Sãrbãtoarea celor 40 de Sfinti Mucenici

SÃRBÃTOARE…Cei 40 de Sfinti Mucenici sunt prãznuiti de Biserica Ortodoxã, în fiecare an, pe datã de 9 martie. Acesti mucenici au trãit în vremea împãratului Licinius (308-324), prigonitor al crestinilor. Sfintii 40 de Mucenici erau soldati crestini si fãceau parte din Legiunea a XII-a Fulminata din Armenia.  Acestia nu erau doar romani de origine, ci si greci, amestecati cu armeni.

Aflând despre credinta lor, guvernatorul Armeniei i-a silit sã se închine idolilor. Deoarece au refuzat, au fost întemnitati timp de opt zile si bãtuti cu pietre. Prin semne divine, au fost însã întãriti în dreapta credintã. Dupã aceste chinuri, guvernatorul i-a condamnat la moarte prin înghetare, în lacul Sevastiei. La miezul noptii, unul dintre cei 40 de mucenici a iesit din apã din cauza gerului. Alergând spre baia caldã, pusã de cei ce slujeau idolilor, a murit. Cei rãmasi sã îndure gerul au început sã se roage: „Ajutã-ne Dumnezeule, Mântuitorul nostru, usureazã-ne sarcina si alinã iutimea vãzduhului, cã spre tine nãdãjduim, cã sã nu ne rusinãm si sã cunoascã toti cã ne-am mântuit strigând cãtre tine”. În urma acestei rugãciuni s-au petrecut mari minuni: apa lacului s-a încãlzit, gheata s-a topit si 40 de cununi strãlucitoare au pogorât asupra mucenicilor. Unul dintre soldatii de pazã, uimit cã în miezul noptii o luminã din cer încãlzeste apa si cã o cununã din cele 40, pogorâte peste mucenici, nu are peste cine sã se aseze, s-a aruncat în apã, mãrturisind cã si el este crestin. Pentru cã au fost scosi vii din lac, comandantii au poruncit sã li se zdrobeascã picioarele cu ciocãnele. Toti martirii au trecut la cele vesnice în urma acestui supliciu. Trupurile lor au fost puse într-un car, ca sã fie duse spre ardere si apoi sã fie aruncate în lac. Numai Meliton, un tânãr soldat, a supravietuit torturii. Pentru cã mai respira, ostasii nu l-au pus în car. Mama sã, stiind cã cei 39 de confrati în suferintã aveau pregãtitã împãrãtia cerurilor, îsi ia fiul în brate si merge cu el sã-l punã în car. Dacã îi dorea salvarea, trebuia sã fie lipsit de credintã în Hristos. Meliton moare pe drum, în bratele mamei sale. Cei patruzeci de Sfinti Mucenici sunt: Chirion, Candid, Domnos, Isichie, Iraclie, Smaragd, Evnichie, Valent, Vivian, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ion, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetius, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Gorgonie, Teofil, Domitian, Gaiu, Leonte, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton, Aglaie.

Suprapunere cu sãrbãtoarea româneascã „Mucenicii”

Sãrbãtoarea crestinã a Sfintilor 40 de Mucenici din Sevastia s-a suprapus peste începerea anului agricol traditional si a generat o sãrbãtoare traditionalã româneascã, Mucenicii sau Mãcinicii. În credinta popularã, în ziua mucenicilor se încheie zilele babelor, lãsând loc zilelor mosilor. De aceea, în aceastã zi se fac numeroase ritualuri de alungare a gerului, cum ar fi: lovirea pãmântului cu bâte sau maiuri, rostind descântece, pentru ca sã iasã cãldurã si sã intre gerul, sau jocul copiilor peste foc. În ziua de 9 martie, în toate comunitãtile rurale era obiceiul de a se scoate plugul la arat. Dupã ce plugul era trecut prin foc de cãtre fierarul (faurul) satului, era reparat, curãtat si purificat. Între plugari se încheiau întelegeri pentru întovãrãsire la arat, iar în dimineata acestei zile plugul era scos în fata casei în mod festiv. Acesta era momentul ce deschidea, de fapt, ciclul sãrbãtorilor de primãvarã, presãrat cu numeroase obiceiuri.

Patruzeci sau patruzeci si patru de mucenici?

Dupã traditia geto-dacicã au fost 44 de mucenici, atâtea fiind si zilele dintre 9 Martie si 23 Aprilie. În unele zone, existã pânã astãzi credinta cã acesti sfinti au fost 44. Folcloristul Simion Florea Marian a tipãrit o legendã, din Fratautul Vechi – Moldova, unde se vorbeste de ziua celor 44 de Sfinti. Însã, traditia crestinã afirmã cã au fost 40 de mucenici.
În Bucuresti, particele din moastele Sfintilor 40 de Mucenici din Sevastia se aflã la Mãnãstirea Antim, la Schitul Darvari, la Biserica Icoanei, la Biserica Mihai Vodã, la Biserica Dichiu de pe Strada Icoanei si la Biserica „Sfântul Alexie” de pe Calea Serban Vodã.

Rugãciune cãtre Sfintii 40 Mucenici

„Veniti, popoare, sã-i cinstim cu evlavie pe Sfintii lui Dumnezeu, pe cei patruzeci de Mucenici din Sevasta, care pentru lupta lor au dobândit cununi luminoase si nestricãcioase. O, voi, care va bucurati de cinstirea întregii Biserici, care ati dobândit de la Dumnezeu darul facerii de minuni prin moastele voastre, fiti ocrotitorii nostri, ai celor ce va cinstim pomenirea. Rugati-vã pentru noi, fericitilor Mucenici, ca sã dobândim tãrie în lupta cu patimile, rãbdare în îndurarea necazurilor, credintã nestrãmutatã în fãgãduintele Domnului, smerenie adevãratã si mântuirea sufletelor noastre. Nu ne lãsãti pe noi sã cãdem fãrã de ridicare în adâncul desertãciunii acestei lumi, nu ne lãsãti sã ni se împietreascã de tot inimile în nepãsarea timpului în care trãim, nu lãsãti sã înghete inimile în viforul acestui veac. Zid de apãrare sã fiti împrejurul nostru si loc de scãpare din cursele vrãjmasului.

O, preacinstit Sobor, tãmãduieste neputintele noastre, ale credinciosilor slãbiti pe cale, ca sã nu ne biruiascã si sã nu ne batjocoreascã necuratul vrãjmas, care încearcã în tot chipul sã ne abatã de la lupta cea mântuitoare. Voi, Sfintilor Mucenici, care toate le-ati suferit cu îmbãrbãtarea Duhului Sfânt, în credintã si rugãciune îndelungatã, nu încetati sã ne întãriti si pe noi, cei ce ne minunãm de tãria sufletelor voastre strigând Domnului: Slavã tie, Dumnezeul nostru, Preasfântã Treime, Cel ce Te proslãvesti în sfintii Tãi, slavã tie!”! Amin!

(Sursa: crestinortodox.ro)
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ