12SCOALA CU CLASELE I-VIII POGANASCOALA CU CLASELE I-VIII POGANA
13SCOALA CU CLASELE I-VIII VOINESTISCOALA CU CLASELE I-VIII VOINESTI
14COLEGIUL ECONOMIC “ANGHEL RUGINÔ VASLUICOLEGIUL ECONOMIC “ANGHEL RUGINÔ VASLUI
15LICEUL TEORETIC “EMIL RACOVITÔ VASLUILICEUL TEORETIC “EMIL RACOVITÔ VASLUI
1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ