Sase biserici din Bârlad primesc finantãri nerambursabile de la bugetul local!

Biserica Sfinții Trei Ierarhi Bârlad

ELIGIBILE… Sase parohii din Bârlad au depus proiecte eligibile privind solicitarea unui ajutor nerambursabil de la bugetul local, pentru bisericile aflate în proces de consolidare, reconstructie si constructie. Comisia de evaluare pentru finantãri nerambursabile acordate de la bugetul local pentru activitãti nonprofit de interes local, din care a fãcut parte viceprimarul Roana Miron Feraru, consilierul local Mihai Ardeleanu, juristul primãriei Ancuta Magdalena Voinea si Aurelian Rãducu, functionar public, au declarat eligibile toate proiectele depuse, de la cele sase parohii. Sumele sunt 25.000 de lei fiecare proiect aprobat. Urmeazã ca pe 27 august, consilierii locali sã dezbatã si sã aprobe (sau nu!) proiectul de hotãrâre întocmit de primarul Dumitru Boros.

Ca urmare a finalizãrii evaluãrii si selectionãrii dosarelor privind regimul finantãrilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitãti nonprofit de interes local si Regulamentului aprobat prin Hotararea nr. 101/24.04.2018, consilierii locali vor avea de discutat si, dacã sunt de acord, sã aprobe alocarea sumelor pentru cele sase proiecte, din bugetul local. Dosarele eligibile au fost analizate conform criteriilor din regulament si au obtinut punctaj suficient în vederea aprobãrii sprijinului financiar nerambursabil acordat potrivit Regulamentului privind regimul finantãrilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitãti nonprofit de interes local. Consilierii locali ai CLM Bârlad vor discuta si se vor pune de acord privind alocarea sprijinului financiar nerambursabil alocat de la bugetul local pentru activitãti nonprofit de interes local, pentru sectiunea „CULTE”, dupã cum urmeazã:

  1. Parohiei ’”Sfintii Trei Ierarhi II”, suma de 25.000 lei pentru continuarea lucrãrilor de constructie a Bisericii „Sfintii Trei Ierarhi II” din Municipiul Bârlad;
  2. Parohiei „Sfintii Apostoli Petru si Pavel”, suma de 25.000 pentru continuarea lucrãrilor de constructie a Bisericii „Sfintii Apostoli Petru si Pavel” din Municipiul Bârlad ;
  3. Parohiei „Sfântul Dumitru”, suma de 25.000 lei pentru lucrãrile de restaurare si reintegrarea turisticã a monumentului istoric Biserica Sfântul Dumitru din Municipiul Bârlad;
  4. Parohiei „Sfintii Trei Ierarhi I” din Municipiul Bârlad, suma de 25.000 lei pentru lucrãri de reabilitare biserica -catapeteasma.
  5. Parohiei „Sfântul Apostol Andrei”, suma de 25.000 lei pentru continuarea lucrãrilor de constructie a Bisericii „Sfântul Apostol Andrei” din Municipiul Bârlad;
  6. Parohiei „Sfântul Gheorghe”, suma de 25.000 lei pentru reabilitarea si valorificarea turisticã a ansamblului monument istoric Biserica „Sfântul Gheorghe” din Municipiul Bârlad.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ