Restrictii ridicate si nu prea dupã 15 mai

STARE DE ALERTÃ… Setul de mãsuri de relaxare care vor fi aplicate dupã 15 mai a fost publicat pe site-ul Institutului National de Sãnãtate Publicã (INSP). Acesta include reguli privind activitatea saloanelor de îngrijire personalã, cea din cabinetele stomatologice, din unitãtile sanitare non-COVID, mãsuri pentru protectia elevilor din clasele terminale si pentru examenele nationale, precum si privind transportul de persoane. Sunt incluse si recomandãri privind activitatea în lãcasurile de cult, în birouri si unitãti de cazare. La doar câteva minute dupã publicare documentului au apãrut si primele reactii, din partea Bisericii Ortodoxe Române si a reprezentatilor industriei hotelurilor, care au criticat o parte din mãsurile de relaxare gândite de autoritãti. Potrivit INSP, documentul este lansat în dezbatere publicã si poate suferi modificãri.

Au fost publicate primele propuneri de relaxare de INSP, sub forma unui document de 13 pagini, structurat pe mai multe capitole, în functie de activitatea domeniului care urmeazã sã fie redeschis dupã data de 15 mai, atunci când România va trece de la starea de urgentã la stare de alertã. Printre altele, se vor redeschide saloanele de înfrumusetare – frizerie, coafurã, manichiurã, pedichiurã si cosmeticã -, însã ele vor fi obligate sã functioneze în anumite conditii. Se va merge doar pe programare, iar clientul va fi informat cã accesul i se va permite doar dupã verificarea temperaturii, care nu trebuie sã depãseascã 37 de grade Celsius. Angajatii trebuie sã poarte mãnusi si mascã, iar dupã fiecare client se va dezinfecta. Incinta va fi aerisitã la fiecare douã ore.

Accesul în biserici va fi limitat

Din 15 mai se vor redeschide si bisericile. Accesul va fi limitat, însã, cu respectarea unei suprafete de 8 mp/persoanã. Preotii si personalul lãcasului de cult, cât si celelalte persoane care intrã în interior, vor purta mascã. Persoanele îsi vor dezinfecta mâinile cu dezinfectat pe bazã de alcool care va fi pus la dispozitie la intrarea în lãcasul de cult. Tot la intrare se va efectua un triaj observational si nu se va permite accesul persoanelor care prezintã simptome de infectie respiratorie (tuse, strãnut, rinoree). Se vor plasa la loc vizibil anunturi scrise privind regulile de distantare fizicã si cele de acces în lãcas. Se va evita atingerea sau sãrutarea obiectelor sacre de cult, în locul acestor gesturi rituale se va indica îngenuncherea sau înclinarea. Totodatã, preotii vor fi obligati sã împãrtãseascã credinciosii cu lingurite si pahare de unicã folosintã.

“Problema Impãrtãsaniei apartine exclusiv Bisericii”

Biserica Ortodoxã Românã anuntã, prin intermediul purtãtorului de cuvânt al instititutei, cã “recomandãrile legate de necesara protejare dictatã de grija fatã de noi însine si de ceilalti vor fi respectate riguros de toti oamenii cu bunã-cuviintã”. “Redeschiderea lãcaselor de cult tine de firescul revenirii la necesarele ritmuri ale socialului profund, dimensiunea religioasã a vietii fiind esentialã. Biserica Ortodoxã Românã si toate celelalte culte religioase au dovedit în mod exemplar întelegerea situatiei create de epidemie si, în cazul Patriarhiei Române, o implicare caritabilã fãrã termen de comparatie”, a declarat Vasile Bãnescu, purtãtorul de cuvânt al Bisericii ortodoxe Române. BOR nu este însã de acord cu toate propunerile INSP. “Problema Sfintei Împãrtãsanii si a împãrtãsirii credinciosilor este una care apartine însã exclusiv Bisericii”, anuntã reprezentatul BORR. “Biserica Ortodoxã Românã se va consulta cu celelalte Biserici Ortodoxe surori pentru a gãsi împreunã, în comuniune si în spiritul fidelitãtii fatã de traditia liturgicã, cea mai bunã cale referitoare la accesul credinciosilor, în contextul pandemiei, la miezul vietii crestine: Sfânta Împãrtãsanie”, mai spune purtãtorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Scolile rãmân închise, doar elevii claselor terminale vor face exceptie

Cursurile scolare rãmân suspendate pânã la finalul anului scolar. Dupã data de 2 iunie, se vor defãsura totusi activitãtile de pregãtire, pe o perioadã de douã sãptãmâni, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a si a XIII-a), precum si cu organizarea examenelor de evaluare nationalã, bacalaureat în conditiile respectãrii mãsurilor de prevenire. Adicã, vor veni la ore maxim 10 elevi pe clasã. Astfel, dacã la ora 9:00 vin primii 10 elevi, la 9:20 vine urmãtoarea grupã de 10 elevi. La intrarea în scoalã, la poarta scolii va fi întâmpinat elevul de cãtre un cadru medical si i se va lua temperatura, dupã care elevii vor parcurge un culoar bine definit de cãtre unitatea de învãtãmânt în curtea scolii, vor ajunge în fata usii unde vor avea covorase cu dezinfectant, se va realiza igienizarea interiorului scolii cu o zi înainte, iar cu orã înainte de pãtrunderea personalului si elevilor vor fi deschise ferestrele pentru aerisire. Atât cadrele didactice cât si elevii vor merge sã se spele pe mâini, vor primi dezinfectant, vor primi mãsti asigurate de cãtre Ministerul Educatiei, apoi se vor îndrepta cãtre sala de curs. În sala de curs nu vor intra mai mult de 10 elevi si un cadru didactic. Vor rãmâne în sala respectivã douã ore dacã sunt clasa a VIII-a, trei ore dacã sunt clasa a XII-a sau a XIII-a. O orã de curs va dura 50 de minute, va urma o pauzã de 10 minute. În pauzã, cadrele didactice si elevii nu trebuie sã interactioneze cu alte grupe de elevi. Procedura va fi asemãnãtoare la examenele nationale, care vor începe pe 15 iunie – evaluarea nationalã si pe 22 iunie bacalaureatul. La bacalaureat se vor sustine mai întâi probele scrise, dupã care cele de competente, care ar putea sã se desfãsoare online.

Hotelurile, obligate sã-si monteze dozatoare cu dezinfectati

Montarea de dozatoare cu dezinfectant pe holuri, precum si în fiecare camerã, servirea mesei în regim room-service preferabil cu tacâmuri si veselã de unicã folosintã, dezinfectia mai frecventã a camerelor si a spatiilor comune cu solutii speciale biocide se numãrã printre recomandãrile privind functionarea unitãtilor de cazare în regim hotelier din setul de mãsuri de relaxare care vor fi aplicate dupã ridicarea stãrii de urgentã. Intr-o primã etapã, restaurantele, barurile, cafenelele si cofetãriile din incinta hotelului nu vor functiona. De asemenea, locurile de joacã, locurile special amenajate pentru fitness, saunele, piscinele interioare vor rãmâne închise în perioada urmãtoare. În recomandãri se stipuleazã cã angajatii acestor unitãti trebuie sã respecte cu strictete mãsurile de bazã pentru protejarea împotriva COVID-19, cum ar fi igiena mâinilor, distantarea fizicã, evitarea atingerii ochilor, nasului si a gurii, respectarea igienei respiratorii, si respectarea recomandãrilor de a rãmâne acasã si de a solicita asistentã medicalã, dacã au simptome specifice bolii, iar conducerea trebuie sã adopte o atitudine responsabilã. În document se mai aratã cã, în cadrul receptiei, trebuie sã existe o trusã medicalã care sã continã: dezinfectant/ servetele cu efect antibacterian pentru curãtarea suprafetelor, mãsti, mãnusi, sort de protectie de unicã folosintã, halat medical, sac de unicã folosintã pentru deseuri. În plus, se mentioneazã promovarea mãsurilor de distantare socialã, recomandându-se monitorizarea oaspetilor din unitate, care pot fi bolnavi, dar cu respectarea reglementãrilor privind protectia datelor cu caracter personal si a dreptului la viata privatã si confidentialitate.

“Nu ne putem transforma locul într-un spital de campanie”

Proprietarii de pensiuni din toatã tara s-au pregãtit intens pentru redeschiderea mult asteptatã, unii au reorganizat totul pentru a fi siguri cã pot îndeplini mãsurile de sigurantã. Propunerile de relaxare publicate sâmbãtã de INSP le-au dat însã toate planurile peste cap. Proprietarul unei pensiuni din Maramures si-a exprimat nemultumirea cu privire la mãsurile de relaxare propuse pentru acest domeniu. “Asteptãm o decizie corectã, sã ni se spunã în ce conditii putem deschide. Noi nu putem transforma locul acesta într-un spital de campanie. Ne-am pregãtit, am fost împinsi sã facem turism în România, iar acum nu mai suntem bine vãzuti, desi am investit foarte mult. Noi nu ne putem adapta sã facem altceva în locul în care suntem acum. Avem nevoie de decizii corecte care sã ne împingã spre o deschidere normalã. Pierderile nu se mai pot recupera anul asta, la munte avem doar trei luni de varã pe an, ne bazam pe acest lucru. Indiferent când vom face aceastã deschidere, oricum ne trebuie pentru relansare cel putin o lunã pentru a sti dacã si unde se va cãlãtori. Nu înseamnã cã în 15 mai locurile de agrement vor fi pline. Dacã se va deschide, sã se deschidã oficial, dar acest oficial dureazã. Avem mãsuri de sigurantã normale igienice, dar nu avem resurse pentru mãsurile anuntate sâmbãtã”, a spus proprietarul pensiunii din judetul Maramures.

Mijloacele de transport în comun vor functiona cu jumãtate din capacitate

Din 15 mai si transportul în comun se va schimba radical. Relaxarea restrictiilor va aduce obligatii si pentru cãlãtori, dar si pentru soferi. Astfel, persoanele care circulã cu mijloacele de transport vor trebui în primul rând sã poarte mascã si sã pãstreze o distantã de minim un metru fatã de ceilalti cãlãtori. Vor fi obligatii si pentru transportatori. Numãrul maxim de pasageri va fi limitat la cel mult jumãtate din capacitatea de transport. În plus, vehiculelele vor fi curãtate si dezinfectate la sfârsitul si la începutul fiecãrei curse. În cazul vehiculelor de transport cu cel putin douã usi, fie troleu, autobuz, autocar, tramvai sau metrou, cãlãtorii pot urca doar pe usa din fatã si doar la coborâre le vor folosi pe celelalte. Si trenurile vor fi reamenajate pentru a pãstra reguli de igienã si distantare. Nici o garniturã nu va mai avea vagon-restaurant, iar confortul în vagoanele de dormit si cusete va fi îmbunãtãtit. Cu exceptia familiilor, va fi permis doar accesul unui cãlãtor într-o cusetã. Scaunele în vagoane vor fi marcate astfel încât sã se pãstreze distanta socialã, iar în toalete trebuie sã existe apã curentã, sãpun si dezinfectant.

Deplasarea în afara localitãtii, doar în anumite conditii

Deplasarea în afara localitãtilor se va putea face în anumite conditii: în interes profesional, inclusiv între locuintã/gospodãrie si locul/locurile de desfãsurare a activitãtii profesionale si înapoi; în scop umanitar sau de voluntariat; realizarea de activitãti agricole; pentru comercializarea de produse agroalimentare de cãtre producãtorii agricoli; îngrijirea sau administrarea unei proprietãti din altã localitate; eliberarea de documente necesare pentru obtinerea unor drepturi; participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament; din alte motive justificate, precum: îngrijirea/însotirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude sau persoane aflatã în întretinere, asistenta persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilitãti, deces al unui membru de familie. Deplasãrile în afara localitãtilor se mai pot face în urmãtoarele situatii: asistentã medicalã care nu poate fi amânatã si nici realizatã de la distantã; activitãti recreativ-sportive individuale desfãsurate în aer liber (ciclism, drumetie, alergare, canotaj, alpinism, vânãtoare, pescuit si altele) cu participarea a cel mult 3 persoane; participarea la evenimente familiale, cu un numãr limitat de persoane si respectarea regulilor de distantare socialã; pentru achizitia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operatiuni de întretinere a vehiculelor, activitãti care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

Mitingurile si concertele, interzise

Dupã 15 mai vor rãmâne în vigoare mai multe interdictii printre care organizarea si desfãsurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau alte întruniri în spatii deschise. Mai sunt interzise activitãtile culturale, stiintifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, de tratament balnear, desfãsurate în spatii închise.

Mãsurile de relaxare vor mai suferi modificãri

Alexandru Rafila, membru în Comitetul Executiv al Organizatiei Mondiale a Sãnãtãtii, spune cã mãsurile de relaxare propuse pentru perioada imediat urmãtoare datei de 15 mai vor mai suferi modificãri pânã la adoptare. Totodatã, el a declarat cã, dacã masca de protectie e utilizatã de 90% dintre persoane, circulatia virusului se opreste în câteva sãptãmani. “Sunt convins cã aceste mãsuri vor mai suferi modificãri pânã când vor fi adoptate. Nu existã mãsuri perfecte care sa evite orice posibilitate de transmitere a infectiei, asa cum nu existã sigurantã pentru orice activitate umanã. Al treilea element era legat de modul de respectare a mãsurilor. Sunt studii care aratã cã, dacã masca de protectie e utilizatã de 90% dintre persoane, circulatia virusului, în câteva sãptãmâni se opreste”, a declarat Rafila.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ