Șase localități din județ, primesc finanțare europeană pentru proiecte sociale!

LANSARE… Începînd de astăzi, 11 iunie, comunitățile locale din Regiunea Nord-Est pot depune proiecte pentru amenajarea de centre comunitare integrate, în cadrul Axei prioritare 8, Obiectivul 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”. Din județul Vaslui sunt declarate eligibile pentru finanțare șase Unități Administrativ Teritoriale: Murgeni, Dumești, Gherghești, Ivănești, Solești și Vinderei.

Alocarea financiara pentru Regiunea Nord-Est în cadrul acestui apel de proiecte este de 2.436.475,65 euro. Valoarea unui proiect poate fi cuprinsă între 10.000 și 100.000 euro, iar proiectele pot fi depuse în intervalul 11 iunie 2021, ora 12.00 – 30 noiembrie 2021, ora 12.00.

Acesta este cel de-al doilea apel de proiecte lansat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru acest domeniu și vizează construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate, investiții ce vor contribui la creșterea accesului la serviciile de asistență medicală comunitară furnizate integrat cu cele sociale și educaționale, de care vor beneficia în special persoanele aparținând grupurilor vulnerabile. Vor fi dezvoltate serviciile de asistență medicală comunitară, în scopul identificării problemelor medico-sociale, îmbunătățirii indicatorilor stîrii de sănătate, a nivelului de trai al populației, prin acțiuni de prevenție și intervenție specializată, precum și prin creșterea accesului la servicii medico-sociale de calitate și a sporirii gradului de incluziune socială a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere economic, social sau al stării de sănătate.

Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est

Din județul Vaslui, primesc finanțare europeană șase UAT-uri

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt Unitățile administrativ-teritoriale din localităţi catalogate cu marginalizare peste medie şi severă, conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate și al Indicelui Dezvoltării Umane Locale din România. În Regiunea Nord-Est, printre localitățile identificate și care pot beneficia de această oportunitate de finanțare, sunt și șase din județul Vaslui și anume: Murgeni, Dumești, Gherghești, Ivănești, Solești și Vinderei.

“Complementar celorlalte investiții în sănătate prin REGIO, finanțarea acestor Centre Comunitare Integrate ce vor furniza servicii medico-socio-educaționale reprezintă o solutie de accesibilizare a asistenței medicale comunitare, mai ales pentru persoanele vulnerabile din mediul rural, persoanele cu acces deficitar la serviciile de sănătate. Încurajăm toate primăriile eligibile să depună proiecte, spre binele comunității lor.” a declarat Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.

 
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ