spot_imgspot_img
14.7 C
Vaslui
30-sept.-2023

Rusinos: trei preoti scosi din biserica

- Advertisement -

Astãzi, termen într-un scandal preotesc fãrã precedent

PROCES Astãzi, la Judecãtoria Bârlad are loc un nou termen în procesul pe care Episcopia Husilor l-a intentat preotilor Ioan Modiga, Dumitru Turcanu si Lucian Botez, prin care mai marii Episcopiei cer instantelor de judecatã ca preotii si familiile lor sã fie scosi cu forta din biserici si casele parohiale si aruncati pe drumuri, în plinã iarnã. Un gest inuman din partea PS Corneliu, Episcopul Husilor, care face tot posibilul pentru a stârni scandal în rândul credinciosilor din Eparhie, în fata unui val de nemultumiri din partea sutelor de preoti din judet. „Atât bisericile, cât si casele parohiale au fost ridicate si consolidate prin truda credinciosilor, Episcopia necontribuind cu absolut nimic, ci doar prin Sfântul Antimis pe care au cerut sume impresionante (Bozia – 15 milioane lei vechi, Blãgesti – 15 milioane lei vechi, Sãrãteni – 45 de milioane) fãrã a se elibera chitantã, desi acestea nu se vând, ci trebuiau dãruite de cãtre Episcop. În consecintã, Bisericile si casele parohiale sunt proprietatea credinciosilor si nicidecum a Episcopiei Husilor”, sustin cei trei preoti care spun cã enoriasii din aceste parohii au strâns sute de milioane de lei fiecare pentru a ajuta preotii locului, în timp ce Episcopia nu a venit cu niciun leu în lucrãrile de modernizare si refacere a bisericilor. Preotii Botez, Turca nu si Modiga sustin, fapt foarte grav, cã Episcopul Husilor ar fi încasat bani din vânzarea Sfântului Antimis la cele trei biserici, lucru pe care Biserica Ortodoxã îl pedepseste inclusiv prin excluderea din rândul preotimii a celui care s-a bucurat de banii obtinuti din vânzarea acestor bunuri sfinte. „Port mereu în suflet actele de jertfã ale Sfintilor nostri mãrturisitori care ne-au lãsat (…) o mostenire pe care trebuie sã o cinstim si nicidecum sã o pervertim dându-i un sens pur material prin vânzarea celor sfinte (Sfintele Antimise). Am învãtat cã vânzarea de frate a ajuns si între noi, preotii. Am fost judecat de fratii mei preoti slujitori, membrii în consistoriu dar fãrã sã fiu prezent, în lipsã, ca astfel sã-si ducã actul la bun sfârsit prin lipsa acuzatului. Pânã unde s-a putut merge?”, acuzã preotul Lucian Botez.

Conform celor trei preoti, priviti ca dusmani de cãtre Episcopia Husilor, „Cei de la Episcopie nu pot sã facã dovada de proprietate cu niciun act, încearcã doar sã inducã în eroare instantele civile. Exemplu concret: pe 9 ianuarie 2013, în cadrul emisiunii de pe canalul Tele M Iasi a fost invitat purtãtorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, pãrintele Constantin Sturza. Întrebat fiind cine este proprietarul unei biserici acesta a rãspuns clar cã biserica este proprietatea parohiei (a comunitãtii) si nu a Mitropoliei sau Episcopiei, iar cf. art. 181 din Regulamentul BOR apartine parohiei, este a consiliului parohial si nu se poate transfera nimic fãrã acordul consiliului parohial”. „Au recurs la ordonanta presedentialã (cu alte cuvinte o evacuare rapidã!). Primul termen a fost pe data de 7 ianuarie 2013. Dacã nu am fi aflat aceastã actiune s-ar fi judecat în lipsã, deoarece noi nu am primit citatie! Astfel, în data de 7 ianuarie, au fost prezenti la proces avocatii nostri împreunã cu Membrii Consiliului parohial ca reprezentanti ai parohiei oferindu-se un nou termen pentru apãrare în data de 14 ianuarie 2013.

Episcopia a recurs la aceast act în încercarea de a ne opri în demersurile noastre legale privind salarizarea. Este inuman si greu de crezut cum gândesc si actioneazã cei din Episcopie, atâta vreme cât doresc evacuarea noastrã cu familii si copii în miez de iarnã… Un act nejustificat lipsit de orice compasiune si dragoste crestinã, în contradictie cu frumoasele cuvinte ale Sfântului Apostol Pavel care spune: „Dragostea îndelung rabdã; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieste, nu se laudã, nu se trufeste. Dragostea nu se poartã cu necuviintã, nu cautã ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeste rãul. Nu se bucura de nedreptate, ci se bucurã de adevãr. Toate le suferã, toate le crede, toate le nãdãjduieste, toate le rabdã” (I Cor. 13, 4-7).”, explicã preotii aflati la un pas de evacuare din casele parohiale si biserici.

Preotul Lucian Botez: „Episcopul trimite politie si jandarmerie pentru a ne nimici”

„Episcopia a ascuns instantei faptul cã hotãrârile nedrepte (SUSPENDARE) îndreptate împotriva noastrã sunt nule de drept încãlcându-se propriul regulament B.O.R. Apoi, cã existã un proces civil îndreptat împotriva lor, precum si o urmarire penalã legatã de salarizarea noastrã. Acest lucru a deranjat si iritat totodatã pe credinciosi, dovedind încã o datã cã aceastã credintã a episcopului nu poate fi impusã cu ajutorul politiei, jandarmilor tocmai pentru a ne nimici pe noi, cei trei preoti, care am avut curajul sã ne cerem doar drepturile, sã nu mai fim nedreptãtiti, umiliti si neascultati. Mã întreb: noi am fost acuzati cã am dat în judecata Episcopia fãrã sa avem <<binecuvântarea>> Episcopului, lucru care încalcã CONSTITUTIA ROMÂNIEI DAR si DREPTURILE OMULUI…(liberul acces la justitie!). DAR, acum, ei s-au dezbrãcat de acest regulament si ne-au actionat în judecatã dorind evacuarea noastrã din rândul credinciosilor care ne iubesc si respectã!

Patriarhia românã a admis dosarele noastre, recursurile adresate Preafericitului Daniel, însã a tratat totul cu mare atentie, spunând cã nu se pot pronunta pânã la pronuntarea instantelor civilã si penalã. Cu alte cuvinte, Patriarhia nu a dorit sã facã aceeasi gresealã pe care a fãcut-o Consistoriul ilegal de la Husi, precum si Consistoriul Mitropolitan pronuntându-se fãrã ca sã astepte rezultatele anchetelor dispuse de organele de cercetare.

Se fac presiuni asupra noastrã prin vorbe necuvincioase, minciunã, denigrare, dar pe care noi le-am primit de fiecare datã ca fiind o slãbiciune a firii omenesti, pervertitã de pãcat si nu facem decât sã ne rugãm. M-am rugat mereu si îi pomenesc în rugãciune cu aceeasi bucurie pe toti cei care ascund adevãrul si m-au pedepsit pe nedrept.Toate le-am primit si le primesc în continuare cu putere multã, cãci din toate loviturile si nedreptãtile am devenit mai rãbdãtor si mai puternic, întelegând pe deplin cuvintele Sfântului Apostol Pavel care spune <<Toate le pot întru Hristos cel ce mã întãreste>>. Am înteles cã Hristos cu prisosintã nerãbdarea celui suferind o risipeste si nici amenintãrile, nici presiunile de ordin psihic si emotional nu mai au nici o putere asupra mea cãci prin rugãciune inimile împietrite ca ceara se topesc. Port mereu în suflet actele de jertfã ale sfintilor nostri mãrturisitori care ne-au lãsat o tarã plinã de altare care în nevointele lor au mãrturisit ADEVÃRUL si, desi au fost zdrobiti, s-au ridicat astfel lãsându-ne o mostenire pe care trebuie sã o cinstim si nicidecum sã o pervertim dându-i un sens pur material prin vânzarea celor sfinte (Sfintele Antimise). Am învãtat cã vânzarea de frate a ajuns si între noi, preotii. Am fost judecat de fratii mei preoti, slujitori, membrii în consistoriu dar fãrã sã fiu prezent, în lipsã, ca astfel sã-si ducã actul la bun sfârsit prin lipsa acuzatului. Pânã unde s-a putut merge? Sã nu ti se ofere dreptul de a te apãra? Oare unde a fost constiinta lor, atunci când s-au întors la casele lor, la familiile lor, cum au reactionat când în chip meschin tocmai au lãsat un frate de-a lor cu familie cu tot pe drumuri prin semnarea unui act nedemn?” se întreabã pãrintele Botez.

La Sãrãteni, se pregãteste revolutia enoriasilor

În timp ce, astãzi, judecãtorii bârlãdeni vor trebui sã decidã soarta preotilor, dacã îi vor scoate cu forta din biserici si casele parohiale, enoriasii din satul Sãrãteni au mers la Patriarhia Românã, pentru a duce un protest fãrã precedent. „Mult stimate si iubite Preafericite Patriarh

al Bisericii Ortodoxe Române, Noi, umilii enoriasi ortodocsi, cu durere în suflet, îngenuncheati în lacrimile deznãdejdii, cu duhul umilit inima înfrântã si smeritã, îngenunchem si ne plecãm capul în fata Preasfintiei voastre si vã rugãm în numele Sfintei Treimi sã ne faceti dreptate si sã aduceti lumina Domnului nostru Iisus Hristos în Parohia Sãrãteni, oras Murgeni, judetul Vaslui. Bunul Dumnezeu s-a îndurat, ne-a învrednicit si ne-a binecuvântat ca Parohia noastrã de aproape cinci ani sã fie pãstoritã cu cinste, cu hãrnicie si devotament, cu multã curãtie, evlavie si credintã de bunul si blândul nostru pãrinte paroh Turcanu Dumitru. Vã aducem la cunostintã cã pãrintele Turcanu are o tinutã eticã impecabilã, este bun, blând, foarte harnic, cu mult dar si har duhovnicesc, are o voce frumoasã si caldã cu care înnobileazã sfintele liturghii fãcând sã strãluceascã sãrbãtorile si spiritul lor sfânt sã ne pãtrundã în suflete si sã ne înalte mintile noastre în slãvi de iubire spre credintã în Bunul Dumnezeu. Pãrintele Turcanu Dumitru este foarte iubit de toti enoriasii parohiei, este un om cinstit si drept, foarte bine pregãtit, cuvântãrile dumnealui sunt adevãrate izvoare de luminã si întelepciune. Nu este lacom si ca un adevãrat înger sãvârseste sfintele liturghii cu dumnezeiascã smerenie, cu divinã profunzime, cu blândete si multã dãruire spiritualã. Pãrintele Turcanu, un munte de credintã, cu coloanã vertebralã, un caracter puternic, cu o constiintã sãnãtoasã, bazatã pe bunãtate, dãruire, cinste si respect. De când a venit în parohia noastrã a muncit continuu pentru cele trei Biserici din Parohia Sãrãteni. Una din Biserici s-a refãcut din temelii, s-a tencuit, s-a zugrãvit si s-a pictat, apoi a fost învelitã si s-a ridicat o clopotnitã. Nu au mai fost bani pentru a vopsi, a renova si a îmbrãca catapeteasma în foitã de aur. Pãrintele Turcanu Dumitru a cumpãrat aceastã foitã de aur si timp de douã luni a stat pe schelã si a executat singur aceastã lucrare si multe alte lucrãri care ar fi mai bine de vãzut decât a fi însirate pe hârtie. Devotamentul pãrintelui Turcanu Dumitru întru credinta pentru parohia pe care cu cinste o pãstoreste este fãrã margini, fãrã cusur. Pãrintele nostru este un exemplu de bunãtate, de blândete, de mirificã liniste si pace sufleteascã. Este icoana noastrã vie ce ne poartã pasii spre iubire, fericire si credintã întru Hristos. În anul 2012 luna noiembrie pãrintele nostru Turcanu Dumitru a fost caterisit pe nedrept de Episcopia Husilor fãrã sã fim întrebati si noi, enoriasii parohiei, pe motiv cã a îndrãznit sã aducã la cunostinta mai marilor Bisericii cã din anul 2011 i se lua din salariu fãrã sã i se aducã la cunostintã motivele. Vestea a cãzut ca un trãsnet pentru noi, enoriasii, care nu vrem sã ne plece pãrintele Turcanu Dumitru pe care-l iubim si-l pretuim atât de mult. Dupã pãrerea noastrã Turcanu Dumitru este unul dintre cei mai buni preoti care a fost îndelung regretat de enoriasii din Parohia Mãlusteni unde a slujit înainte de a veni la noi. Parohia noastrã niciodatã nu a fost pãstoritã de un preot bun, curat, cuminte si nevinovat, cu pregãtire exemplarã care sfinteste locul pe unde calcã si ne lumineazã casele când ne trece pragul de sfintele sãrbãtori. Noi nu stim cã, pãrintele Turcanu Dumitru în activitatea dumnealui sã mai fi primit vreo sanctiune disciplinarã sau de altã naturã, nici din partea Episcopiei, nici din partea statului român, nici din partea societãtii civile sau a Consiliului parohial. Vã rugãm sã ne întelegeti si sã ne iertati cã am îndrãznit sã revenim cu al doilea memoriu deoarece încã odatã suntem pusi la grea încercare prin actiunea Episcopiei Husilor îndreptatã împotriva Parohiei Sãrãteni, fãrã acordul nostru, respectiv enoriasii si Consiliul parohial, pentru evacuarea pãrintelui Turcanu Dumitru din bisericile componente Parohiei si casa parohialã. Mentionãm cã aceastã casã parohialã a fost cumpãratã cu mari sacrificii din partea noastrã, a enoriasilor si o considerãm proprietatea exclusivã a noastrã. Suntem consternati de vitrega decizie de a fi caterisit brusc pãrintele Turcanu Dumitru fãrã alte sanctiuni mai usoare în prealabil pe scarã ierarhicã, fãrã a fi luatã în seamã activitatea impecabilã pe care o desfãsoarã în calitate de preot paroh, prin care pãrintele a reusit sã se facã stimat, iubit si foarte pretuit în inimile tuturor enoriasilor din parohie care în numele, credinta si dreptatea sfântã a Bunului Dumnezeu îl vom urma si îi vom sta alãturi, rugându-ne ca adevãrul sã învingã asa cum Mântuitorul cu blândete, cu iubire, cu multã iertare si îngãduintã a biruit. Caterisirea pãrintelui paroh Turcanu Dumitru o considerãm o mãsura rece, crudã si nedreaptã, fãrã un temei legal, just, curat si sãnãtos. Suntem oameni simpli de la tarã si ne dãm seama cã ceea ce se întâmplã cu pãrintele nostru nu este curat, nu este drept, nu are un suport solid deoarece totul a izbucnit din momentul în care si-a cerut un simplu drept pentru a-si câstiga cinstit si legal existenta. Este vorba de salariul integral pentru care trebuie semnat un document legal ce se numeste stat de platã si acesta nu existã. Ca un paradox dupã aceste nedrepte si ciudate nelegiuiri este pedepsit cel pãgubit si se pune în cârcã mai multe acuzatii lipsite de adevãr care nu au relevantã.

Preafericite Pãrinte Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, vã rugãm cu îndurare, cu credintã si sperantã sã faceti luminã si dreaptã judecatã fericindu-ne pe noi, enoriasii Parohiei Sãrãteni, sã-nãltãm bucuria noastrã întru sfântã Biserica lui Hristos. Cu plecãciune vã multumim, ne rugãm si credem într-o sfântã si dreaptã judecatã a Bunului Dumnezeu si semnãm acest memoriu, noi, enoriasii Parohiei Sãrãteni”.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.