Scutiri de majorãri la taxe si impozite pentru persoane fizice si juridice la Bârlad!

FACILITÃTI… Primãria Bârlad îi anuntã pe bârlãdeni cã beneficiazã de scutirea de accesorii/majorãri, cu conditia achitãrii pânã la data de 15 decembrie anul în curs, a tuturor creantelor (datorii restante, inclusiv amenzi). „Pentru mai multe relatii în ceea ce priveste conditiile de acordare a înlesnirii la plata impozitelor si taxelor locale, precum si continutul dosarului ce urmeazã a fi depus, vã rugãm sã vã adresati la Camera 34 (persoane juridice – 0235.411.760, int. 131) sau Camera 11 (persoane fizice – 0235.411.760, int. 218), din cadrul Primãriei Municipiului Bârlad” spun reprezentantii Primãriei. Primãria Bârlad mai acordã facilitãti la plata impozitului pe clãdiri sau a taxei lunare pe clãdiri constând în reducerea cu 50% a impozitului pe clãdiri nerezidentiale, datorat bugetului local de cãtre contribuabilii din Bârlad, pentru perioada stãrii de urgentã decretate în anul 2020. De asemenea, mai acordã si scutirea de la plata taxei lunare pe clãdiri, datoratã bugetului local de cãtre contribuabilii de pe raza localitãtii, pentru perioada stãrii de urgentã decretate în anul 2020, contribuabililor care pe perioada stãrii de urgentã au fost obligati, potrivit legii, sã îsi întrerupã total activitatea economicã sau detin certificatul pentru situatii de urgentã emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri prin care se certificã întreruperea partialã a activitãtii economice si doresc sã beneficieze de reducerea cu 50% a impozitului pe clãdiri nerezidentiale sau septembrie pentru depunerea documentelor necesare.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ